Förrådet:

[Aktionsgruppen Håll Smöret Slätt]

[Att bli 30]

[Att bli 40]

[Att bli 50]

[Att va' singel]

[Dikter]

[En dag i Ivar Hanärsåvis liv]

[En livs-berättelse på "Melodi-festivaliska"]

[Ny församlings-strategi?]

[Familjen Elström]

[Nyheter från GT]

[Joke Light]

[Julpotpurri]

[Lågbudgetskämt]

[Tabellen]

[Signerat]

[Vårtalet 1997]

 

S i g n e r a t

Under denna vinjett får ett antal personer komma till tals med sina något speciella åsikter. Allt samröre mellan undertecknaren och åsikterna förnekas.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018