Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Söndagen efter Alla Helgons Dag
Piteå
kyrka
7 november 2004
Tema: Vårt evighetshopp
Gudstjänstens tema: "Vi är inte hopplösa!"
Text: Joh 6:37-40


Inledning
"Vila i frid". "Sov i ro", "Farväl". "Vi ses"…
Har ni tänkt på att de vanligaste avskedsfraserna vi använder vid en begravningsgudstjänst är så fyllda av hopp?

Adjö", kommer ju, till exempel, från franskans "A Dieu" som betyder "till Gud" och det är ju till Gud vi överlämnar den avlidne.

Förutom själva avskedet i kyrkan eller gravkapellet är ju det viktigaste att vi överlämnar en människa i Guds kärleksfulla händer och att vi lyser frid över den avlidne.

"Vila i frid" och "Sov i ro" knyter an till detta och är en välmenad önskan att vår älskade vän ska få vila ut i Guds famn. Men det är inte bara en önskan, utan också vad som konkret händer, allt efter de löften som han har gett oss. Det är ingen tvekan om att Guds barn "far väl" när vi får komma hem till vår himmelske Far.

"Vi ses" är ett uttryck för att vi kommer att mötas igen. Samma sak med "På återseende". En dag är det ju, som bekant, vår tur att lämna detta jordelivet och när vi har lämnat våra liv i Jesu händer så får vi tryggt förvänta oss att Guds löften ska förverkligas, så att vi kan mötas igen hemma hos Gud i himlens härlighet..

Alla dessa avskedshälsningar förkunnar alltså vårt stora hopp, evighetshoppet. Och vi måste konstatera: Vi är verkligen inte hopplösa!

Resten av predikan kommer att stanna till vid följande fyra rubriker:
• Vad kan ge oss detta hopp?
• Hur tar vi emot hoppet?
• Vad innebär hoppet?
• Hur kan vi leva i hoppet

Vad kan ge oss detta hopp?
Ja, vad kan ge oss detta hopp? Jag har sagt svaret redan, men jag ska vara tydlig: Det är Jesus som ger oss detta hopp. Om inte evighetshoppet är knutet till den Uppståndne Jesus Kristus har vi inget verkligt hopp. Då handlar det bara om våra grundlösa önskemål och gissningar. Ja, då är det bara ren och skär tomhet. Men nu har vi ett hopp, ett levande hopp genom Jesus Kristus – och hans uppståndelse är nyckeln.

Petrus skriver i sitt första brev: "Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen." (1 Petr 1:3-4)

Hur tar vi emot hoppet?
Då är frågan: Hur tar vi emot hoppet? Om vi läser dagens evangelietext får vi svaret: Jesus säger nämligen: "Den som kommer till mig skall jag inte visa bort." (Joh 6:37)

Kom alltså till Jesus, han tar emot dig, svårare än så är det inte. En människa som längtar efter ett levande hopp kommer aldrig att bli besviken. Jesus tar emot dig med öppna armar.

Be till honom att han hjälper dig. Det är en bön han längtar efter. Då sänder han den Helige Ande, Hjälparen, till dig och hans viktigaste uppgift är att ingjuta tro, hopp och kärlek i ditt hjärta, att påminna dig om att det som Jesus gjorde för dig på korset räcker, att vägen till himlen är öppen och att du inte är ensam på vandringen genom livet. Jesus, den uppståndne och levande, har ju lovat att vara med dig "alla dagar till tidens slut" (Matt 28:20).

Den som kommer till Jesus ska han inte visa bort!

Vad innebär hoppet?
Men vad innebär hoppet för oss, rent konkret?

Vad har jag för hopp när min livskamrat har avlidit och allt känns mörkt? Vad har jag för hopp när jag förlorat mitt jobb och varken vet ut eller in? Vad har jag för hopp när allt är svart, när jag inte ser nån mening med livet överhuvudtaget?

Jesus säger: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila" (Matt 11:28). Jag känner dig och vet dina problem. Jag ser dig i det mörker som omger dig, men kom ihåg att jag är ljuset som lyser i mörkret (Joh 8:12). Du kanske inte märker det just nu, men jag går vid din sida, jag bär dig när det är som svårast. Slappna bara av och vila i mig, så kommer du steg för steg att se att ljuset är starkare än mörkret. Gryningen närmar sig. Jag är med dig, jag är nära…

Det är just närvaron av den Uppståndne som förmår ge oss den tröst, trygghet och glädje som vi behöver. Man kan säga att hoppet är Jesu närvaro i ditt liv just nu, i framtiden och i evigheten.

Hur kan vi leva i hoppet?
Hoppet är en gåva som först och främst gäller detta livet på jorden! I himlen är ju allt fullbordat. Men hur kan vi då leva i hoppet? Hur kan hoppet bevaras hos oss? Ja, först och främst är det viktigt att komma ihåg att det inte handlar om känslor i första hand. Hoppet grundar sig på nåt annat, nämligen på Guds löften.

Det står i Hebreerbrevet: "Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast" (Hebr 10:23). Och Paulus skriver i Romarbrevet: "Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp" (Rom 15:4)

Lyssna på Guds löften i Bibeln, ta dem till dig! Han som gav oss löftena är trofast. På så sätt kan våra liv präglas av hoppfullhet. "Detta hopp är vår själs ankare" som det står i Hebreerbrevet 6:19. Så ankra vid Guds löften, där kommer ditt hopp att bevaras och stärkas.

Till sist vill jag läsa från Romarbrevet 15:13: "Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft".

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016