Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P r e d i k o a r k i v e t

Eftersom jag predikar rätt så ofta hinner du kanske inte läsa min senaste predikan innan den byts ut. Därför finns nu ett antal av de senaste årens predikningar arkiverade här på mer permanent basis.

 
Årgång I Årgång II Årgång III
  [2009-10] [2010-11]
[2011-12] [2012-13] [2013-14]
[2014-15] [2015-16] [2016-17]
[2017-18]    


2018-04-01
Påskdagen
Tema: Kristus är uppstånden
Text: Luk 24:1-12

2018-03-30
Långfredagen
Tema: Korset (Jesu sju ord på korset)
Text: Luk 23:26-49

2018-03-25
Palmsöndagen
Tema: Vägen till korset
Text: Luk 19:28-40

2018-03-18
Jungfru Marie Bebådelsedag (Gudstjänst med små och stora)
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Luk 1:39-46

2018-03-11
Midfastosöndagen
Tema: Livets bröd
Text: Joh 6:1-15

2017-02-04
Kyndelsmässodagen
Tema: Dopfestgudstjänst
Text: Luk 2:22-40

2017-01-14
2:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Livets källa
Text: Joh 2:1-11

2018-01-07
1:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Jesu dop
Text: Matt 3:13-17

2017-12-25
Juldagen (Dialog med Gud vid julottan)
Tema: Jesu födelse
Text: Luk 2:1-20

2017-12-10
2:a söndagen i Advent
Tema: Guds rike är nära
Text: Luk 21:25-36


2017-11-26
Domssöndagen
Tema: Kristi återkomst
Text: Matt 13:47-50

2017-11-12
22:a söndagen efter Trefaldighet
Tema: Frälsningen
Text: Joh 12:35-43

2017-11-04
Minnesgudstjänst

2017-10-15
18:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Att lyssna i tro
Text: Matt 13:44-46

2017-10-01
Den Helige Mikaels Dag
Tema: Änglarna... fast mer en temapredikan kring Jesus välsignar barnen.
Text: 1 Mos 28:10-17

2017-08-27
11:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Tro och liv
Text: Matt 23:1-12

2017-07-09
4:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Att inte döma
Text: Luk 6:36-42

2017-05-28
Söndagen före Pingst
Tema: Hjälparen kommer
Text: Apg 1:12-14

2017-05-21
Bönsöndagen (Gudstjänst med små och stora)
Tema: Bönen
Text: Rom 8:24-27

2017-05-07
4:e söndagen i Påsktiden
Tema: Vägen till livet
Text: Joh 13:31-35

2017-04-30
3:e söndagen i Påsktiden
Tema: Den gode herden
Text: Joh 10:22-30

2017-04-17
Annandag Påsk
Tema: Möte med den Uppståndne
Text: Joh 20:19-23

2017-04-16
Påskdagen
Tema: Kristus är uppstånden
Text: Mark 16:1-14

2017-04-13
Skärtorsdag
Tema: Det nya förbundet
Text: Mark 14:12-26

2017-04-02
5:e söndagen i Fastan (Konfirmandgudstjänst)
Tema: Så älskade Gud världen...
Text: Joh 3:16

2017-03-26
Jungfru Marie Bebådelsedag (Gudstjänst med små och stora)
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Luk 1:39-46

2017-03-12
2:a söndagen i Fastan
Tema: Den kämpande tron
Text: Jes 61:1-3

2017-03-05
1:a söndagen i Fastan
Tema: Prövningens stund
Text: Hebr 5:7-10

2017-02-26
Fastlagssöndagen
Tema: Kärlekens väg
Text: Luk 18:31-43

2017-01-29
4:e söndagen efter Trettondedagen
Tema: Jesus är vårt hopp
Text: Matt 14:22-33

2017-01-25
Ekumeniska böneveckan 2017
Tema: Det gamla är förbi
Text: 2 Kor 5:17

2017-01-15
2:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Livets källa
Text: Luk 2:1-20

2017-01-01
Nyårsdagen
Tema: I Jesu namn
Text: Rom 4:9-13

2016-12-26
Annandag jul
Tema: Martyrerna
Text: Apg 4:18-31

2016-12-24
Julafton
Tema: Levande julkrubba
Text: Luk 2:1-20

2016-12-11
3:e söndagen i Advent
Tema: Bana väg för Herren
Text: Luk 5:1-15

2016-11-27
1:a söndagen i Advent
Tema: Ett nådens år
Text: Luk 4:16-23


2016-11-20
Domssöndagen
Tema: Kristi återkomst
Text: Joh 5:22-30

2016-11-13
Söndagen före Domssöndagen
Tema: Vaksamhet och väntan
Text: Luk 12:35-40

2016-10-30
23:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Förlåtelse utan gräns
Text: Matt 18:21-35

2016-10-16
21:a söndagen efter Trefaldighet (Familjegudstjänst)
Tema: Samhällsansvar
Text: Luk 19:1-10

2016-10-02
Den helige Mikaels dag
Tema: Änglarna
Text: Matt 18:7-10

2016-09-18
17:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Rik inför Gud
Text: Luk 12:13-21

2016-08-28
14:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus (avskedspredikan i Piteå)
Text: Luk 22:24-27

2016-07-31
10:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Nådens gåvor
Text: Matt 18:18-22

2016-06-12
3:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Förlorad och återfunnen
Text: Luk 15:8-10

2016-05-29
1:a söndagen efter Trefaldighet
Tema: Vårt dop
Text: Tit 3:4-8

2016-05-22
Heliga Trefaldighets Dag
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Text: Joh 11:25-27

2016-05-15
Pingstdagen
Tema: Den Helige Ande
Text: Apg 2:1-11

2016-05-05
Kristi Himmelsfärds dag
Tema: Herre över allting
Text: Apg 1:1-11

2016-04-10
3:e söndagen i Påsktiden
Tema: Den gode Herden
Text: Hebr 13:20-21

2016-03-13
Jungfru Marie Bebådelsedag
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Joh 1:26-38

2016-02-28
3:e söndagen i Fastan
Tema: Kampen mot ondskan
Text: Ef 6:10-18

2016-02-10
1:a söndagen i Fastan
Tema: Prövningens stund
Text: Jak 1:12-15

2016-02-07
Fastlagssöndagen
Dopfestgudstjänst med temat "Kärlekens makt"

2016-01-24
Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst
Text: Luk 17:7-10

2016-01-17
2:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Livets källa
Text: Joh 4:5-26

2016-01-06
Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus
Text: Matt 2:1-12

2015-12-27
Söndagen efter jul
Tema: Guds barn
Text: Mark 10:13-16

2015-12-20
4:e söndagen i Advent
Tema: Herrens moder
Text: Fil 4:4-7

2015-12-06
2:a söndagen i Advent
Tema: Guds rike är nära
Text: Matt 13:31-342015-11-22
Domssöndagen
Tema: Kristi återkomst
Text: Jes 65:17-19

2015-11-08
23:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Förlåtelse utan gräns
Text: Matt 18:15-20

2015-09-27
17:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Rik inför Gud
Text: Matt 6:19-24

2015-09-06
14:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Enhet i Kristus
Text: Luk 10:23-37

2015-08-30
13:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Medmänniskan
Text:
Luk 10:23-37

2015-08-09
10:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Nådens gåvor
Text: Joh 15:1-9

2015-08-02
9:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Goda förvaltare
Text: Matt 25:14-30

2015-06-22
Den helige Johannes Döparens dag
Tema: Den högstes profet
Text: Luk 1:5-17

2015-06-07
1:a söndagen efter Trefaldighet
Tema: Vårt dop
Text: Joh 3:1-8

2015-05-31
Heliga Trefaldighets Dag
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Text: Matt 11:25-27

2015-05-21
Pingstkonferensen 2015
Tema: Vi skall alla förvandlas
Text: 1 Kor 15:51

2015-05-10
Bönsöndagen
Tema: Bönen
Text: Luk 18:1-8

2015-04-26
4:e söndagen i Påsktiden
Tema: Vägen till livet
Text: Joh 13:31-35

2015-04-06
Annandag påsk
Tema: Möte med den uppståndne
Text: Luk 24:13-35

2015-04-04
Långfredag
Tema: Vi vill säga tack

2015-03-29
Palmsöndagen
Tema: Vägen till korset
Text: Joh 12:1-16

2015-03-08
3:e söndagen i Fastan
Tema: Kampen mot ondskan
Text: Luk 11:14-26

2015-02-22
1:a söndagen i Fastan
Tema: Prövningens stund
Text: Matt 4:1-11

2015-02-15
Fastlagssöndagen
Tema: Kärlekens väg
Text: Luk 18:31-43

2015-02-08
Kyndelsmässodagen
Dopfestgudstjänst med tema kring det frö som Gud planterar i ditt hjärta vid dopet.

2015-01-25
3:e söndagen efter Trettondedagen
Tema: Jesus skapar tro
Text: Matt 8:5-13

2015-01-11
1:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Jesu dop
Text: Matt 3:13-17

2014-12-04
2:a söndagen i Advent
Tema: Guds rike är nära
Text: Rom 15:4-7


2014-11-16
Söndagen före Domssöndagen (i Öjebyn)
Tema: Vaksamhet och väntan
Text: Luk 17:20-30

2014-11-16
Söndagen före Domssöndagen (i Missionskyrkan)
Tema: Vaksamhet och väntan
Text: Fil 3:20-4:1

2014-10-12
Tacksägelsedagen
Tema: Lovsång
Text: Kol 3:16-17

2014-10-05
Den helige Mikaels dag
Tema: Änglarna
Text: 1 Mos 28:10-17

2014-09-28
15:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Ett är nödvändigt
Text: Luk 10:38-42

2014-09-07
12:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Friheten i Kristus
Text: Mark 2:23-28

2014-08-24
10:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Nådens gåvor
Text: 1 Kor 12:4-11

2014-08-17
9:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Goda förvaltare
Text: Luk 12:42-48

2014-07-27
6:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Efterföljelse
Text: 1 Kung 19:19-21

2014-06-15
Heliga Trefaldighets Dag
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Text: Joh 11:18-27

2014-05-25
Bönsöndagen
Tema: Bönen
Text: Matt 6:5-8

2014-05-11
4:e söndagen i Påsktiden
Tema: Vägen till livet
Text: Joh 13:31-35

2014-04-06
5:e söndagen i Fastan
Tema: Försonaren
Text: Joh 3:11-21

2014-03-30
Midfastosöndagen
Tema: Livets bröd
Text: Joh 6:48-59

2014-02-23
Sexagesima
Tema: Det levande ordet
Text: Joh 6:60-69

2014-02-09
5:e söndagen efter Trettondedagen
Tema: Sådd och skörd
Text: Luk 13:22-30


2013-09-22
17:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Rik inför Gud
Text: Luk 12:13-21

2013-09-08
15:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Ett är nödvändigt
Text: Matt 11:28-30


2012-09-09
14:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus
Text: Ef 4:1-6

2012-08-26
12:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Friheten i Kristus
Text: Mark 7:31-37

2012-04-22
3:e söndagen i Påsktiden
Tema: Herren är min herde (temagudstjänst)
Text: Ps 23

2012-03-25
Jungfru Marie Bebådelsedag
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Luk 1:26-38

2012-03-11
3:e söndagen i Fastan
Tema: Kampen mot ondskan
Text: 1 Sam 17:40-50

2012-02-12
Sexagesima
Tema: Det levande ordet
Text: Luk 8:4-15

2012-01-29
4:e söndagen efter Trettondedagen
Tema: Jesus är vårt hopp
Text: Mark 4:35-41

2012-01-15
2:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Livets källa
Text: Joh 2:1-11

2012-01-06
Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus
Text: Kol 1:11-14

2011-12-26
Annandag jul
Tema: Guds barn (egentligen temat för söndagen efter jul)
Text: Gal 4:4-7

2011-12-24
Julbön
Tema: Jesu födelse
Text: Luk 2:1-20


2011-11-20
Domssöndagen
Tema: Kristi återkomst
Text: Matt 13:47-50

2011-09-25
14:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus
Text: Joh 17:18-23

2011-09-11
12:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Frihet i Kristus
Text: Mark 2:23-28

2011-07-24
Apostladagen
Tema: Sänd mig
Text: Mark 3:7-19

2011-07-17
4:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Att inte döma
Text: Luk 6:36-42

2011-07-10
3:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Förlorad och återfunnen
Text: Luk 15:11-32

2011-06-25
Midsommardagen
Tema: "Skapelsen"
Text: Mark 6:30-44

2011-06-05
Söndagen före Pingst
Tema: Hjälparen kommer
Text: Joh 16:12-15

2011-05-22
5:e söndagen i Påsktiden
Tema: Att växa i tro
Text: Joh 17:9-17

2011-05-08
3:e söndagen i Påsktiden
Tema: Den gode Herden
Text: Joh 10:22-30

2011-04-25
Annandag Påsk
Tema: Möte med den Uppståndne
Text: Joh 20:19-23

2011-04-24
Påskdagen
Tema: Kristus är uppstånden
Text: Joh 20:1-18

2011-04-10
5:e söndagen i Fastan
Tema: Försonaren
Text: Joh 3:11-21

2011-03-27
Jungfru Marie Bebådelsedag
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Luk 1:26-38

2011-02-20
Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst
Text: Fil 3:7-14

2011-02-13
6:e söndagen efter Trettondedagen
Tema: Gud verkar nu
Text: Joh 5:16-23

2011-01-06
Trettondedag jul
Tema: Guds härlighet i Kristus
Text: Matt 2:1-12

2011-01-02
Söndagen efter Nyår
Tema: Guds hus
Text: Joh 2:13-22


2010-10-31
22:a söndagen efter Trefaldighet
Tema: Frälsningen
Text: Mark 4:26-29

2010-10-17
20:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Att leva tillsammans
Text: Rut 1:6-19

2010-09-05
14:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Enheten i Kristus
Text: Luk 22:24-27

2010-08-08
10:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Nådens gåvor
Text: Rom 12:3-8

2010-07-25
8:e söndagen efter Trefaldighet
Tema: Andlig klarsyn
Text: Matt 7:22-29

2010-06-06
1:a söndagen efter Trefaldighet
Tema: Evangeliet i den svenska flaggan
Text: Tit 3:4-8

2010-05-13
Kristi Himmelsfärds Dag
Tema: Herre över allting
Text: Apg 1:1-11

2010-05-02
5:e söndagen i Påsktiden
Tema: Att växa i tro
Text: Joh 15:10-17

2010-04-04
Påskdagen
Tema: Kristus är uppstånden!
Text: Luk 24:1-12

2010-03-21
Jungfru Marie Bebådelsedag
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Luk 1:39-46

2010-02-14
Fastlagssöndagen
Tema: Kärlekens väg
Text: 1 Kor 13:4-7

2010-01-31
Septuagesima
Tema: Nåd och tjänst
Text: Fil 1:3-11

2010-01-24
3:e söndagen efter Trettondedagen
Tema: Jesus skapar tro
Text: Joh 4:27-42

2010-01-10
1:a söndagen efter Trettondedagen
Tema: Klara besked
Text: 1 Joh 5:6-12

2010-01-01
Nyårsdagen
Tema: Nådingång
Text: Jes 49:13-16

2009-12-31
Nyårsafton
Tema: Nådutgång

2009-12-27
Söndagen efter Jul
Tema: Guds barn
Text: Mark 10:13-16

2009-12-25
Juldagen
Tema: Jesu födelse
Text: Luk 2:1-20

2009-11-29
1:a söndagen i Advent
Tema: Tänk att få jubla!
Text: Matt 21:1-9

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018