Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

Tänk så många timmar man egentligen har lagt ner på sina predikningar. När själva gudstjänsten är avklarad blir de snabbt arkiverade på ett eller annat sätt. Vissa predikningar kan man minnas ett tag och resten faller fort i glömskans hav. Men varför inte dela med mig av lite predikningar här?. Jag har här nedanför gjort ett urval så att det blir en predikan per söndag. Förhoppningsvis kan de bli till hjälp för dig i din situation, kanske lite vägledning och inspiration eller bara lite nyttig läsning.

[Adventstiden] [Jul- Nyårs- och Trettondedagstiden] [Förfastan] [Fastetiden] [Påsktiden] [Pingst] [Trefaldighetstiden] [Kyrkoårets slut]
[Kyrkoårets övriga helgdagar]


Adventstiden:    

1:a söndagen i Advent
"Ett nådens år"

 

2:a söndagen i Advent
"Guds rike är nära"

 

3:e söndagen i Advent
"Bana väg för Herren"

 

4:e söndagen i Advent
"Herrens moder"

 

Jul- Nyårs- och Trettondedagstiden:    

Julnatten
"Den heliga natten"

 

Juldagen
"Jesu födelse"

 

Annandag Jul eller Den helige Stefanos dag
"Martyrerna"

 

Söndagen efter Jul
"Guds barn"

 

Nyårsdagen
"I Jesu namn"

 

Söndagen efter Nyår
"Guds hus"

 

Trettondedag Jul
"Guds härlighet i Kristus"

 

1:a söndagen efter Trettondedagen
"Jesu dop"

 

2:a söndagen efter Trettondedagen
"Livets källa"

 

3:e söndagen efter Trettondedagen
"Jesus skapar tro"

 

4:e söndagen efter Trettondedagen
"Jesus är vårt hopp"

 

5:e söndagen efter Trettondedagen
"Sådd och skörd"

 

6:e söndagen efter Trettondedagen
"Gud verkar nu"

 

Förfastan:    

Septuagesima
"Nåd och tjänst"

 

Sexagesima eller Reformationssöndagen
"Det levande ordet"

 

Fastetiden:    

Fastlagssöndagen
"Kärlekens väg"

 

Askonsdagen
"Bön och fasta"

 

1:a söndagen i Fastan
"Prövningens stund"

 

2:a söndagen i Fastan
"Den kämpande tron"

 

3:e söndagen i Fastan
"Kampen mot ondskan"

 

Midfastosöndagen eller 4:e söndagen i Fastan
"Livets bröd"

 

5:e söndagen i Fastan
"Försonaren"

 

Palmsöndagen
"Vägen till korset"

 

Skärtorsdagen
"Det nya förbundet"

 

Långfredagen
"Korset"

 

Påsktiden:    

Påsknatten
"Genom död till liv" 

 

Påskdagen
"Kristus är uppstånden"

 

Annandag Påsk
"Möte med den uppståndne"

 

2:a söndagen i Påsktiden
"Påskens vittnen"

 

3:e söndagen i Påsktiden
"Den gode herden"

 

4:e söndagen i Påsktiden
"Vägen till livet"

 

5:e söndagen i Påsktiden
"Att växa i tro"

 

Bönsöndagen
"Bönen"

 

Kristi Himmelsfärds Dag
"Herre över allting"

 

Söndagen före Pingst
"Hjälparen kommer"

 

Pingst:    

Pingstdagen
"Den Heliga Anden"

 

Annandag Pingst
"Andens vind över världen"

 

Trefaldighetstiden:    

Heliga Trefaldighets Dag eller Missionsdagen
"Gud - Fader, Son och Ande"

 

1:a söndagen efter Trefaldighet
"Vårt dop"

 

2:a söndagen efter Trefaldighet
"Kallelsen till Guds rike"

 

3:e söndagen efter Trefaldighet
"Förlorad och återfunnen"

 

4:e söndagen efter Trefaldighet
"Att inte döma"

 

Apostladagen
"Sänd mig"

 

6:e söndagen efter Trefaldighet
"Efterföljelse"

 

Kristi Förklarings Dag
"Jesus förhärligad"

 

8:e söndagen efter Trefaldighet
"Andlig klarsyn"

 

9:e söndagen efter Trefaldighet
"Goda förvaltare"

 

10:e söndagen efter Trefaldighet
"Nådens gåvor"

 

11:e söndagen efter Trefaldighet
"Tro och liv"

 

12:e söndagen efter Trefaldighet
"Friheten i Kristus"

 

13:e söndagen efter Trefaldighet
"Medmänniskan"

 

14:e söndagen efter Trefaldighet
"Enheten i Kristus"

 

15:e söndagen efter Trefaldighet
"Ett är nödvändigt"

 

16:e söndagen efter Trefaldighet
"Döden och livet"

 

17:e söndagen efter Trefaldighet
"Rik inför Gud"

 

18:e söndagen efter Trefaldighet
"Att lyssna i tro"

 

19:e söndagen efter Trefaldighet
"Trons kraft"

 

20:e söndagen efter Trefaldighet
"Att leva tillsammans"

 

21:a söndagen efter Trefaldighet
"Samhällsansvar"

 

22:a söndagen efter Trefaldighet
"Frälsningen"

 

23:e söndagen efter Trefaldighet
"Förlåtelse utan gräns"

 

Kyrkoårets slut:    

24:e söndagen efter Trefaldighet
"Den yttersta tiden"

 

Söndagen före Domssöndagen
"Vaksamhet och väntan"

 

Domssöndagen
"Kristi återkomst"

 

Kyrkoårets övriga helgdagar:    

Kyndelsmässodagen eller
Jungfru Marie Kyrkogångsdag

"Uppenbarelsens ljus"

 

Jungfru Marie bebådelsedag
"Guds mäktiga verk"

 

Midsommardagen
"Skapelsen"

 

Den helige Johannes Döparens dag
"Den högstes profet"

 

Den helige Mikaels dag
"Änglarna"

 

Tacksägelsedagen
"Lovsång"

 

Alla helgons dag
"Helgonen"

 

Söndagen efter Alla helgons dag eller
Alla själars dag

"Vårt evighetshopp"

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2017