Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Pingstdagen
Malå kyrka
26 maj 1996
Tema: Den Heliga Anden
Text: Joh 7:37-39


Nu ska jag visa er nånting som ni kanske inte trodde jag hade - en rakapparat. Jag tror att den kan illustrera väldigt bra två sätt att leva som kristen: antingen så här (startar den nästan tomma rakapparaten som strax dör) eller också så här (stoppar i kontakten och den fungerar perfekt).

Den här rakapparaten går att ladda upp. Sen kör man tills den är urladdad och laddar upp sen igen. Den första typen av kristna är den som på samma sätt lever på gamla välsignelser. Man har visserligen mött Jesus, men ju längre tiden lider tappar man i geist, i trosvisshet och sen när allt är i botten ropar man efter Gud och han möter en och ger en kick och sen drar man sig undan igen och lever ett tag till på den inspirationen.

Egentligen är det inte alltför fel, för man är fortfarande kristen, man har ju Jesus och vet var man ska vända sig för att få påfyllning, men Gud vill verkligen låta dig få upptäcka att det går att leva i ständig kontakt med honom, i ständig andeuppfyllelse.

Jesus sa i dagens text att: ”Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten”. Det är ett ständigt flöde han talar om, ett ständigt flöde av den Helige Ande som Gud vill låta ta sin boning i våra hjärtan.

Pingstens budskap påminner oss på nytt om den Helige Andes utgjutande över den första församlingen och manar oss att stoppa kontakten i uttaget för att även våra liv ska tändas av Andens glöd och att du ska få del av det överflödande liv som Herren vill ge dig.

Vi behöver inte leva våra liv i ständiga misslyckanden och nederlag, i en andlig berg- och dalbana. Gud vill leda oss vidare in i Jesu seger. För det är ju så: vi är barn till en Segrare. Han som har besegrat ondskan och mörkret genom sin död och uppståndelse, det är han som har makten. Det är han som frälser dig och vill ge dig alla himlens välsignelser -om du själv vill ta emot det. Och framför allt: Jesus älskar dig. Det är därför han vill ge oss del av sin uppståndelses kraft genom att vi är döpta in i hans seger och tar emot hans gåvor, att vi ger honom vårt JA och i tro lever med honom.

Ska inte han som uppväckte Jesus från de döda kunna uppväcka även din tro och ge den liv? Det är Guds största önskan och han väntar och längtar efter att vi ska stanna upp och ta oss tid med honom så att han ska kunna fylla oss med den Helige Ande. Det är dax att vi reser oss upp som kristna, både gamla och unga.

Det är dax att även vi inom Svenska kyrkan blir Pingstvänner, kanske inte nödvändigtvis byter samfund, men att även vi blir vänner av pingsten, dvs upptäcker det överflödande livet som finns hos Herren och så lever uppfyllda av den Helige Ande. - Ta emot den Helige Ande i ditt liv och lev i den kraft han vill ge dig! Då kan jag lova dig att du kommer att upptäcka att Gud verkligen är den som säger: ”Se, jag gör allting nytt” (Upp 21:5)

Se, jag gör allting nytt”. Du behöver inte laddas upp med batteriladdare nån gång ibland - du får ha ständig kontakt med själva källan, den stora kraftstationen. Den Helige Ande bor i ditt hjärta sen ditt dop. Ledningarna är dragna. Nu vill Gud låta Pingstens under gälla även dig. Stoppa i kontakten i uttaget och lev i Andens kraft. Du får kalla det Andeuppfyllelse, Andedop eller förlösande av den Helige Andes kraft, kalla det vad du vill, men Gud vill leda dig in i ett liv som är totalt präglat av Kristi seger i Andens kraft. Herren vill låta den Helige Ande utgjutas över ditt liv, ta sin boning i ditt hjärta för att ständigt påminna dig om att du är Guds barn, att du är förlåten, att du är tvättad ren i Jesu blod, att du har allt i Jesus och att du är oändligt älskad av honom. Så ”låt dig då uppfyllas av Helig Ande” som det står i Ef 5:18, då blir du född till ett nytt liv, ett liv i överflöd.

Den Helige Ande vill även leda dig in i tjänst för Guds rike. Han vill smälta ner allt ditt eget för att sen kunna fylla dig, tända dig och sända dig ut med budskapet om Jesus till dina medmänniskor. Låt dina skolkompisar, arbetskompisar, släkt och vänner få del av det överflödande livet. Om tanken vore att du skulle behålla allt för dig själv så skulle Guds nåd aldrig vara överflödande. Den flödande, ständigt strömmande källan som den Helige Ande vill vara, är till för dig och för dina medmänniskor. Och ju mer du ger ut, desto mer kommer du att fyllas, om du lever nära Jesus, den flödande källan. Du kommer att bli välsignad som aldrig förr.

Vår församling är tänkt att vara Guds boning i Malå, där den Helige Ande får verka, möta oss alla med sin kraft, till varning och förmaning när vi går fel, men även till upprättelse och uppmuntran, till kärlek, frid, glädje och till ett liv i överflöd. Herren vill låta Andens gåvor komma i funktion och jag vet att många av er är uppfyllda av den Helige Ande och flera bär redan på nådegåvor, Låt den Helige Ande röra vid ditt hjärta med kärlek så att gåvorna kan förlösas och börja användas till församlingens uppbyggelse. Be om frimodighet och ödmjukhet.

Det kan röra sig om profetians gåva, kraft att göra under, helande, gåvan att vishet och kunskap, drömmar och visioner osv. Allt detta är till för församlingens uppbyggelse. Förakta inte heller tungotalet. Även om det främst är för vår egen skull, så är även det för att vi ska få kraft och inspiration till att tjäna andra.

Tyvärr måste jag medge att jag kan själv för lite om de enskilda gåvorna än för att kunna undervisa om dem, men jag vill uppmana oss alla att vi tillsammans ber om dem, söker dem, upptäcker dem, prövar oss fram och lär känna Andens gåvor, både i bibelns ord, genom andra kristnas erfarenheter och när de kommer i funktion hos oss. Låt oss alla söka det överflödande livet. Låt vår gemensamma bön vara: Kom, Helige Ande! Fyll oss och ge oss mer av dig, Helige Ande!

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016