Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Påsknatten
Malå kyrka
22 april 2000
Tema: Genom död till liv
Text: Matt 28:1-8


Detta är ett utdrag ur en klassisk påsknattsmässa, en temagudstjänst som är uppbyggd på en blandning av olika scener, upplevelser, texter och psalmer.

Lärjungarna var samlade efter Jesu död, sorgsna, skakade och förvirrade. Vad skulle hända nu? Han som de följt i några år är plötsligt borta. Det är som att de har tappat fotfästet totalt. Vad ska de ta sig till nu? De känner sig övergivna och det är en tung väg tillbaka till livet. De säger inte så mycket till varann. Orden har tagit slut, precis som tårarna. De stirrar ut i tomma luften.

Någon citerar Psaltaren:
Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg. Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt” (Ps 121)

"Gud hade ju sänt Messias. Jesus var ju Guds utlovade befriare. Det var vi ju så säkra på, men varför har det då blivit så här? Håller han inte sitt löfte att han ska bevara oss?"

"Jo, svarar en annan, han ska nog hitta en utväg. Han räddade ju våra förfäder ur slaveriet i Egypten, ska han då inte hjälpa oss? Hör här bara vad det står i 2 Moseboken ..."

GT-text: 2 Mos 14: 10-11, 15-16, 21-22

Psalm 618 - Faraos härar

Vi lämnar lärjungarna där de sitter samlade efter Jesu död, sorgsna och vilsna. De anar att deras hjälp ska komma från Gud, men när? Och vad skulle nånsin kunna göra dem glada igen?

Vi går några timmar framåt i tiden. Låt oss stå upp och lyssna till det glada budskapet.

Evangelietext: Matt 28:1-8

Kristusljuset tänds

Präst: Kristus är uppstånden
Alla:   Ja, Han är sannerligen uppstånden

Alla ljus i kyrkan tänds

Klockringning

Psalm 146:1-2 - Vad ljus över griften

Altaret kläds under orgelmusik

Det står i inledningen till Johannesevangeliet: "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det" (Joh 1:1-5).

Det finns ingenting som kunde hålla Jesus kvar i döden. Jesus är det ljus som lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit ljuset. Guds räddningsplan är fullbordad. Mörkrets makter är besegrade och ingenting kan rubba detta faktum. Jesus är namnet över alla namn och han är, genom sin död och uppståndelse, den ende som kan fördriva all förtvivlan, rädsla och ångest hos oss, den ende som kan ge oss Livet. Han är räddningen för dig och mig. Låt oss jubla och vara glada: Halleluja! Prisad vare Jesu namn!

Präst: Kristus är uppstånden
Alla:   Ja, Han är sannerligen uppstånden

Psalm 155 - Herren lever, våga tro det

Bön:
Gud, vår Fader, vi tackar Dig av hela vårt hjärta för att Du i denna natt har uppväckt Din Son ur döden och gjort honom till livets Herre. Vi ber dig att du ska förvandla oss genom Hans uppståndelses kraft, så att vi får del av det överflödande livet och kan vittna om att Han lever, och ge oss till sist evigt liv hos Dig. Genom Jesus Kristus, vår uppståndne Herre. Amen

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016