Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Påskdagen
Högmässa i Backens
kyrka
1 april 2018
Tema: Kristus är uppstånden
Text:
Luk 24:1-12


Jag tänkte få inleda min predikan med en berättelse som jag misstänker att en del kan ha hört i nån variant, men den tål att upprepas.

Den handlar om Olof. Han var inte speciellt närvarande när det var Söndagsskola. Okej, han var där, men han hade stora problem med koncentrationen.

Hans söndagsskolfröken, Margareta, hade sen länge resignerat och ägnade sin uppmärksamhet åt de andra barnen i stället. Det hade varit Palmsöndag och hon hade skickat hem ett tomt påskägg i plast med barnen med uppdraget att fylla det med nånting som hade med påskens händelser att göra. De skulle sen redovisa det hela vid påskdagens samling. Margareta förväntade sig verkligen inte att Olof skulle ta med sig nånting, eftersom han aldrig lyssnade på vad hon sa.

Nästa söndag kom barnen tillbaka med sina påskägg. Stina hade en vacker vårblomma i sitt ägg. Erik hade ett litet kors i sitt och Robert hade en vacker plastfjäril i sitt påskägg. Fröken var överlycklig och gav små uppmuntrande kommentarer om vart och ett av de små sakerna och dess anknytning till påsken.

Margareta skulle just fortsätta att berätta om påskens händelser, när Olof plockade fram sitt ägg. Hon blev förvånad över att han ens hade kommit ihåg att ta det med sig, men precis som hon hade misstänkt var det tomt. Hon hade lovordat de övriga barnen för deras tankar och fantasi, men sa inte ett ord om Olofs tomma ägg.

Han blev ledsen och undrade: "Varför säger du ingenting om mitt ägg"?

"Ja, men Olof, du har ju ingenting i ägget. Det finns ingenting som påminner oss om påsken. Det finns ingenting att säga."

"Jaså", svarade Olof, "men… det är ju tomt, precis som Jesu grav".

I sin enkelhet är den här berättelsen genialisk. Graven är tom, eftersom Jesus är uppstånden och lever.

Tomhet har annars en mycket negativ klang för oss. Många människor upplever en tomhet inombords och försöker fylla det med nånting. Oftast misslyckas det, åtminstone i långa loppet. Det finns inte mycket som kan fylla upp det inre tomrummet. Och alla dessa löften. Hela världen är full av tomma löften.

Men Gud är annorlunda. I stället för löften som är fulla av tomhet, så möter han oss denna påskdag med en tomhet som är full av löften.

Jag tänker på tre saker: Det tomma korset, den tomma graven och den tomma linnesvepningen. Att dessa saker är tomma intygar att löftena är sanna. Varken korset, graven eller linnesvepningen kunde hålla kvar Jesus – och därför kan vi vara säkra på att Guds löften är fyllda med ett underbart innehåll för oss och våra liv.

1. Det tomma korset

Vi börjar med det tomma korset. Jesu kors stod garanterat kvar där på Golgata kulle den där morgonen när kvinnorna gick till graven. Det hade varit sabbatsdag och nu gick de till graven med kryddorna de hade förberett för Jesu kropp. Det tomma korset vittnar om att Jesus gav sitt liv för din och min skull. Det blod som han göt på detta kors var försoningsblodet, det blod som garanterar dig gränslös förlåtelse och försoning med himmelens Herre.

Som Paulus skriver i Romarbrevet: ”23Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, 24och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. 25Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror.” (Rom 3:23-25a)

Det står i Kolosserbrevet: ”Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom 20och att genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom, allt på jorden och allt i himlen.” (Kol 1:19-20)

Det tomma korset må vara tomt, men det är fullt med löften om syndernas förlåtelse.

2. Den tomma graven.

Vi fortsätter med den tomma graven. Den vittnar om att döden inte kunde hålla Jesus kvar, att döden är besegrad och inte har någon makt över honom. Men inte bara det. Döden har ingen makt över oss heller.

Jesus säger: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö” (Joh 11:25-26a).

Detta får vi del av i vårt dop: ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han” (Rom 6:4-5).

Den tomma graven må vara tom, men det är fullt med löften om evigt liv.

3. Den tomma linnesvepningen

Till sist kommer vi till den tomma linnesvepningen. Den vittnar om att Jesus har återuppstått och lever. Maria från Magdala fick möta den Uppståndne utanför graven. Emmausvandrarna fick möta den Uppståndne på vägen mot Emmaus. Den samlade lärjungaskaran fick möta den Uppståndne när Jesus plötsligt stod mitt ibland dem. Paulus vittnar om att vid ett tillfälle var det 500 människor samlade.

Deras liv blev förvandlade av detta möte och samma möjlighet har du och jag. Vi har möjlighet att leva i en personlig och nära gemenskap med den Uppståndne och levande Herren.

Paulus skriver: ”Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår herre.” (1 Kor 1:9). Detta är alltså vår kallelse: gemenskap med den Uppståndne!

Jesus säger: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.” (Joh 10:27-28)

Jesus överger oss aldrig. Han går vid vår sida, leder oss och bär oss när det är som jobbigast. Det är i gemenskapen med Jesus, den Uppståndne och levande Herren, som livet förvandlas till allt som det var tänkt att vara från början.

Den tomma linnesvepningen må vara tom, men den är full med löften om den nära gemenskapen med den Uppståndne och levande Jesus Kristus.

Tänk att tomheten kunde ha så stort innehåll!

  • Det tomma korset vittnar om syndernas förlåtelse.
  • Den tomma graven vittnar om det eviga livet.
  • Den tomma linnesvepningen vittnar om den nära gemenskapen med den Uppståndne och levande Jesus Kristus.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018