Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Påskdagen
Gudstjänst i Piteå kyrka
8 april 2012
Tema: Kristus är uppstånden
Text: Matt 28


Det har varit en märklig påskhelg för mig. I torsdags fick jag ett telefonsamtal från en av mina bästa vänner. Han var förtvivlad, eftersom han då var på Universitetssjukhuset i Umeå, tillsammans med sin familj och framför allt dottern Tilda, 13 år. Hennes kroppspulsåder hade brustit samma morgon och nu kämpade läkarna för hennes liv på operationsbordet. Ni som var på skärtorsdagsmässan minns säkert att ni bad för henne. Tyvärr avled Tilda samma kväll och livet har förstås aldrig varit detsamma efter detta, vare sig för dem eller för någon i deras närhet. Mina tankar och böner har funnits hos familjen sen dess.

Samtidigt är det påsk och det blivit så tydligt för mig hur påskens händelser har gått hand i hand med allt som hänt med mina vänner. De har bokstavligen gått från kampen och ångesten i Getsemane, via lidandet och döden på Golgata, till en vandring i dödsskuggans dal. Det är där de befinner sig idag, i mörker och förtvivlan. Även om vi vet och förstår att den uppståndne Jesus finns hos dem, så är det inte säkert att de kan se honom just nu genom tårarna. Men han finns där. Det kan vi vara säkra på, för Jesus har uppstått och lever och han finns nära oss var och en – hur våra liv än ser ut, vi som sitter här i Piteå kyrka idag. ”Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5).

Från Jesu öppna grav strålar ljuset av ett himmelskt hopp. Den öppna graven vittnar om att döden är besegrad, att livet vunnit och att vi alla, precis som kvinnorna vid graven, har möjligheten att möta den uppståndne Jesus Kristus.

Kristus är uppstånden!
Ja, han är sannerligen uppstånden!

Det är i mötet med den uppståndne Jesus som våra liv förvandlas. Då har döden inte längre nån slutgiltig makt över oss. Det finns ett slut på all sorg och allt lidande här i världen. Den finns fortfarande, men är bara dödsryckningar. För Gud satte ner foten och sa: ”Hit, men inte längre!”. Allt ont, allt som inte är från Gud, har Jesus burit upp på korset. Allt detta är nu överkorsat. Från den öppna graven vänder allt. Frälsningen finns tillgänglig för oss alla. Vi kan alla möta den uppståndne Jesus och leva i gemenskap med honom.

Vi får gå tillsammans med honom resten av våra liv. Inte ens när vi går i dödsskuggans dal behöver vi frukta något ont, för han är med oss. Jesus är med oss alla dagar till tidens slut. Och när våra dagar är slut, vare sig vi är 13 år eller 93, så får vi gå genom döden tillsammans med Jesus, tillsammans med honom som har ”nycklarna till döden och dödsriket” (Upp 1:18), som det står i Uppenbarelseboken, tillsammans med honom som först av alla gick vägen genom döden till det liv som han har förberett för oss var och en.

Där, hemma i himlen hos Gud, kommer vi att förstå den fulla vidden av Jesu död och uppståndelse. Idag kanske vi bara förstår en bråkdel av allt, men då kommer vi att äta frukten av livets träd i evighet.

Jesu uppståndelse är nyckeln till allt. Den är beviset på att allt som Jesus har sagt och gjort är sant. Ja, uppståndelsen är nyckeln till hela vårt liv – om vi vill leva i det härliga hoppet, den jublande glädjen, den djupaste friden, det överflödande livet och den mest innerliga kärleken

Jesu uppståndelse har nämligen betydelse för både din historia, din nutid och din framtid. Jag ska ta upp dessa tre delar lite kort:

För det första: När du möter och lever med den Uppståndne så påverkar det din historia.

Det spelar ingen roll vem du är och vad du gjort. Det spelar ingen roll vad du bär på, gott och ont. När du möter Jesus, så pekar han på korset och säger till dig: ”Min vän, jag tog på mig allt det där upp på korset. Din synd har jag förlåtit. Dina bördor lyfter jag av dig. Jag kan förvandla dig och ditt liv. Följ mig, jag visar dig vägen”.

Livet med Jesus handlar många gånger om en vandring mellan långfredag till påskdag, för vi kommer att misslyckas och falla många gånger. Men Jesu uppståndelse och hans omsorg om oss innebär att vi får återvända till korsets fot, be om förlåtelse och sen bli förd till den öppna graven, till upprättelsen och förnyelsen.

Hela din historia får du alltså lämna vid korsets fot, för att leva tillsammans med den uppståndne i nuet. Det är den andra punkten, att när du möter och lever med den Uppståndne så påverkar det din nutid.

Jesus säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Det innebär att han är med dig just nu. Hur livet än är, sorg eller glädje, mörker eller ljus, död eller liv, så är han med. Jesus vill föra dig framåt, bort från det som varit, bort från det gamla och det som kommer att förgå, till det nya, till det bestående, till nåden, till tron, hoppet och kärleken.

Det är där vi är tänkta att få leva varje dag i våra liv, tillsammans med den uppståndne.

Jesus sa till sina lärjungar när han just hade berättat att han skulle lämna dem, att han skulle lida och dö: ”Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.” (Joh 16:22) Samma budskap gäller oss. Ingen ska ta glädjen ifrån oss, glädjen att få leva med honom som har all makt i himlen och på jorden i sin hand. ”Ingen skall ta er glädje ifrån er”.

Detta gäller varje dag fram tills vår tid här på jorden är slut. Allt kommer inte att vara frid och fröjd. Livets omständigheter och ondskans dödsryckningar kommer att skaka om oss gång på gång. Men det viktigaste är att vi aldrig är ensamma. Jesus är med oss, han som ger oss den djupaste glädjen i livet, den som får prägla våra liv i evighet. Jesus är med oss, han som besegrat döden och ondskan genom sin död och uppståndelse. Det är som Paulus skriver: ”Kristus finns hos er, hoppet om härligheten” (Kol 1:27).

Detta leder oss in på den tredje och sista delen: När du möter och lever med den Uppståndne så påverkar det din framtid.

Det är precis så det är. Att Jesus uppstått och lever innebär att han finns här hos oss idag och kommer att göra det tills vi en dag får möta honom ansikte mot ansikte, dagen när allt fullbordas. Framtiden ser så ljus ut. Från himlens härlighet, genom den öppnade pärleporten, strålar ljuset av ett himmelskt hopp, en påminnelse om att hur livet än ser ut här på jorden så väntar det något fantastiskt hemma hos Gud.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016