Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P r e d i k o a r k i v e t

[Tillbaka till predikoarkivets huvudsida]


Nyårsafton
EFS-kyrkan Piteå
31 december 2009
Tema: Nådutgång


Hur många av er brukar kolla var utrymningsvägarna är när ni kommer till ett nytt ställe? Alla hotell, konferenslokaler, skolor, ja, alla offentliga lokaler – till och med kyrkor som den här – ska ha en utrymningsplan.

 

För vad händer om det inträffar en katastrof? Vad ska man göra? Vart ska man ta vägen?

Nödutgången är den väg man tar när man är i fara vid till exempel brand eller gasläcka och det inte finns någon annan utväg.


Det är också viktigt att en det inte finns några föremål eller liknande i vägen så att utrymningsvägarna blir barrikaderade.

Så här får det till exempel inte se ut. Om nånting skulle inträffa skulle det här bli en dödsfälla.

Ha med er detta som bakgrund till resten av predikan. Temat för vår nyårsbön är nåt som ligger rätt så nära, nämligen ”Nådutgång”

Den tydligaste nådutgången är givetvis den öppna Pärleporten, dörren till himlen som Jesus öppnat för oss genom sin död och uppståndelse.

När tiden är inne får vi komma till honom, inte för att vi har gjort oss förtjänta av det, utan för att han älskar oss och har gett sitt liv för oss. Som sången säger ”Endast av nåd får vi komma”!

Vi får så här vid årets slut tänka på de som har lämnat oss under året, de som fått gå genom den öppna pärleporten in i himlens härlighet. Gud har bevarat deras utgång och hans nåd har omfamnat dem.

Nådutgången är vår räddning, vår möjlighet, inför evigheten. Men nådutgång handlar inte bara om livet efter detta, utan även om det liv som vi lever just nu.

 

Så nu undrar jag:
Har du nån utrymningsplan för ditt liv?
Vad händer när du drabbas av katastrofer av olika slag? Står du där bara handfallen, eller vet du vad du ska ta dig till? Ja, det behöver inte bara handla om stora katastrofer förrän man står där och varken vet ut eller in. I ett sånt läge tror jag det är viktigt att ha en handlingsplan, en beredskap för hur man ska göra – och det är bra att ha den i ryggmärgen, att ha planen i hjärtat, för i vissa lägen, när paniken kommer, bara gå på instinkt.

Det jag tänker på är givetvis Jesus. Han är nyckeln till det mesta och inte minst när det gäller vår handlingsplan. Vi får ropa hans namn. Vi får komma till honom. Vi får vänd vårt hjärta ut och in och bara lämna över till honom och vara säkra på att han har en lösning.

Hans nåd är en öppen famn! En nödutgång kan man ju använda om det inte finns någon annan utväg, annars ska den vara stängd, men nådutgången får vi använda när vi vill – även detta är nåd. Jesus är inte nödbedd, möjligen nådbedd.

Ja, Jesus uppmanar oss: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28). Det kan bara räcka med att vi längtar efter honom, utan att det är kris. Jesus säger ju: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten” (Joh 7:37b-38a)

 

Farorna i livet
Men visst finns det faror i livet, sånt som verkligen gör att vi behöver en nådutgång Jag tycker att jag alltför ofta hamnar i en återvändsgränd i livet. Jag kämpar på, gör så gott jag kan, inbillar jag mig i alla fall, men inser ofta att jag hamnat i en återvändsgränd, att jag sprungit från problemen och farorna, så att jag står med näsan mot en tegelvägg,
vilket innebär att jag måste vända om, men när jag gör det så kommer livets fiender emot mig med full kraft. Jag vänder mig om igen och ser bara denna tegelvägg. Jag är verkligen fast. Då först ropar jag efter Jesus – och då visar han mig en dörr som han öppnat.

 

Jesus ropar: ”Kom till mig! Skynda dig!” Och jag springer dit, med fienderna hack i häl. Han drar in mig genom nådutgången och smäller igen dörren mitt framför nosen på de som jagat mig. Jag bara faller i nådens armar och pustar ut. Han reser mig upp, borstar av mig dammet, ser på mig och ler sitt allra varmaste leende.

Ja, nog finns det faror i livet, sånt som hotar våra liv och som borde driva oss till Jesus. Jag tänker till exempel på följande faror: Synden, döden, maktlöshet, mindervärdighetskänslor, hopplöshet

Dessa saker och många fler hotar våra liv, men tro inte att de har nån slutgiltig makt över dig när du har Jesus i ditt liv. Nej, allt det här vill Jesus ta hand om!
• När det gäller synden vill han påminna dig om förlåtelsens möjlighet.
• När det gäller döden vill han påminna dig om att den har han redan besegrat.
• När det gäller maktlösheten vill han påminna dig om att han har all makt i himlen och på jorden.
• När det gäller mindervärdighetskänslorna vill han påminna dig om vem du är: Guds älskade barn!
• När det gäller hopplösheten vill han påminna dig om att sätta ditt hopp till honom.

Jesus tar hand om farorna, om allt som hotar dig och ditt liv.

 

Som jag sa tidigare får inte en nödutgång barrikaderas av allehanda bråte, för då går det inte att använda nödutgången. Samma sak är det med nådutgången.
Vad kan barrikadera nådutgången?
Det handlar faktiskt inte om synden och det andra . Visst kan det också finnas där som damm och småskräp, men det är samtidigt nånting som förhoppningsvis driver dig till nådutgången, till Jesus. Nej, det som hindrar dig från att skynda dig till nådutgången, det är det eget jag. Det största bråtet i ditt liv som du måste bli av med, det är ditt ego.

Det är egot som gör att du tror att du klarar dig själv, utan Jesus. Det är egot som gör att du inte kan ta dig fram till Jesus.

Låt därför Jesus rensa upp i ditt liv, så att du kan böja dig i ödmjukhet, så att du kan ta dig fram till honom, så att din utrymningsplan fungerar i praktiken.

För att nu försöka avrunda det här kan vi konstatera att det alltså inte måste inträffa en katastrof för att du ska få använda dig av nådutgången. Nådutgången är inte det sista halmstrået, utan det är huvudingången till det nya livet vi får leva tillsammans med Jesus. Mer om det i morgondagens gudstjänst, som har temat ”Nådingång”.

Vi ska avsluta detta år, åtminstone denna stund, genom att vi får gå till nåtutgången. Vi ska be en syndabekännelse, i form av växelläsning och sen höra de nådefulla förlåtelseorden. Det är så vi får avsluta år 2009. Vi får sluta i nåden, i nådens starka armar. Det är en förmån. Det är – just det – en nåd!

 

Syndabekännelse
Präst: Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Mot dig, bara mot dig har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Präst: Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.
Alla: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

 

Förlåtelseord
Låt oss lyssna till några bibelord som handlar om vidden av den förlåtelse som Gud ger oss.

"Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd." (Ps 103:8-12)

"Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh 1:9)

"Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott." (Tit 2:14)

"Vilken gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup." (Mika 7:18-19)

Därför kan jag på Jesu Kristi uppdrag frimodigt säga till dig: Du är förlåten, i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen

 

Tackbön
Gud, vår Fader, tack för att Du älskar oss, trots vår svaghet. Tack för förlåtelsen genom Jesus Kristus. Tack för förnyelsen och glädjen i Din Helige Ande. Ge oss kraft att leva i Din förlåtelse och Din kärlek. Amen.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016