Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Nyårsdagen
Piteå kyrka
1 januari 2003
Tema: I Jesu namn
Text: Rom 4:9-13


Har ni tänkt på hur mycket våra namn egentligen betyder för oss, för hela vår identitet? Jag kan tala om att det inte alltid känns så väldigt bra att heta Sven-Bertil. Både för att det är jobbigt med dubbelnamn och för att jag av någon anledning ofta kopplas ihop med Sven-Bertil Taube. Men samtidigt: Jag vet inte vad jag skulle vilja heta i stället.

När vi fick vår dotter hade vi funderat en hel del kring hennes namn. Det skulle givetvis vara nånting som vi båda tyckte om och sen ville vi att namnet skulle ha en bra betydelse. Till slut fastnade vi för namnet Caroline. Caroline betyder "den fria kvinnan" och den betydelsen känns väldigt bra. Det är ju precis vad hon är genom allt som Jesus gjort för henne - den fria kvinnan.

Jag vet inte hur Maria kände det när hon gick till templet tillsammans med Josef och det lilla Jesusbarnet som vid detta tillfälle var åtta dagar gammal. Det hade hänt så mycket och hon var ju en sån som "tog allt till sitt hjärta och begrundade det", som det står. Men hon behövde i alla fall inte fundera på barnets namn. Ängeln hade ju sagt att de skulle ge honom namnet Jesus "ty han skall frälsa sitt folk från deras synder", som det står i början av Matteusevangeliet (Matt 1:21). Namnet Jesus är den grekiska formen för det hebreiska "Jeshua" eller "Joshua" som betyder "Herren frälser", "Herren är frälsning".

Tänk att få bära det namnet och tänk att det dessutom ligger en djup sanning i det namnet. Det är inte vilket namn som helst och det är inte vilket barn som helst som bärs till templet för att omskäras som lagen krävde. Genom detta nyfödda barn ska Guds plan gå i uppfyllelse. "Jesus - Herren frälser"

Paulus skriver i Filipperbrevet: "Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära". (Fil 2:6-11)

Jesus är alltså det namn som står över alla andra namn. "Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty intet annat namn kan giva frälsning. Intet annat namn än hans" (Sv Ps 47).

Det är i Jesu namn som själva nyckeln finns till hela det kristna livet. När du vänder dig till Jesus kommer han att låsa upp dörrar för dig, såna som du kanske inte trodde gick att öppna. Vi ska lite kort stanna till inför fyra dörrar som det kan handla om.

1. Frälsningens dörr
Den första dörren är frälsningens dörr. Paulus skriver i dagens episteltext: "Var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad" (Rom 10:13). I Jesu namn öppnas dörren in till himmelriket. För att citera en annan av våra psalmer: "Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Genom blodet har han frälst mig och bevarat mig som sin" (Sv Ps 235)

Det gäller för dig och mig. Den som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Jesus sa: "Den som kommer till mig ska jag inte visa bort" (Joh 6:37).

2. Bönens dörr
Den andra dörren som öppnas är bönens dörr. Jesus säger: "Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det" (Joh 14:12-14)

"Vad ni än ber om i mitt namn", sa Jesus. Jesus har fått all makt genom sin död och uppståndelse, "all makt i himlen och på jorden" (Matt 28:18) och hans namn står över alla andra namn. Bönen har därför inga som helst begränsningar. De begränsningar som finns ligger hos oss, i vår bristande frimodighet och att vi inte ber i Jesu namn. Det handlar inte om en att använda en magisk formulering eller en slentrianmässig avslutning på en vacker bön, utan om att vi lämnar över allt i Jesu händer. Han kan avgöra vad som är bäst för oss, både som enskilda och som församling.

Låt oss inte glömma bort Jesu ord att "allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." (Matt 18:19-20)

3. Kraftens dörr
Den tredje dörren som öppnas är kraftens dörr. Den står i direkt förbindelse med bönens dörr. Jag sa ju nyss att Jesus har fått all makt i himlen och på jorden och Jesus säger också "Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn (lägg märke till just detta: 'i mitt namn') skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.” (Mark 16:17-18)

Vi minns t ex från Apostlagärningarna när Petrus och Johannes var på väg upp till templet. Utanför den ingång som kallades "Sköna porten" satt en lam man som tiggde pengar. Men Petrus sa: "Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!" (Apg 3:6). Sen reste de honom upp och från den stunden kunde den lame gå.

Detta underverk skedde alltså i kraft av Jesu namn. Det skedde då, men det sker runt omkring i vår värld idag också att människor blir friska från sjukdomar och plågor av alla de slag. Det finns kraft i namnet Jesus. Så låt oss våga oss fram till kraftens dörr också.

4. Framtidens dörr
Den fjärde och sista dörren som Jesus vill låsa upp för dig är framtidens dörr. Vi har ju just startat det nya året - år 2003 - och vi gör det i Jesu namn. Bättre start kan vi inte få på detta år.

När du är orolig för din framtid, glöm aldrig bort att du mer än gärna får lägga ditt liv i Jesu händer. Han har lovat att ta emot dig och leda dig genom livet. Om än vägen känns mörk och lång och tillvaron kanske är kolsvart, så är Jesus det ljus som kan lysa igenom och tränga bort mörkret. Jesus är vår framtid, både som enskilda och som församling.

Jag tror att just vår församling har en väldigt viktig roll för framtiden - vår församling, vår kyrka, vår gudstjänst. Vi samlas regelbundet och har möjligheten att möta Jesus själv. Här firar vi gudstjänst i Jesu namn. Här verkar den Helige Ande som Faderns sänt till oss i Jesu namn (Joh 14:26). Här döps barn och vuxna i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn. Här välkomnas vi till nattvardsbordet i Jesu namn. Här blir vi välsignade i den treenige Gudens namn och vi lämnar gudstjänsten med orden "Låt oss gå i frid, i vår Herres Jesu Kristi namn".

Allt här sker i Jesu namn - eller är åtminstone tänkt att göra det. Låt oss därför tillsammans fortsätta att frimodigt öppna frälsningens dörr, bönens dörr, kraftens dörr och framtidens dörr - i Jesu namn.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016