Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Långfredagen
Gudstjänst i Backens kyrka
30 mars 2018
Tema: Korset
Text: Luk 23:26-49
Predikans tema: Jesu sju ord på korset


I vår Bibel har vi fyra evangelister, fyra personer i Jesu närhet som velat skildra Jesu liv, hans död och uppståndelse. Vi har nyss hört Lukas berätta om vad som hände vid korsfästelsen på Långfredagen, men för att få en heltäckande bild behöver vi alla pusselbitar som evangelisterna ger.

När vi läser deras berättelser kan vi se att Jesus säger sju saker när han hänger på korset, sju korta meningar som rymmer ett djup som hjälper oss att förstå hur viktigt korset är för oss och för vår tro. Vid det kors som innebar döden för Jesus, så finns livet för oss.

Låt oss se på vad Jesus säger, höra "Jesu sju ord på korset"

 

1. "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör."  (Luk 23:34)

När Jesus hade blivit uppspikad på korset sa han: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör!"

Vem förstod vidden av det som skedde? Det var en oskyldig man de korsfäste. Men Jesus lät det ske, för han hade ett mål med det han gjorde. Jesus hade sitt uppdrag för ögonen, att frälsa världen, att försona världen med Gud, att ge oss den djupaste förlåtelsen som är möjlig. "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör!"

Vilken tröst det är! Vi känner oss själva, åtminstone om vi ärligt rannsakar oss. Ändå ser vi inte vårt allra smutsigaste inre. Vi vet att vissa av våra handlingar är beräknande, så fyllda av själviskhet. Men vissa av våra handlingar är vi omedvetna om. Vi inser inte vilken stor skada vi gör. Vi har del i världens bortvändhet från Gud och vi inser det inte. Vi lever i mörker eller halvskugga, men vi har vant oss vid det. Vi kanske till och med tycker det är skönt.

Jesus kommer som ljuset. Ljuset avslöjar det som är dolt i mörkret. Mörkrets makter och de spelpjäser som användes vid långfredagens drama tålde inte detta ljus – kanske inte heller du och jag. Vi har del i att Jesus korsfästes. Det var du och jag som höll i spikarna och hammaren. Herre, förbarma dig över mig!

Men Jesus säger: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör".

Jesu första ord på korset påminner oss om att det finns förlåtelse för dig vid korset!

 

2. "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset." (Luk 23:39-43)

Det andra ordet som Jesus säger på korset riktar sig till den förbrytare som hänger vid hans sida, den rövare som alltför sent insett att han valt fel väg. Nu hänger han där, ser på Jesus och säger: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike". 

Han begär inte att slippa straffet. Han har gjort så mycket och vet om att han fått ett rättvist straff. "Jesus, tänk på mig", ett sista desperat rop på hjälp, ett famlande efter det lilla hopp han sett skymta, utan att fördenskull förvänta sig något.

Jesus svarar: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset".

Vilken tröst det är! För vad har du och jag annars att hoppas på? Vi vet, precis som Paulus skriver i Romarbrevet, att "syndens lön är döden" (Rom 6:23). Utan Jesus är vi dömda för allt ont vi gjort och allt gott vi inte gjort. Vi har ingenting annat hopp än att sträcka oss mot korset, mot Jesus som tagit vår plats, som dör i vårt ställe och säga: "Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike".

Och Jesus säger: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset".

Jesus hör vår bön och ger oss frälsning, även om det är i livets slutskede. Paulus skriver: "Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus." (Rom 3:23-24)

Jesu andra ord på korset påminner oss om att det finns frälsning för dig vid korset!

 

3. "Kvinna, där är din son." "Där är din mor." (Joh 19:26-27)

Sen ser Jesus sin mor stå nedanför korset och Johannes, den lärjunge som han älskade. Här ser vi Jesu stora omsorg om sina närmaste. Inte ens när han lider på korset glömmer han bort sina närmaste. "Kvinna, där är din son", säger han. Och till Johannes, den lärjunge han älskade, säger han: "Där är din mor".

Men varför säger han inte "Mamma" till Maria? Kanske är det för att säga: "Se mig inte längre som din son, det blir för smärtsamt för dig. Kom ihåg varför du födde mig till världen, se mig som den jag är: Guds son, världens Frälsare, din frälsare. Det finns en djupare mening. Jag kommer alltid att vara med dig, men Johannes, som jag verkligen litar på, han ska ta hand om dig med allt praktiskt. Du behöver inte vara orolig".

Vilken tröst det är! På samma sätt har Jesus omsorg om oss. Jesus glömmer inte bort oss i vår nöd. Vår längtan efter kärlek och omsorg är nog vårt allra största behov som människor. Jesus ser oss och känner oss, och månar om att vi ska ha det bra. Han ger oss det yttersta beviset på sin kärlek när han ger sitt liv för oss, men han uppmanar oss samtidigt att ta hand om varann. Jesus säger ju: "Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra." (Joh 13:34)

Jesu tredje ord på korset påminner oss om att det finns kärlek och omsorg för dig vid korset.

 

4. "Eli, Eli, lema sabachtani?"
(vilket betyder: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?) (Matt 27:46, Mark 15:34)

Att bli övergiven är nog det vi mest av allt fruktar. Det står att det blev det mörkt mitt på dagen över hela jorden och mörkret varade i tre timmar. Då ropar Jesus: "Eli, Eli, lema sabachtani", vilket betyder "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?"

Det är ett rop i djupaste förtvivlan. Och Gud hade verkligen lämnat honom. Jesus var övergiven av Gud. Han led alla helvetets kval. Han led allt detta, för att vi skulle slippa ropa som han. Jesus tog på sig den yttersta konsekvensen av synden. Han tog på sig syndens lön. "Han blev [som Jesaja förutsagt] pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot." (Jes 53:5)

Vilken tröst det är! Jesus gjorde det för att ingen av oss ska behöva känna oss övergivna av Gud. Jesus led för oss och betalade det yttersta priset för oss. När Jesus ropar "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" då påminns vi om att Jesus led för oss och betalade det pris som krävdes.

Paulus skriver: "Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror." (Rom 3:25a)

Jesu fjärde ord på korset påminner oss om att det finns försoning för dig vid korset!

 

5. "Jag är törstig." (Joh 19:28)

Tänk vilket lidande Jesus fick gå igenom. Han hade torterats nästan intill döden av de romerska soldaterna, blivit törnekrönt och tvingats bära sitt kors större delen av vägen. Han hade spikats fast på korset genom händer och fötter och hängts upp i den stekande solen. Inte undra på att han säger: "Jag är törstig".

Jesus hade tidigare avböjt att dricka det bedövningsmedel de erbjudit (Matt 27:34). Hans lidande skulle även vara ett kroppsligt lidande, sånt som även du och jag möter i livet. 

Vilken tröst det är! Jesus vet vad det är att lida på alla plan. Det är ingen tvekan om att Jesu lidande var äkta. Han blev törstig. Det visar att Jesus är människa. Men det visar också att han skulle uppfylla alla profetior om honom. Det står t ex i Psaltaren: "Min mun är torr som en lerskärva, tungan klibbar vid gommen." (Ps 22:16)

Jesus behöver något att dricka för att sen kunna säga sina sista ord, ord som du och jag behöver få höra. Jesus behöver vatten, han som själv är och ger livets vatten har gett ut av sig själv, tömt sig själv på allt gudomligt, för att ge sitt liv i vårt ställe.

Jesu femte ord på korset påminner oss om att Jesus led för dig på korset!

 

6. "Det är fullbordat." (Joh 19:30)

Efter detta är allt fullbordat och avklarat. Jesus säger – och vi anar triumfen i hans röst: "Det är fullbordat"

Allt som Jesus kom för att göra är nu avklarat. Hela skulden är nu betald. Jesus offrade sig själv för att vi skulle få leva. Jesus besegrar synden och döden och öppnar vägen till himlen och till gemenskap med Gud redan här och nu. Allt som vi inte klarat av har nu Jesus fullbordat.

Vi minns de underbara orden som sammanfattar orsaken till att Jesus kom till världen: "Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. 17Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom." (Joh 3:16-17)

Vilken tröst det är! Allt är fullbordat!

Jesu sjätte ord på korset påminner oss om att Jesus segrade på korset!

 

7. "Fader, i dina händer lämnar jag min ande." (Luk 23:46)

Det sista Jesus gör innan han ger upp andan är att han överlämnar sig i Guds händer: Han säger: "Fader, i dina händer lämnar jag min ande".

Vilken tröst det är! Så får även vi göra. Jesus säger: "Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila" (Matt 11:28)

Vi får komma till honom och överlämna allt till honom: våra sjukdomar, våra plågor, våra överträdelser, våra brott, våra synder, vår skuld, vår skam, vår ofullkomlighet, våra nederlag, vår sorg, våra behov. Allt vi bär på får vi lämna till honom. Han bar allt detta upp på korset när han skapade allting nytt.

Vi får lämna vår längtan, vår framtid och våra liv i Guds händer – och han tar emot oss, som vi är, tack vare att Jesus gav sitt liv på korset!

Jesu sjunde ord på korset påminner oss om att det finns vila och evig trygghet för dig vid korset!

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018