Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Långfredagen
Piteå kyrka
3 april 2015
Gudstjänstens tema: Vi vill säga tack[Detta var en temagudstjänst kl.18.00 med tanken att säga vårt tack till Jesus för allt han gjort för oss denna dag]

”Korset” (läsning ur ”Ett bönens år”)

Tänd ett ljus i ljusbäraren

 

Inledning

Vad betyder långfredagen för dig? Jag minns att min mor har berättat att hon som barn ville sörja Jesus hela dagen genom att ligga kvar i sängen, som stod i köket, men hur hennes mormor, som var på besök, trodde att hon bara var lat. Hon förstod inte att mamma faktiskt sörjde Jesus. 

I en del traditioner går man klädd i mörka färger idag och håller sig i stillhet. Inte konstigt att det kallas långfredag här i Sverige. Men på andra ställen i världen kallas det till exempel för ”the Good Friday”, den goda fredagen, och då syftar det på hur fantastisk den här dagen egentligen är.

Tänk att Gud älskar världen så mycket att han kom till oss som människa. Jesus kom med uppdraget att ge sitt liv, att ta på sig straffet för vår skuld, att själv bli offerlammet och dö i vårt ställe, för att vi skulle få liv. Jesus är svaret på hur mycket Gud älskar oss. 

Vi har samlats den här stunden för att säga tack till Jesus, för att möta hans kärlek med vår kärlek, Vi kommer att stanna till inför några centrala delar i dagens budskap och vad de betyder för oss: Det handlar om korset, blodet, försoningen och landar i en stor portion tacksamhet. Våra ord och vår lovsång kommer inte i alls närheten av den lovsång han är värd, men vi kommer som vi är, i vår otillräcklighet, för att säga: ”Tack Jesus!”

Psalm 38b – För att du inte tog det gudomliga

Textläsning Fil 2:5-11

”Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. 6Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud 7utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa 8gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. 9Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, 10för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, 11och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.”

Lovsång: ”Du är den högste
Lovsång: ”Vi vill säga tack”

Tankar kring korset

Många tänker att korset är en symbol för döden. Och visst ledde korset till döden, både för Jesus, de två rövarna och alla andra som korsfästes på den tiden. Men Jesus ändrade korsets betydelse.

Korset vittnar om Guds kärlek och om den seger som Jesus vann åt oss, seger över synden, domen, straffet, döden, ondskan, djävulen, mörkrets makt. Korset blir alltså en symbol för livet, för den seger som Jesus vunnit över alla destruktiva makter, den seger Jesus vunnit åt oss. Paulus skriver också att korset är ”en Guds kraft” (1 Kor 1:18b).

För Jesus lämnade korset som en segrare. Han hade fullgjort sitt uppdrag. Allt var fullbordat. Dödens makt var brutet. Den har ingen slutgiltig makt över oss. På samma sätt som Jesus uppstod på påskdagens morgon, kommer vi att få uppstå, tillsammans med Jesus.

Paulus skriver: ”Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. 5Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han skall vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han.” (Rom 6:4-5)

Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” (Joh 1:5)

Sång: Fäst dina ögon på Jesus

Dikt (SvBG)

Jag står vid korset
lyfter mitt huvud för att se hans smärta
fastnaglad vid korset, torterad och blödande.
Lidande vänder han sig till mig
och viskar, med ögon så fulla av kärlek

Du är mitt älskade barn.
Jag älskar dig över allting annat
Jag tog din plats
så att vi ska kunna tillbringa framtiden tillsammans
när jag uppstår på den tredje dagen.

Jag står vid korset
skäms för att jag svek honom
och tvingade honom att gå denna smärtsamma väg
Döende vänder han sig till mig
och viskar, med ögon så fulla av kärlek

Du är mitt älskade barn.
Jag älskar dig över allting annat
Jag tog din plats
så att vi ska kunna tillbringa framtiden tillsammans
när jag uppstår på den tredje dagen.

Jag står vid korset
Det är tomt eftersom han uppstod som han lovat.
Jag är befriad, frälst och förlåten.
Levande vänder han sig till mig
och viskar, med ögon så fulla av kärlek

Du är mitt älskade barn.
Jag älskar dig över allting annat
Jag tog din plats
så att vi ska kunna tillbringa framtiden tillsammans
eftersom jag har uppstått på den tredje dagen.

 

Tankar kring blodet

I gamla testamentet, där Gud ingått ett förbund med det judiska folket, fanns det många anvisningar om hur folket skulle offra djur för att få försoning. Hebreerbrevets författare skriver om detta:

När Mose hade läst upp alla lagens bud för hela folket tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stänkte det på själva boken och på allt folket 20och sade: Med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er. 21Likaså stänkte han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. 22Ja, enligt lagen renas nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” (Hebr 9:19-22)

I det nya förbundet, det förbund som du och jag är en del i, är det annorlunda. Åtminstone på det sättet att det behövs inget nytt offer. Det blod som Jesus göt för oss på korset räcker för all framtid. Paulus skriver i Efesierbrevet: ”I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser.” (Ef 1:7a)

När Jesus instiftade nattvarden, tog han en bägare, tackade Gud och sa sen: ”Drick av den alla. 28Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:27b-28)

Jag skulle vilja sjunga en sång för er som är skriven av gospellegenden Andrae Crouch. Den heter ”Blodet skall aldrig mista sin kraft”

Sång: Blodet skall aldrig mista sin kraft

Psalm 230 – Klippa du som brast för mig

Tankar kring försoning

Vi läste nyss: ”och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.” (Hebr 9:19-22).

När Jesus offrade sig i vårt ställe, betalde han det pris som krävdes. Petrus skriver: ”Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. 19Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.” (1 Petr 1:18-19)

"Han blev [som Jesaja förutsagt] pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot." (Jes 53:5)

Johannes skriver: ”Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.” (1 Joh 2:2)

Strax innan Jesus dör på korset säger han: ”Det är fullbordat!” (Joh 19:30)

Allt som Jesus kom för att göra är nu avklarat. Hela skulden är nu betald. "Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror." (Rom 3:25a)

Vi är nu försonade med Gud

Jesus offrade sig själv för att vi skulle få leva. Jesus besegrar synden och döden och öppnar vägen till himlen och till gemenskap med Gud redan här och nu. Allt som vi inte klarat av har nu Jesus fullbordat.

Ja, allt är fullbordat och klart. Och vi uppmanas: ”Låt försona er med Gud” (2 Kor 5:20). Ta emot hans nåd, ta emot Jesu utsträckta, hålmärkta, hand, ta emot försoningen och lämna dig själv i Frälsarens händer. Du är försonad.

Psalm 775 – Att få vara försonad

Tankar kring tacksamhet

När jag påminner mig om allt detta börjar det bubbla i mitt inre. Tänk att Jesus gjorde det här för mig. Trots allt. Kristi kropp för mig utgiven. Kristi blod för mig utgjutet. För mig!

Jag får leva i korsets närhet. Jag har blodets beskydd och är försonad med Gud. Jag får leva, leva i seger, i frihet, i uppståndelsens kraft.

Som en av våra psalmer säger: ”Min Gud, när jag betänker, vad du har gjort för mig, vad nåd du städs mig skänker – jag får ju allt av dig – då blir jag hjärtligt glader, då lockas lovet fram: jag tackar dig, min Fader, jag tackar dig, Guds Lamm." (Sv Ps 13:1)

Psalm 234 - O salighet, o gåtfullhet

Sång: Hosianna

Bön

Herrens bön

Välsignelsen

Växelläsning

Psalm 10 – Lov ära och pris

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016