Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P r e d i k o a r k i v e t

[Tillbaka till predikoarkivets huvudsida]


Juldagen
Julotta i Backens kyrka
2
5 december 2019
Tema: Jesu födelse
Text: Luk 2:1-20


Vi har fått höra 20 välbekanta verser i det som i sin enkelhet är det mest fantastiska som inträffat i världshistorien, eftersom den beskriver hur Gud blir människa, hur Gud sätter sin plan i verket att rädda hela världen.

Nu är kanske inte julottan den bästa tidpunkten att predika länge och djuplodande, men jag fick igår idén att försöka lyfta fram det fantastiska julbudskapet i 28 ord – från A till Ö – och typ 28 meningar. Vi får se om jag lyckas.

A
Augustus
Augustus var kejsare i Rom. Han hade utfärdat en förordning om att hela världen, det vill säga hela Romarriket, skulle registrera sig så att de skulle kunna betala skatt till honom.

B
Betlehem

Jesus föddes i Betlehem, som var en liten obetydlig stad på den här tiden.

C
Centralt
Jesu födelse är, tillsammans med korsfästelsen och uppståndelsen, det som är mest centralt i kristendomen.

D
Davids släkt
Det står i skrifterna att Messias skulle komma från Davids släkt, och därifrån härstammade både Maria och Josef, han som fick bli Jesu fosterfar här på jorden.

E
Efterlängtad
Messias var efterlängtad. Människor hade i många år bett och ropat att Gud skulle sända Messias till dem, för att befria dem och rädda dem undan allt förtryck.

F
Frälsaren
Det nyfödda Jesusbarnet är frälsaren, räddaren, befriaren.

G
Guds son
Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom” (Joh 3:16-17)

H
Herdarna
Tänk att det inte var kungen, översteprästerna och överheten som först fick höra det glada budskapet, utan några från samhällets lägsta skikt, de enkla och fattiga herdarna.

I
Inkarnationen
Inkarnationen betyder ”kommen i köttet” och är ett annat ord för att Gud blir människa.

J
Jesus
Den nyfödde pojken fick namnet Jesus, vilket betyder ”Herren frälser”, ”Herrens räddar”.

K
Krubban
Jesus föddes under allra enklaste former i ett stall, där han lindades och lades i krubban, där djuren brukade… öh, krubba.

L
Låt oss gå in till Betlehem
När herdarna hade fått höra ängelns budskap skyndade de sig in till Betlehem för att se om det var som ängeln hade sagt.

M
Messias
Gud hade sen länge lovat att skicka sin smorde, sin Messias, för att rädda världen. Nu var rätta tiden inne.

N
Nasaret
Josef och Maria kom från Nasaret och återvände dit senare efter att under en tid ha varit flyktingar i Egypten.

O
Ordet
Det står i början av Johannesevangeliet: ”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. […] Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.” (Joh 1:1-5, 14)

P
Profeter
* Messias
* född av en jungfru
* i Betlehem
* från Nasaret
– profeter hade förutsagt detta i många hundra år. En av dem hade sagt: ”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila, och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste.” (Jes 9:6 - 1917)

Q
Quirinius

Vi vet ganska precis när Jesus föddes, eftersom det bland annat står att Quirinius var ståthållare i Syrien.

R
Relation
Vi har alla möjligheten att lära känna Jesus, att ha en levande relation med honom som föddes, så låt Jesusbarnet växa upp i dina ögon och bli din vän och frälsare.

S
Stjärnan
När Jesus föddes tändes en stjärna på himlen, Betlehemsstjärnan, som vill leda oss hem.

T
Tre vise män
Tre vise män, eller hur många de nu egentligen var, hade sett stjärnan på himlen och följde den. Det hade sannolikt räckt med en enda vis kvinna i sällskapet, så hade de nog inte behövt ta omvägen via det kungliga palatset, utan kommit rakt på stallet, i stället. 

U
Underverk

Detta är bara ett av många underverk som sker när Guds härlighet bryter in världen, in i våra liv.

V
Var inte rädda!
Ängelns budskap till herdarna var: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.”

X
X-mas

Kristus är den djupaste meningen i vår traditionsfyllda högtid, den som på engelska kallas Christmas (X-mas).

Y
Yahweh
Gud hade tidigare uppenbarat sig som Yahweh, vilket betyder ”Jag är”. När Gud blir människa får vi lära känna honom ännu mer, för när vi ser på Jesus vet vi vem Gud är, hur Gud är och hur långt Gud är beredd att gå för att få gemenskap med oss för evigt.

Z
Zonen
Vi är alla välkomna in i zonen, den plats där Gud finns och vill möta oss. Där, i zonen, i gemenskapen med Gud, finns det frid för din själ.

Å
Återvände
Herdarna återvände till sin fårahjord fyllda av glädje. Det står att de ”prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem”.

Ä
Änglarna
Herrens ängel fick vara glädjens budbärare och änglarna som följde med honom prisade Gud med orden ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”

Ö
Överflöd

Jesus kom för att vi skulle få liv, ”liv i överflöd” (Joh 10:10). Bjud in Jesus i ditt hjärta, så får du del av det eviga livet, som startar här i stallet i Betlehem och som flödar över även till oss här i Backens kyrka, denna juldagsmorgon.  

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019