Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Jungfru Marie Bebådelsedag
Temagudstjänst i Piteå kyrka
25 mars 2012
Tema: Guds mäktiga verk
Text: Luk 1:26-38


Maria var benådad

Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig”. Tänk vilka ord och vilken omtumlande upplevelse för Maria, den unga flickan! Inte är det konstigt att Maria blev förskräckt när ängeln Gabriel plötsligt står där framför henne i all sin glans. Det skulle vi också vara. Och budskapet är så stort att man knappt förstår vad det innebär. Men ängeln lugnar henne och förklarar: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud”.

Tänk att vara benådad! Tänk att ha funnit nåd hos Gud!

Jag vet inte om du har tänkt på det, men det kunde faktiskt ha varit du som fått besök av ängeln Gabriel, för samma budskap gäller dig!

Visst måste Maria ha varit nåt speciellt, det förstår vi. Men hon var samtidigt en av oss. Att finna nåd hos Gud handlar inte om vad Maria hade presterat, utan enbart om att Gud hade utvalt henne, benådat henne, förberett henne för att bli mor till Jesus. Det ligger i själva ordet nåd.

På samma sätt är det med oss. Vi har också funnit nåd hos Gud, utan att vi gjort oss förtjänta av det. Det står i Psaltaren: (Lyssna nu, för det här är så bra!) ”Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.” (Ps 103:8-11)

Det är denna nåd och kärlek som gjorde att Gud bestämmer sig för att bli människa, att låta sig födas av en helt vanlig kvinna, med uppdraget att rädda hela mänskligheten och befria oss från allt som skiljer oss från honom. Som det står i Klagovisorna: ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” (Klag 3:22-23 – Bibel-82)

Paulus fick höra från Gud: ”Min nåd är allt du behöver” (2 Kor 12:9) Det var där Paulus fick sin styrka, i Guds nåd, och det är där som också vi får hämta kraften för våra liv. Du är inte Maria, men du är lika högt benådad, min vän. Glöm inte det!

 

Maria fick ett uppdrag

Ängeln Gabriels budskap handlade inte bara om att Maria var högt benådad. Nej, till detta hörde också ett uppdrag, en uppgift som inte kan mätas med något annat i världshistorien, nämligen uppdraget att bli mor till världens frälsare. Ängeln sa: ”Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”

Tanken måste ha svindlat. Va? Vem? Jag? Ska jag bli mor till den Högstes son, mor till Messias? Allt detta på grund av att hon funnit nåd hos Gud.

Men hur är det för oss? Vi är ju också, som jag nyss sa, högt benådade. Jo, även om dina uppdrag inte är av samma dignitet som det som Maria fick, så är jag övertygad om att vi var och en har olika uppgifter i Guds tjänst. Men frågan är om vi ger oss tid att lyssna till vad Gud vill säga till oss? Eller avfärdar vi honom med en axelryckning? Behövs det en ängels besök för att vi ska vakna till och lyssna?

Självklart får vi ifrågasätta och grubbla. Maria säger ”Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man”. För henne är det förstås omöjligt att förstå hur det är tänkt, men ängeln Gabriel förklarar att det ska ske genom den Helige Ande. Gabriel säger: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.”

Nej, ingenting är omöjligt för Gud. Det är ett budskap som vi alla behöver få höra om och om igen. Det gäller ju livets alla områden. Ingenting är omöjligt för Gud! Ingenting!!

Det är svårt att veta hur mycket Maria egentligen förstod efter denna förklaring, men hon hade redan en levande relation med Gud, hon var trygg med Gud, så hon var ödmjuk inför uppgiften: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt”. Hon fick växa in i uppgiften, på samma sätt som Jesusbarnet fick växa till i hennes livmoder under de kommande nio månaderna.

Maria var ödmjuk inför Guds vilja och uppdrag, men hur är det med vår ödmjukhet inför Gud? Tar vi emot hans nåd? Lyssnar vi till kallelsen att följa honom? Är vi villiga att gå in i de uppgifter som Gud benådar oss med i smått och stort?

 

Maria blev välsignad

Sista delen av dagens predikan handlar om att Maria blev välsignad när hon böjde sig inför Guds vilja, när hon ödmjukt accepterade att bli mor till Guds barn.

När hon skyndade upp till sin släkting Elisabet, som bar på Johannes Döparen, så utbrast Elisabet när de möttes: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.” (Luk 1:42)

Ja, Maria var verkligen välsignad. Hela hennes liv kantades av Guds omsorg och rika välsignelse. Hon var givetvis inte förskonad från oron över det barn hon fick bära fram. För att nu inte tala om den förtvivlan hon måste ha känt när hennes älskade son hängdes upp på korset. Men Maria var välsignad och välsignelsen blev än större när Jesus uppstått från de döda och bevisade sanningen bakom orden ”Ingenting är omöjligt för Gud”. Jesu uppdrag var då fullbordat, döden besegrad och vägen till gemenskap med Gud, till det nya livets välsignelser, är nu öppen även för oss.

För allt detta innebär att även vi kan bli välsignade. Vi har funnit nåd hos Gud. Han ler med hela ansiktet när han ser oss. Han längtar efter gemenskap med oss var och en. Han har en plan för våra liv, en uppgift till var och en och överflödade välsignelser i beredskap till oss alla.

Nyckeln till detta är att överlämna sitt liv i Guds händer, att ödmjukt komma inför Gud och be en enkel bön till honom.

Jag skulle vilja avsluta med att berätta om en sann händelse som har inneburit mycket välsignelse. Jag har fått tillåtelse av min mamma att berätta det här och jag berättar det för att ge oss alla en uppmuntran att på ett enkelt sätt söka Guds välsignelse för våra liv.

Det hände när min mamma var i 14-årsåldern, tiden före hennes konfirmation. Det kanske inte kan jämföras med ängelns besök hos Maria, men den har ändå varit livsavgörande för henne och i förlängningen även för mig.

Hon hade varit på gudstjänst en kväll hemma i byn. De hade bland annat sjungit psalmen med texten: ”Mästare, alla söka dig, uppenbart eller förteget: gamla, som tryggt gå trampad stig, unga, som dröja på steget. Känd eller okänd väg vi gå tidigt och sent till dig ändå, trötta på allt vårt eget” (Sv Ps 216)

Hon kände sig så glad för att även unga sökte Gud. När hon kom hem gick hon upp till övervåningen, där hon fick vara ensam. Trots att hon var mörkrädd, vågade hon inte tända lampan av rädsla för att nån skulle se vad hon gjorde. Hon böjde nämligen knä vid sängen och sa till Gud att hon ville bli en kristen. Det var en snabb, men ärlig bön och sen fort i säng.

Sen på natten vaknade hon av att det var alldeles ljust runt henne i rummet och hon kände en hand på sitt huvud. Hon fylldes av en sån stor glädje. Hon tog fram en ask med bibelord som hon fått av sin nyss avlidna farmor. Hon tog ett kort ur högen och där stod det: ”Herren har idag hört dig förklara att du vill vara hans” (5 Mos 26:18)

Tänk vilken bekräftelse! Och det bästa är att detta gäller fortfarande.

Jag tror inte alls att min mamma är unik på något sätt (förutom för mig förstås). Du kan säkert ha varit med om liknande saker, eller skulle kunna bli det, för Gud är densamme idag. Han möter människor, gamla och unga, och vill låta oss ta del av all den himmelska välsignelse, som han vill låta flöda över oss.

Paulus skriver, till sist, om detta: ”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen, liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom — det var hans viljas beslut — till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser — så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss.” (Ef 1:3-8)

Kanske är det din tur att just i denna stund eller när du lagt dig ikväll att knäppa dina händer och be i ditt hjärta om att få del av Guds nåd och hans rika välsignelser. Våga prova – jag vet att han hör din bön!

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016