Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Heliga Trefaldighets Dag
 Gudstjänst i Backens kyrka
16 juni 2019
Tema: Gud - Fader, Son och Ande
Text: Joh 11:25-27


Idag är det Heliga Trefaldighets Dag och det är en dag när vår treenige Gud står i centrum: Fadern, Sonen och Anden, Skaparen, Frälsaren och Livgivaren. 

Psalmen vi just sjöng har följt med mig ända sen jag var barn och gick i söndagsskolan hemma i Lycksele och den har alltid legat mig mycket varmt om hjärtat. Den lyfter fram på ett så bra sätt vem Gud är: som Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Psalmen påminner oss om att Gud har skapat allt: Månen, solen, vattnet och vinden, blommorna, barnen, himlen och jorden – allt vi ser (och allt utanför och innanför det vi kan se) har Gud skapat och vi har fått ansvaret att ta hand om hela skapelsen, att vårda och förvalta denna gåva på bästa sätt till tidens slut. Allting är hans och allt vilar i Guds skapande händer – därför vill vi tacka Gud. 

Psalmen påminner oss om att Gud blev människa, att Jesus är Guds son som kom till världen. Han levde mitt ibland oss och hade ett särskilt uppdrag. Jesus dog på korset. Han dog för dig och mig. Men det stannade inte där, för han uppstod och lever idag. Det innebär att döden är besegrad och att vi har möjligheten att lära känna honom. Jesus är inte långt borta från någon enda av oss, för han är här, ja, han är här, mitt ibland oss idag här i Öjebyn för att han vill möta oss och ha gemenskap med oss – därför vill vi tacka Gud.

Psalmen påminner oss om att Anden är vår tröst när livet är tungt att leva. Anden är levande och varm och kan smälta vårt frusna hjärta, Det är en helig Ande som vill vårt bästa, som vill hjälpa oss på vägen genom livet. Anden är liksom kanalen mellan dig och vår himmelske Far, som förmedlar ropet och svaret i båda riktningarna, bönen och bönesvaren, behovet och kraften. Den Helige Ande är stark och närvarande och ger oss livet från Gud. Han påminner oss om vem Gud är, att Gud är för oss och inte emot oss, att Gud älskar oss. Den Helige Ande stöder oss och bär oss dag efter dag – därför vill vi tacka Gud.

Ja, det är en fantastisk psalm, med ett stort och rikt innehåll, själva grunden för den kristna tron. Det är detta budskap som vi har fått som uppdrag att bära ut, att vittna om, att berätta om, att missionera om.

Idag är det inte bara Heliga Trefaldighets dag, utan även Missionsdagen och vad passar då bättre än att läsa dagens evangelietext, som är de ord som brukar kallas för missionsbefallningen. Det står så här i sitt sammanhang:

16De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. 17När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. 18Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:16-20)

Varför ska vi missionera och berätta om Jesus? Jo, för att åt Jesus har getts all makt i himlen och på jorden. Den makten fick Jesus efter sin uppståndelse. Vi får gå ut i uppståndelsens kraft och berätta om att Jesus är vägen till himlen, att som Jesus själv säger, att han är vägen, sanningen och livet och att ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6).

Så säger Jesus själv, att han är vägen, vägen som leder ända hem, den enda vägen. Men den vägen är öppen, vidöppen, eftersom Jesus har dött och uppstått och försonat oss med Gud, dvs tagit bort allt som skiljer oss från Gud. Det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek, ingenting utom vi själva, om vi inte vill ta emot den gåva som det här innebär.

Det här behöver vi berätta om. Så gå därför ut, säger Jesus. ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”.

Det handlar alltså inte om att vi ska bli volontärer i första hand och vara engagerade i verksamheten. Nej. Det handlar inte heller om att vi ska bli medlemmar i Svenska kyrkan i första hand. Nej, inte det heller.

Det handlar om att vi ska bli lärjungar, Jesu lärjungar, att bara leva nära Jesus, att följa honom, att lyssna, se och lära oss av honom. På så sätt kommer vi att växa som människor och troende, då kommer den spirande tron att växa och bära frukt. Om vi sen engagerar oss och blir volontärer och aktiva medlemmar i Svenska kyrkan är en annan sak – och viktig sak – men vår första kallelse är att bli Jesu lärjungar.

Men vad innebär det då? Vad innebär det att bli Jesu lärjunge? Jo, det handlar om att bli döpt i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn, för då får vi ta emot allt som Gud har i beredskap för sina barn, alla himlens välsignelser, allt vi behöver här på jorden och allt vi behöver inför evigheten.

Men du behöver ju också få upptäcka vad dopets gåva innebär. Därför ingår även lärandet i lärjungaskapet, att bli påmind om allt som Jesus har sagt, att få ta emot glädje, uppmuntran, varning, tröst, vägledning och allt annat vi behöver för hela livet. För när orden från Jesus rör vid våra hjärtan, då aktiveras tron, hoppet och kärleken inom oss – det som är bestående, det som inte är bara är snabbmat, utan har kvalité, det som inte bara är nudlar, utan härlig gourmetmat.

Som lärjunge får du leva med Jesus och lära känna honom mer och mer. Och glöm inte bort det avslutande löftet: Jesus, han som har all makt i himlen och på jorden, säger: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut”. Alla dagar, utan undantag. Alla dagar – och nätter – in i evigheten.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019