Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

Ps 37:5

[Tillbaka till Guldkornens huvudsida]


Det finns ett ord som är ganska ovanligt, ett ord som verkar försvinna mer och mer från det svenska språket, vilket jag tycker är synd. Det är ett ord som jag tycker är så vackert, särskilt innebörden. Jag tänker på ordet "förtröstan".

Har ni hört det förut? Vad tänker ni på när ni hör det ordet?

Att förtrösta betyder att man litar på något och sätter sitt hopp till något. Det handlar om att vila i en trygg tillit. Någon har uttryckt det så här: Förtröstan är en stilla, fast och orubblig tillit på Guds godhet, visdom och trofasthet.

Att ha en sån förtröstan på Gud gör att man kan känna lugnet, trots att det stormar i livet, både utanför en själv och inombords.

Dagens guldkorn ur Bibeln handlar om hur vi genom tre steg kan komma in i en djupare förtröstan på Gud, att hitta vilan mitt i stormen. I Psaltaren 37:5 står det: ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla”. I gamla översättningen stod det ”Befall din väg åt Herren och förtrösta på honom - han skall göra det”.

Steg 1: Lägg ditt liv i Herrens hand.
Första steget är en handling från vår sida, nåt vi gör. Det handlar om att vi lämnar våra liv till Gud, att vi ber att han ska ta hand om oss, precis som vi är, med vår tro och våra tvivel, med vår sorg, vår glädje, våra problem, allt som är misslyckat, allt vi är bra på. Ja, kort sagt att vi överlåter våra liv i Guds händer.

När du gjort det, när du lämnat ditt liv i Herrens hand, lägg då detta på minnet. Ditt liv vilar från den stunden i Faderns händer och ingen kan slita bort dig därifrån.

Steg 2: Lita på honom
Det andra steget handlar om vår inställning, om hjärtats attityd, att vi väljer att lita på Gud, att du litar på att han tar hand om dig, för hur livet än ser ut så ligger ditt liv i Guds händer och han älskar dig, vad som än händer.

Men ofta när det stormar runt omkring oss är det så lätt att glömma bort det här att Gud är nära oss och att våra liv ligger i hans hand. Därför är det viktigt att vi, mitt i stormen, stannar upp och påminner oss om alla Guds löften, löften om att han är med oss och att han ska bevara oss. När vi gör det, när vi litar på honom så kommer friden in i hjärtat. Och den friden slår ut alla andra känslor!

Steg 3: Han kommer att handla
När vi har tagit de två första stegen, som är våra steg, så är det tredje steget Herrens. Han ska göra det. Han kommer att handla. Guds löften kan vi lita på och har han lovat nånting, så kommer han också att hålla det. Det kan vi lita på.

Det här innebär sammanfattningsvis att vilken situation du än tänker på, vilka behov du än har, vilket beslut du än står inför, kan du överlämna det till Gud. Det är handlingen, första steget. Från den stunden fortsätter du in i nästa fas: förtrösta på Herren, lita på honom och hans löften. Det är attityden, din inställning. Då kommer friden, hand i hand med en underbar visshet om den tredje fasen: att Herren ska handla. Han ska göra det, han ska fullborda sina löften och han håller dig i sin hand.

Dagens guldkorn ur Bibeln lyder alltså: ”Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla” (Ps 37:5).

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016