Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

 

Fil 4:6-7

[Tillbaka till Guldkornens huvudsida]


Vi människor har ju så väldigt lätt för att bekymra oss för saker och ting. Jag kan ofta gå omkring och grubbla över olika saker. Det kanske har hänt nåt som jag behöver bearbeta. Eller jag kanske oroar mig för nåt som jag vet ska hända i morgon, eller nästa vecka, kanske nåt som jag inte riktigt har kontroll över. Hur ska det gå? Hur ska jag klara av det här? Tankarna mal runt i huvudet och jag får ont i magen av oro.

Men vad är då bästa sättet att ta sig an bekymren?

Jag har funnit att bästa sättet är att jag sätter mig ner och pratar en stund med Gud om saken. Gud har nämligen förmågan att, för det första, ge mig frid i mitt inre, att plocka bort den här oron som gnager. Han vill, för det andra, påminna mig om att han är med mig i livets alla situationer. Vad som än händer finns han nära. Sen kan han, för det tredje, komma med lösningar på problemen. Om jag är riktigt uppmärksam märker jag att han faktiskt talar till mig. Han kan t ex ge mig en tanke som gör att jag plötsligt fattar helheten, ser sammanhang som jag inte sett tidigare och ser hur man kan lösa situationen.

Men det här är möjligt först när jag i lugn och ro pratar med honom.

Dagens guldkorn handlar om just det här. Det är från Filipperbrevet 4:6-7 där Paulus skriver: "Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus"

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016