Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

Ef 4:23-24

[Tillbaka till Guldkornens huvudsida]


Jag läste nåt väldigt bra nyligen. Det var från ett helt vanligt bokblad, lite reklam för nyutkomna böcker. Där stod det ett par rader som jag verkligen fastnade vid. Det är från en bok som heter "Mer lik Jesus" av en amerikansk pastor som heter Max Lucado.

Det stod så här: "Gud älskar dig precis som du är, men han vill inte att du ska förbli som du är. Han vill att du ska bli mer lik Jesus."

Vi återkommer ju ofta till att du är älskad för den du är. Det stämmer verkligen. Gud älskar dig precis som du är, ingen tvekan om det. Men ibland kan åtminstone jag tänka på mina dåliga sidor. Ska jag behöva dras med det här hela livet? Kan Gud älska mig trots att jag är som jag är?

Ja, Gud älskar mig ändå, men – och det är det här jag tycker är så bra – han vill samtidigt förändra mig, sakta men säkert. Inte vill han att jag ska behöva vara som en rädd liten hare i vissa lägen. Inte vill han att jag ska behöva brottas med mitt dåliga självförtroende, som jag känner av ibland. Inte vill han att jag ska fastna i min synd och i mina misslyckanden.

Han vill inte heller att du ska vara fördömd till den personlighet du har idag, att du till exempel ska vara tvungen att vara pessimistisk eller sur hela livet. Han vill inte att du ständigt ska behöva känna dig oälskad och oönskad.

Nej, Gud vill förvandla dig och ditt liv. "Gud älskar dig precis som du är, men han vill inte att du ska förbli som du är. Han vill att du ska bli mer lik Jesus."

Dagens Guldkorn ur Bibeln säger så här: "Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till." (Ef 4:23-24)

Ni känner säkert till att man påverkas mycket av de man umgås med. Man blir mer och mer lik sina vänner. Både våra värderingar, vårt sätt att uttrycka oss och våra tankar påverkas och förändras steg för steg. Precis så är det också i vår relation med Jesus. Ju mer vi umgås med honom, desto mer lika honom kommer vi också att bli.

Och det är där, i den nära gemenskapen med Jesus, som den stora förändringen sker. Det är då våra dåliga sidor kan slipas av och bli mjukare, eller kanske till och med försvinner helt. Det är nära Jesus som vi kan upptäcka våra goda sidor och när vi möter hans kärlek kommer alltid vårt självförtroende att bli bättre, eftersom han alltid vill lyfta oss upp och stärka oss.

Det kan till och med visa sig att det som vi trodde var en belastning för oss, vissa karaktärsdrag och handikapp, faktiskt visar sig vara vår största tillgång, eftersom Gud kan använda sig av oss som vi är skapade.

Så låt oss göra som guldkornet säger: "Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till."

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016