Förrådet:

[Aktionsgruppen Håll Smöret Slätt]

[Att bli 30]

[Att bli 40]

[Att bli 50]

[Att va' singel]

[Dikter]

[En dag i Ivar Hanärsåvis liv]

[En livs-berättelse på "Melodi-festivaliska"]

[Ny församlings-strategi?]

[Familjen Elström]

[Nyheter från GT]

[Joke Light]

[Julpotpurri]

[Lågbudgetskämt]

[Tabellen]

[Signerat]

[Vårtalet 1997]

E n   n y   f ö r s a m l i n g s s t r a t e g i ?

För många år sen gjorde jag en sketch som kallades "Kyrkokomikens år". Den handlade om hur skratt och glädje borde få en plats i vår kyrka för att locka människor. Den har uppdaterats några gånger och den här versionen framfördes på Johannelund i slutet av min prästutbildning och inriktar sig på framtidens kyrka, ja, kanske rentav en ny församlingsstrategi....


Porter: Mitt namn är R.E. Porter och vi har som gäst i kväll kyrkoherde Sheep "Cheap-Jokes" Shepard som har mycket tankar om framtidens kyrka. Shepard står för en ny intressant form av församlingsstrategi och gudstjänstform. Välkommen!
Shepard: Tack!
Porter: Ryktet har nått oss att du tänker ta nya radikala grepp för att locka folket tillbaka till kyrkan.
Shepard: Ja, det stämmer. Jag vet väl i och för sig inte om det är så radikalt, men vi vill få folk att trivas, att de ska känna sig delaktiga i gudstjänsten och vad är då lämpligare än att höja kyrkskratten?
Porter: Höja kyrkskratten?
Shepard: Jaa, för vad förenar människor bättre än att man får skratta gott tillsammans? Och kyrkan behöver underhållas... Dessutom tycker jag inte att lite mer humor i vår kyrka skulle skada.
Porter: Men hur tror du att gamla människor kommer att reagera om prästerna plötsligt börjar vitsa till hela predikan?
Shepard: Ja, det kan ju bli ett problem, men det heter ju att ”ett gott skratt förlänger livet"
Porter: Men vill då inte kristna dö tidigt för att få möta sin Herre?
Shepard: Jovisst, men det finns ju de som har skrattat ihjäl sig också... men jag tror nog att församlingen i stort kommer att uppskratta det hela.
Porter: Okej, men apropå åldrar: I dagens kyrka är medelåldern ganska hög. Ni måste ju även nå yngre. Hur har ni tänkt för att få mer barn att intressera sig för kyrkan?
Shepard: Vi satsar på Söndagskola.
Porter: Jaha, ja, vi får hoppas att den kolan inte är seg i så fall. ... Hur kommer ni att utforma gudstjänsterna rent praktiskt för att kunna höja kyrkskratten?
Shepard: Det ska ingå minst en ny vits i varje predikan
Porter: Varför bara nya vitsar?
Shepard: Annars kan det ju bli skämt. I gudstjänsten i övrigt kommer vitsnesbörd, några ordvändningar och felsägningar att ingå. Dessutom skulle en fräckis kunna klämmas in just före syndabekännelsen - ja, så att man snabbt ska kunna få förlåtelse, menar jag.
Porter: På tal om fräckisar. Har du hört den här: Det...
Shepard: Nä, stopp där! Det är bara prästerna som får berätta fulingarna. Lekmän får faktiskt hålla sig till våra vanligaste vitsar.
Porter: Vi går vidare: Hur ser ert arbetslag ut? Nu menar jag inte hur många som har dubbelhakor, flint, clownnäsor och liknande, utan vilka medarbetare du omger dig med.
Shepard: Givetvis har lekmännen en stor delaktighet, men vi har även mer garvade medarbetare, till exempel diakofnissa, församlingsskrattistent, evangevits... och en kyrkohe-he-herde förstås. Och på gudstjänsterna ska en läkare närvara.
Porter: En läkare? Varför det?
Shepard: Jo, nån måste ju bota de alltför sjuka skämten.
Porter: Och om det blir alltför sjukt?
Shepard: Ja, då har vi våra religionssjukhus att tillgå.
Porter: Det verkar ju kunna bli ganska livade gudstjänster.
Shepard: Jaa, men där Anden är med där är det liv. Kanske på ett annat sätt i och för sig. Men en viktig sak med att höja skratten i kyrkan är ju att det inte skymmer budskapet, utan att det snarare får budskapet att framstå tydligare. Budskapet är allvarligt, men vi kan ju framföra det på ett sätt som tilltalar människor. Syftet är alltså att liva upp gudstjänsterna.
Porter: Men de som inte gillar ert uttryckssätt då? För de lär väl finnas...
Shepard: Javisst, men för dessa tänkte vi framställt ett nytt liturgiskt plagg, eller vad man nu ska kalla det.
Porter: Vad är det?
Shepard: En hörselkåpa.
Porter: Ja, det var ju originellt. Tror ni det kommer att behövas?
Shepard: Jag hoppas inte det. Ju mindre meningslösa inslag vi har i gudstjänsten desto bättre. Allt vi gör i kyrkan och i gudstjänsten måste ha en mening och syfta till att ära och förmedla Gud. Jag vill att Kristus ska vara i centrum, inte våra yttre attribut och ritualer. Men vårt uttryckssätt är ändå viktigt för att vi ska kunna nå folk och få dem att lyssna.
Porter: Du pratar om att allt måste ha en mening. Men vad är då meningen med livet?
Shepard: Jag har alltid varit dålig på meningsbyggnad, men om man bygger sitt liv på klippan Kristus så blir det ju rätt. Det är det som är meningen med livet.
Porter: Så livet är alltså inget skämt?
Shepard: Nej, inte alls. Men det hindrar ju inte att vi kan ha trevligt under vår jordevandring, både i och utanför kyrkan. Evangelium betyder ju "glatt budskap". Men det finns ju andra sätt också, förstås.
Porter: Vilka då exempelvis?
Shepard: Enda vägen är ju Jesus, helt klart, men jag hoppas att vi ska få bort den tråkiga stämpel som kyrkan har för att få bort det som tynger vår kyrka.
Porter: Va?? Ska ni ta bort kyrkklockorna.
Shepard. Nää, ja kanske vissa av modellen "raketramp"... hm, ja...(Den som har sett Lötenkyrkans kyrktorn förstår vad han menar) Nä, jag menar att vi vill få en mindre tryckt atmosfär i vår gudstjänst.
Porter: Menar du att ni ska ta bort gudstjänstordning, psalmböcker och andra trycksaker.
Shepard: Nänä, inte det heller. Jag menar att det finns så mycket vi kan göra för att få en roligare och öppnare kyrka.
Porter: Bredare kyrkportar alltså?
Shepard: Nja, det handlar väl snarast om att finna en form med bland annat ett vardagligare språk där folk som går i kyrkan kan känna sig hemma. Men när du nu nämner kyrkportar så måste jag fråga dig: Vet du hur porten till himlen är låst?
Porter: Näe?
Shepard: Med gyllene regeln. Men hur får man upp den då?
Porter: Ingen aning...
Shepard: Med dyrk.
Porter: Dyrk?
Shepard: Ja, det är endast Herren, din Gud, du ska dyrka!
Porter: Ja, vad ska man säga efter det där? Jag skulle vilja fråga dig en sista fråga: Hur är det i den här frågan om kyrka-stat? (Observera att denna intervju skedde långt innan skiljandet var ett faktum) Det är ju så omdiskuterat, men jag undrar mest om vad du själv anser?
Shepard: Jaa... jag tycker det är tragiskt att kyrkan ska vara så statisk. Jag menar: Vi åker ju på så många stötar.
Porter: Kyrkstötar menar du?
Shepard: Njae. Nog för att det skulle behövas ibland, men jag menar inbrott av olika slag. Många kyrkor i vårt land har ju så många begärliga konstskatter och så. Dessutom blir det ju oftast två inbrott efter varandra.
Porter: Två? Vad menar du med det?
Shepard: Jag menar att det riktiga inbrottet oftast sker efter mörkrets inbrott.
Porter: Men hur ska man då få bort alla dessa stötar?
Shepard: De får väl pensionera sig eller också tillsätter vi en statisk utledning.
Porter: Det är ju klart att du inte är för statens inblandning i vad som borde vara kyrkans angelägenheter. Men hur ska ni rent praktiskt bära er åt för att få en stark opinion för en fri kyrka?
Shepard: Ja, vi kom att tänka på alla dessa stödgalor och konserter till förmån för olika bra ändamål, så vi har startat en egen kampanj och spelat in antistatskivan.
Porter: Nu tror jag att varken jag eller våra åhörare orkar höra på dig mer. Jag får tacka dig för intervjun och önska dig – och hela vår kyrka - lycka till!
Shepard: Tack ska du ha!

   

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018