Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Domssöndagen
Högmässa Piteå kyrka
22 november 2015
Tema: Kristi återkomst
Text: Jes 65:17-19


Det finns en känsla som jag tror att vi alla trivs med i vilken form den än uppenbarar sig. Jag pratar om glädjen. Glädjen är kanske inte den första känsla som dyker upp. Det är kanske inte den viktigaste känslan, men den är mycket smittosam. En glad människa sprider så mycket glädje till andra.

Jesus säger till sina lärjungar: ”Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Joh 15:11).  Jesus talar då om sin egen glädje. Det är den glädje Jesus har med sig till världen, Guds egen glädje, som omger honom i himlen och som vi därför kallar den himmelska glädjen.

Petrus skriver i sitt första brev: ”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro — och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld — skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro: era själars räddning.” (1 Petr 1:3-9)

När Jesus kommer tillbaka kommer all sorg och smärta att försvinna. Jesu fullkomliga och slutgiltiga närvaro kommer att ge oss en fullkomlig och slutgiltig glädje. Den glädjen är en del av Guds väsen och den kommer att prägla himlen. Det är glädjen och inte dysterheten som kommer från Gud.

 

Guds fullkomliga glädje handlar för det första om glädjen över en fullkomlig skapelse.

Den glädjen har inte funnits sen syndafallet. Guds fullkomliga glädje har haft en skugga av sorg och vrede. Men den skuggan ska försvinna då ondskan och döden är förintade och nya himlar och en ny jord har skapats, där rättfärdighet bor (2 Petr 3:13).

Den nya skapelsen är det himmelska Jerusalem, som Johannes beskriver i Uppenbarelseboken med de vackraste mänskliga ord han hittar, byggd av guld och ädelstenar. Men den beskrivningen är ändå otillräcklig. Det himmelska Jerusalem är Guds nya stad, den fullkomliga glädjens stad.

Den fullkomliga glädjen är glädjen över den fullkomliga skapelsen. Trots att det lyser ständigt där kommer det inte att finnas några skuggor. Det är Guds egen glädje, men han delar den med alla de som tillhör honom – till dig och mig. Han kommer också att ge oss sin fullkomliga frälsning, sin rättfärdighet och sin egen fullkomliga glädje. – Tänk vilken dag det blir!

 

Guds fullkomliga glädje handlar för det andra om glädjen av en fullkomlig glömska.

Jesaja skriver i texten: ”Nu skapar jag en ny himmel och en ny jord. Det som varit skall man inte mer minnas, inte längre tänka på” (Jes 65:17). Så beskriver Jesaja den fullkomliga glädjen. Den har inga skuggor av det som har varit. Ingen kan längre tänka på det som varit, eftersom det inte finns längre. Det är som om det aldrig har funnits, ingenting har längre en baksida, allt är riktat framåt, mot Gud.

Tänk så mycket vi bär på som vi helst av allt skulle vilja glömma. Saker vi skäms över. Vi önskar av hela vårt hjärta att vi helt skulle kunna glömma, men den drömmen gick aldrig i uppfyllelse. Men en dag ska den göra det. Och det är ur detta totala utplånande av synd och misslyckande, den totala glömskan av allt som varit, som den fullkomliga glädjen bryter fram. Gud själv jublar över sitt himmelska Jerusalem och vi ska jubla tillsammans med honom.

Den jord vi lever på nu är förgänglig. Det förgångna är förgängligt. Den dagen kommer vi att förstå det. Visst kan vi uppleva glädje redan nu, men när Jesus kommer tillbaka kommer den att vara fullkomlig och evig. Den är en del av det fullkomliga livet.

 

Guds fullkomliga glädje handlar för det tredje om glädjen i en fullkomlig gemenskap.

När Jesus kommer tillbaka är allt fullbordat, då har Gud nått målet med hela sin skapelse och frälsning. Det var ju för att återupprätta denna fullkomliga gemenskap som han sände Jesus, för att försona världen med sig själv. När allt är fullbordat bryter den jublande fullkomliga glädjen fram

Gud ska glädjas över sitt folk skrev Jesaja. I gamla bibelöversättningen stod det ”fröjda sig” (ett underbart ord: fröjda sig) Han har befriat sitt folk och det har återvänt till honom. Allt som har stört vår gemenskap med honom kommer att vara utplånat. Gud fröjdar sig i den fullkomliga gemenskapen och vi fröjdar oss i honom.

Det står i Psaltaren 96:11-13: ”Må himmelen vara glad, och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt vad däri är. Må marken glädja sig och allt som är på den, ja, då må alla skogens träd jubla inför Herren, ty han kommer, ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet.” (Ps 96:11-13 Bibel-82)

Detta är verkligen en dag att se fram emot. Låt oss därför be den bön som avslutar Bibeln: Amen, kom Herre Jesus!

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016