Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

B i b e l o r d

Funderar du på vilka bibelord som egentligen hör ihop med olika centrala ämnen? Här har jag samlat några, inte alla, av de viktigaste och mest utmanande bibelverserna. De är utvalda för att ge tankar från lite olika håll, fyra till antalet, varken mer eller mindre.

[Bibeln] [Bönen] [Domen] [Frälsningen] [Förlåtelse]
[Guds barn] [Guds kärlek] [Guds rike] [Hopp]
[Jesusord] [Jesu uppståndelse] [Levnadsregler]
[Livets vandring] [Synd] [Tro] [Uppmuntran]


Bibeln  

Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp.
   Ordspråksboken 4:20-22

Ditt ord är en lykta för min fot, ett ljus på min stig.
   Psaltaren 119:105

Summan av ditt ord är sanning.
   Psaltaren 119:160

Varje bok i skriften är inspirerad av Gud.
   2 Timotheosbrevet 3:16a

 

Bönen    

När ni åkallar mig och ber till mig skall jag lyssna på er. När ni söker mig skall ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig skall jag låta er finna mig, säger Herren.
   Jeremia 29:12-14a

Be, så ska ni få. Sök, så ska ni finna. Bulta, så ska dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.
   Matteusevangeliet 7:7-8

Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar.
   Filipperbrevet 4:6

Be ständigt.
   1 Thessalonikerbrevet 5:17

 

Domen    

Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd.
   Markusevangeliet 16:16

Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.
   Johannesevangeliet 3:17

Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.
   Johannesevangeliet 8:11

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.
   Romarbrevet 8:1

 

Frälsningen    

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
   Joel 2:32

Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.
   Apostlagärningarna 4:12

Om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad.
   Romarbrevet 10:9

Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.
   Efesierbrevet 2:8-9

 

Förlåtelse    

Då erkände jag min synd för dig, jag dolde inte min skuld. Jag sade: Jag vill bekänna mina brott för Herren. Och du förlät min synd och skuld.
   Psaltaren 32:5

Jag skall rena dem från all den synd de begått mot mig och jag skall förlåta dem alla de synder de begått och förövat mot mig.
   Jeremia 33:8

Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott, du kastar alla våra synder i havets djup.
   Mika 7:18b-19

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.
   1 Johannesbrevet 1:9

 

Guds barn    

Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn.
   Johannesevangeliet 1:12

Ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.
   Romarbrevet 8:15b-16

Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus.
   Galaterbrevet 3:26

Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi.
   1 Johannesbrevet 3:1a

 

Guds kärlek    

Med evig kärlek älskar jag dig, därför har jag så länge visat dig godhet.
   Jeremia 31:3

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.
   Johannesevangeliet 3:16

Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
   Romarbrevet 5:8

Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
   1 Korinthierbrevet 13:13

 

Guds rike     

Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.
   Markusevangeliet 1:15

Låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte: Guds rike tillhör sådana som de. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in.
   Markusevangeliet 10:14-15

Guds rike är inom er.
   Lukasevangeliet 17:21b

Guds rike är inte ord, utan kraft.
   1 Korinthierbrevet 4:20

 

Hopp    

Varför är du tyngd av sorg, min själ, och full av oro? Sätt ditt hopp till Gud!
   Psaltaren 43:5a

Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: välgång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.
   Jeremia 29:11

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.
   Romarbrevet 15:13

Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp, ty han som gav oss löftena är trofast.
   Hebreerbrevet 10:23

 

Jesusord     

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag ska skänka er vila.
   Matteusevangeliet 11:28

Jag är med er alla dagar till tidens slut.
   Matteusevangeliet 28:20b

Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.
   Johannesevangeliet 14:6

Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.
   Johannesevangeliet 14:27

 

Jesu uppståndelse     

Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här.
   Markusevangeliet 16:6

Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse.
   Filipperbrevet 3:10a

Om Kristus inte har uppstått, ja, då är vår förkunnelse tom, och tom är också er tro.
   1 Korinthierbrevet 15:14

Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.
   Uppenbarelseboken 1:17-18

 

Levnadsregler     

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.
   Matteusevangeliet 7:12

Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.
   Lukasevangeliet 10:27

Allt är tillåtet — men allt är inte nyttigt.
   1 Korinthierbrevet 10:23

Var själv ett föredöme i goda gärningar.
   Titusbrevet 2:7

 

Livets vandring     

Jag vill ge dig insikt och lära dig den väg du skall gå, jag vill ge dig råd, min blick skall följa dig.
   Psaltaren 32:8

Rannsaka mig, Gud, och känn mina tankar, pröva mig och känn min oro, se om min väg för bort från dig, och led mig på den eviga vägen.
   Psaltaren 139:23-24

Följ mig!
   Lukasevangeliet 5:27b

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.
   Johannesevangeliet 8:12

 

Synd     

Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd.
   Psaltaren 51:3-4

Mitt folk har begått en dubbel synd: de har övergett mig, källan med det friska vattnet, och huggit ut cisterner, cisterner som spricker och inte håller vatten.
   Jeremia 2:13

Synd: de tror inte på mig.
   Johannesevangeliet 16:9

Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.
   Romarbrevet 6:23

 

Tro    

Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer att handla.
   Psaltaren 37:5

Den som kommer till mig skall jag inte visa bort.
   Johannesevangeliet 6:37b

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.
   Johannesevangeliet 11:25-26a

Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.
   Hebreerbrevet 11:1

 

Uppmuntran    

Jag har ju sagt: Var tapper och stark! Låt dig inte skrämmas, bli inte förskräckt! Herren, din Gud, är med dig i allt vad du gör.
   Josua 1:9

Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper dig, stöder och räddar dig med min hand.
   Jesaja 41:10

Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig.
   Jesaja 43:4a

Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.
   2 Timotheosbrevet 1:7

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016