Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Annandag påsk
Gudstjänst i Backens kyrka
22 april 2019
Tema: Möte med den Uppståndne
Text: Luk 24:36-49


Denna text tar vid direkt efter att Emmausvandrarna hade återvänt till den samlade lärjungaskaran och berättat att de mött Jesus på vägen till Emmaus. De fick då höra att även Petrus hade mött Jesus och sen tidigare hade Maria från Magdala vittnat om samma sak – och kanske fler också.

Tänk er vilken glädje, men samtidigt lite förvirring, för vad skulle de egentligen tro? Men de behövde inte sväva i ovisshet särskilt länge, för plötsligt var Jesus där, mitt ibland dem, och han hälsade som vanligt med orden: ”Frid över er!”

Men reaktionen blev mest av allt rädsla, för de trodde att det var ett spöke. Men Jesus säger: ”Lugn! Sök inga bortförklaringar! Titta på mina händer, titta på mina fötter – jag är på riktigt. Känn på mig. Ta er en ordentlig titt. Ett spöke har inte kött och ben som jag.  

Men även om de såg det och var uppfyllda av glädje och förvåning, så kunde de ändå inte riktigt tro det. Det blev bara för mycket för dem. Det verkade för bra för att vara sant. Men nånstans sjönk det ändå in att det var Jesus, på riktigt, när han åt lite fisk, för spöken äter ju inte fisk.

Det är nog ändå här som allt börjar falla på plats för dem. Jesus var tillbaka, livs levande. Ofattbart, men helt fantastiskt.

Även om Jesus hade sagt det tidigare, så hade det aldrig riktigt gått in i deras hjärnor och hjärtan, att allt redan var förutsagt i det som vi kallar för Gamla Testamentet: i Mose lag, i profeternas skrifter och i psalmerna i vishetslitteraturen. Och allt skulle uppfyllas. Men skillnaden från tidigare är att lärjungarna nu är mottagliga så att de ska kunna förstå. Det personliga mötet med den uppståndne är nyckeln till att förstå på djupet. Och så är det även idag. (Men det kommer vi tillbaka till lite senare).

Sen står det att Jesus öppnar deras sinnen så att de skulle kunna förstå skrifterna och i ljuset av korset och uppståndelsen lägger sen Jesus ut alla pusselbitarna och hjälper dem att kunna förstå hur det hela hänger ihop.

För allt var ju förutsagt: lidandet, döden, uppståndelsen, allt det viktiga. Ja, även mycket, mycket mer som inte nämns i den här texten, finns förutsagt i Gamla Testamentet. Det är därför det är så intressant att läsa hela Bibeln, för plötsligt börjar det gälla mig och min Gudsrelation också, när den Helige Ande får vara verksam.

Så nu befinner de sig där: Jesus – livs levande; och lärjungarna – med öppnade ögon och hjärtan. Och Jesus berättar för dem vad som nu är deras uppdrag: ”Ni skall vittna om allt detta!” Ni ska berätta för människor ni möter om mig och allt jag har låtit er få veta.  

Och vad ska vittnesbördet handla om? Jo, det är kanske lite förvånande för oss idag i nutidskyrkan: Det står att ”syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i Jesu namn för alla folk, med början i Jerusalem”.

Hörde ni? Syndernas förlåtelse. Omvändelse. Mission. Tänk – det är precis såna saker som vi i nutidskyrkan inte är särskilt bra på. För visst behöver nutidsmänniskan också detta?!

Vi behöver syndernas förlåtelse även idag! Den skuld vi bär på, gentemot Gud, våra medmänniskor och oss själva – vad ska vi göra av den? Det gnagande dåliga samvetet, vad ska vi göra av det? Men hos Jesus, den korsfäste och uppståndne, finns förlåtelse på djupet. Hos Jesus finns den försoning vi behöver med vår Gud. Jesus vill lyfta av oss bördorna, befria oss och ge oss syndernas förlåtelse.

Vi behöver omvändelse även idag! För om vi ska vara ärliga: vad hjälper det att be om förlåtelse gång på gång för saker vi ständigt gör, om vi inte också försöker förändra oss, att vi faktiskt också vänder om från den väg som leder åt fel håll? Det är Jesus vi får vända tillbaka till, till den korsfäste och uppståndne, till honom som är Vägen, Sanningen och Livet (Joh 14:6). Det är vid vår personliga omvändelse till Jesus, som våra liv bokstavligen får en ny riktning och livet blir förvandlat och präglat av Jesus, han som uppstått och lever.

Vi behöver mission även idag! För hur ska människor idag kunna veta var frälsningen finns om vi inte berättar? Ingen annan än den korsfäste och uppståndne Jesus Kristus kan rädda oss människor från undergången. Ingen annan än Jesus har makten och auktoriteten att låsa upp låsen till portarna som håller oss inlåsta, att bryta kedjorna som håller oss bundna. Ingen annan än Jesus!

Mission har många gånger varit inriktad på länder långt borta, men det behövs även mission i vår närmiljö. Och frågan är om inte det sistnämnda är viktigare idag. Kanske skulle vi till och med behöva missionärer från utlandet, som kommer hit och kan hjälpa oss att förstå vad livet med Jesus kan få betyda för oss.  

Ni ska vittna om allt detta”: Syndernas förlåtelse, omvändelse och mission. ”Ni ska vittna om allt detta”, säger Jesus, till de lärjungar som var samlade där i Jerusalem och samtidigt säger han det till oss som är samlade här i Backens kyrka idag. ”Ni ska vittna om allt detta” – och gör det på skriftens grund, i kraft av min död och uppståndelse, fylld av ditt personliga möte med mig. För jag lever även idag och jag vill ha en levande relation med dig, leva i gemenskap med dig, här och nu, mitt i livet.

Men för att kunna göra det behöver vi den Helige Ande, samme Guds Ande som inspirerade de som skrev Bibeln, som inspirerat missionärer i alla tider att vittna om allt de personligen har fått ta emot i sina egna möten med den uppståndne.

Den Helige Ande utgöts på Pingstdagen, femtio dagar efter Påskdagens uppståndelseglädje. Lärjungarnas liv förvandlades på nytt och blev bestående. De blev apostlar – utsända av Jesus att sprida budskapet över hela världen. Det är frukten av detta som gör att vi sitter i Backens kyrka idag. Kyrkan lever tack vare den Helige Ande, som hjälper oss till en personlig relation till Jesus.  

Men vi behöver samtidigt den Helige Ande på nytt i vår kyrka. Vi behöver ny kraft och ny inspiration, ny glädje och nytt liv. Vi behöver fyllas av den helige Ande på nytt och föras närmare Jesus för att bli en levande församling, som kan göra skillnad i Umeå idag.

Och du som längtar efter detta, som längtar efter ett personligt möte med Jesus, med den Uppståndne, får göra som Jesus uppmanar oss i slutet av texten: ”Jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Stanna och be tills du blir fylld och utrustad. Vad menas med det för oss idag? Jo, du som längtar: be att Jesus kommer nära, be att den Helige Ande fyller dig, så att ni får en personlig relation och be att få frimodighet att berätta för andra om vad Jesus betyder för dig.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019