Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Annandag påsk
Gudstjänst i EFS-kyrkan Piteå
6 april 2015
Tema: Möte med den Uppståndne
Text: Luk 24:13-35


Den här texten tycker jag är en av de mest givande, intressanta och härliga berättelser som finns i vår Bibel. Den är så mänsklig utifrån Emmausvandrarnas förvirrade och förtvivlade situation och ändå så gudomlig i mötet mellan männen och den uppståndne Jesus. Den visar på hur livsavgörande ett möte med Jesus kan vara, inte bara mötet med den Jesus som gick omkring på jorden och gjorde gott, utan framför allt med den Jesus som led i vårt ställe, som korsfästes, dödades och uppstod på tredje dagen. Det är mötet med den Uppståndne som kan förvandla allt.

Den kristne tänkaren Thomas Merton (1915-68) skriver:

"Ett möte med den Uppståndne
frigör något i oss,
en styrka
som vi inte visste att vi hade,
ett hopp,
livsmod,
uthållighet,
en förmåga att resa sig på nytt
där man trodde sig
helt besegrad,
möjlighet
till växt
och förändring,
en omskapande
och förvandlande kraft.
För den kristne
finns inget nederlag,
därför att Kristus är uppstånden
och lever i oss
och Kristus har övervunnit allt
som vill förgöra oss
eller hindra
vår naturliga och andliga växt."

Det är underbara ord om en verklighet som vi var och en kan få uppleva! Låt oss slå följe med männen som är på väg från Jerusalem till byn Emmaus. Jag tror att den vandringen kan hjälpa även oss till ett möte med den Uppståndne, en färd som kan förvandla oss och ge livet ett nytt innehåll.

Vandringen till Emmaus går via fyra nivåer som alla gäller våra hjärtan.

Den första nivån handlar om det brustna hjärtat. De här männen som gick till Emmaus hade verkligen varit med om mycket på slutet. De hade mött Jesus och hoppats att han skulle vara Messias, Guds utlovade befriare, men han hade blivit korsfäst, dött och begravts. De var utan hopp och desillusionerade. De hade brustna hjärtan – och var dessutom förvirrade. De hade nämligen hört av några kvinnor som varit vid graven att Jesus levde. De visste inte vad de skulle tro. Det var just i det läget som Jesus kom och slog följe med dem. De kände inte igen honom, men det skulle ju senare visa sig vilken avgörande betydelse det mötet skulle bli.

Jag vet inte i vilken situation du befinner dig i, om du själv mött den Uppståndne, gärna skulle vilja göra det eller bara rycker på axlarna. Vem du än är så går Jesus vid din sida. Du kanske inte känner igen honom, men om du ger honom chansen kommer han, när tiden är inne, att öppna dina ögon så att du förstår att han alltid funnits med.

Du kanske har ett brustet hjärta, som Emmausvandrarna. Det kan ha hänt saker i ditt liv som gör att ditt hjärta blöder, men mötet med den Uppståndne kan hela ditt hjärta.

Du kanske har ett kluvet hjärta, där den jobbiga brottningen mellan tro och tvivel får dig att nästan ge upp, men mötet med den Uppståndne kan ge dig den frid du behöver.

Du kanske har ett förhärdat hjärta, ett stenhjärta som inte kan ta emot, men mötet med den Uppståndne kan förvandla ditt hjärta.

Den här vandringen tillsammans med Jesus, utan att du känner igen honom, kan var lång. Den kan gå via dödsskuggans dal, men det viktigaste är att Jesus finns där, att han finns nära och när tiden är inne kommer dina ögon att öppnas och du får se honom som han är.

Den andra nivån i vår vandring till Emmaus handlar om det öppna hjärtat. Det är bara du som kan öppna dörren till ditt hjärta, Jesus tränger sig aldrig på, men den Uppståndne som vandrar vid din sida har förmågan att locka dig till att öppna. Han känner dig, utan och innan, och vet precis vad du tänker och känner. På samma sätt kände han Emmausvandrarna. Även om Jesus givetvis visste vad som hade hänt under påsken i Jerusalem, så ställde han öppnande frågor och männen berättade för honom. Jesus möter dem i deras situation, på deras planhalva. Han knackar på deras hjärtas dörr, men väntar tills de öppnar.

Det är först när vi har öppnat våra hjärtan som Jesus har möjligheten att fylla våra hjärtan. Det är den tredje nivån: Det fyllda hjärtat. När Emmausvandrarna hade öppnat sitt hjärtas dörr kunde Jesus förklara för dem hur allt hängde ihop. Det står: ”Med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna” (Luk 24:27). 

Jesus vill låta dig förstå vad som drev honom att offra sitt liv och bli din Frälsare. Han vill uppenbara sin eviga kärlek för dig, att det var för dig som han dog och uppstod. Han vill förvandla ditt liv och ge ditt liv en mening och ett nytt innehåll. Han vill rena ditt hjärta och fylla det med de löften som bär genom liv och död. Han vill låta den seger som uppståndelsen innebär prägla dig och ditt liv. Du är inte fördömd. Du behöver inte leva i hopplöshet och gå med nedböjt huvud. Du är förlåten. Du är inte ensam. Du är älskad och omsluten på alla sidor. Jesus, den Uppståndne och Levande, ska bevara dig från nu och till evig tid.

När du så har fått möta den Uppståndne, öppnat ditt hjärta för honom och låtit honom fylla dig med allt sitt goda, då kan inte ditt hjärta vara annat än brinnande. Det är den fjärde och sista nivån: det brinnande hjärtat.

Men den eld som brinner i ditt hjärta kan också falna. Ibland alltför fort, det vet vi av erfarenhet. Vi behöver påfyllning varje dag, nytt bränsle. Ditt möte med den Uppståndne behöver inte bara vara ett kort möte. Din vandring med Jesus behöver inte stanna i Emmaus. Han vill gärna fortsätta sin vandring med dig genom hela livet.

Han vill varje gång när ditt hjärta brister göra det helt igen. Han knackar på varje gång du stänger ditt hjärtas dörr för honom. Han vill på nytt påminna dig om allt han gjort för dig. Han vill fylla ditt hjärta med sin närvaro och sin kärlek. Han vill varje dag tända ditt liv på nytt och hålla ditt hjärta brinnande.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016