Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


Annandag jul
Gudstjänst i Backens kyrka
26 december 2018
Tema: Martyrerna
Text: Luk 12:49-53


Vi kan ibland mötas av kontraster under samma helg. I går handlade det om Jesu födelse, om hur Gud blir människa, om hur han är en fredsfurste. Men idag hör vi att Jesus inte alls kommit för att skapa fred, utan splittring. Hur hör det ihop egentligen? Vi ska titta på det lite grann...

När Jesus föddes i Betlehem var det väl som vilken vanlig födelse som helst. Det var en obetydlig händelse i romarriket, men ändå skulle det få stora konsekvenser. Vi kunde ana det när ängeln förkunnade att ”idag har en frälsare fötts åt er, han är Messias, Herren” (Luk 2:11). Det som började med en liten gnista startade en stor världsbrand.

Flera människor som fick möta Jesus redan som ett litet barn förstod att detta verkligen var Guds räddning. Herdarna vände tillbaka från stallet och prisade och lovade Gud för vad de hade fått uppleva, att de hade fått se den nyfödde Frälsaren.

När Maria och Josef tog med sig Jesus till templet efter 40 dagar, då mötte de en man som hette Symeon. Han var fylld av helig Ande och hade därigenom förstått att han inte skulle dö förrän han hade fått se den utlovade Messias. När han såg Jesus, då förstod han. Symeon tog barnet i famnen, prisade Gud och sade: ”Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat, ty mina ögon har skådat frälsningen som du berett åt alla folk” (Luk 2:29)

Strax efteråt mötte de profetissan Hanna. Hon förstod också att det nyfödda Jesusbarnet var Guds son, världen frälsare. Och i sin stora glädje berättade hon för alla hon mötte om vad hon hade fått upplevt.

Så spreds ryktet. Människor som mötte Jesus blev aldrig oberörda. Antingen blev de förundrade och förvandlade, eller också blev de bara förargade. En eld tändes när Jesus föddes, en eld som skulle förändra världshistorien. När Jesus sen kommer upp i vuxen ålder, går omkring och predikar, grips människor av budskapet och när de ser alla tecken och under som Jesus gör, så kommer elden in i människornas hjärtan.

Jesus säger i dagens text: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann!” Även om elden tändes redan i Betlehem, så hade den ändå inte tagit fart än när Jesus säger detta. Han visste vad som väntade. Det var lidande och död och det var först på Golgata som elden flammar upp ordentligt, det var då som den blir synlig för hela världen. När Jesu uppståndelse var ett faktum, då kunde ingenting stoppa branden. De människor som sedan fick möta den uppståndne vittnar om vad det fått betyda för dem. Emmausvandrarna säger t ex ”Brann inte våra hjärtan när Jesus talade till oss på vägen” (Luk 24:32).

Den här elden kan få bli din också. Du får också möta den uppståndne. Du kan få en ny drivkraft i ditt liv och ditt liv kan bli totalt förvandlat om du vill det. När Jesu uppståndelses kraft får gripa tag i en människa, då blir vi förvandlade. Ta därför emot det glada budskapet: Jesus föddes för din skull. Jesus levde för din skull, dog för din skull, uppstod för din skull, för att du skulle ha liv, liv i överflöd. Allt det som kristna i alla tider fått uppleva, det kan du få uppleva. Även ditt liv och församlingens liv kan få vara brinnande när vi tar emot evangeliet, när vi tar emot Jesus i våra liv.

Ingen kan längre släcka elden som brinner. Jesu lärjungar gick ut i världen och förkunnade vad de hade fått uppleva, och människorna som de mötte såg att det var nåt speciellt. Det var en speciell sorts glöd som lyste i lärjungarnas ögon. Glöden kom från branden i deras inre. De hade mött Frälsaren och de ville verkligen dela med sig. Petrus säger: ”Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät.” (2 Petr 1:16)

Det var denna brand som gjorde att folk tog anstöt. Alla tålde inte glädjens budskap. Det som många trott på och vigt sitt liv till, det vältes plötsligt över ända och därför vände sig många mot de kristna. Det blev nästan skottpengar på de som tillhörde Jesus. Förföljelserna tilltog. Mörkrets makter ville fortfarande leva i mörkret. ”Släck ljuset” ropade de ”annars släcker vi det åt er”. Många av lärjungarna fick sätta livet till, men inte ens döden kunde hindra dem från att vittna om Jesus. Ordet martyr betyder egentligen att vara vittne. Men det fick fort betydelsen att sätta livet till på grund av sin tro. Ofta var det så på den tiden. Men ändå, in i det sista, prisade de Gud och de tvekade aldrig att berätta vad Jesus hade betytt för dem och vad han kunde göra för de andra. Ingenting kunde släcka branden.

När de kristna blev martyrer talade deras död till och med ännu starkare. De som lyssnade undrade: ”Men hur kunde de fortsätta att prisa Gud, trots att de blev plågade, trots att de visste att de skulle dö om de inte avsade sig sin tro? Det måste vara nåt speciellt”.

Även idag är det många människor som blir förföljda för sin tro. I många muslimska länder kan man t ex bli dödad om man omvänder sig till kristendomen. Och hur är det här i Sverige? Det kanske inte finns förföljelser på samma sätt hos oss, men den som på ett tydligt sätt står upp för sin kristna tro får ofta stå till svars för den, förlöjligas offentligt, och så vidare. Och vem vet när dödshoten kommer?

Jesus kom för att stifta fred, men han visste att det skulle dras en skiljelinje mellan människor, mellan folk och stater, mellan vänner och till och med inom familjer. Det blir en splittring när vissa vill tillhöra Jesus och andra inte. Det är rädslan för detta som gör att många inte vågar ta steget till ett kristet liv här i Sverige idag. Det är ondskans sätt att kväva elden.

Många vill hålla sin tro privat, det kan jag förstå på ett sätt, men samtidigt måste vi komma ihåg att det blir så oändligt mycket svårare. Tänk er själva: Hur ska en brasa kunna brinna om det ligger ett vedträ här och ett där. Nej, du kommer till slut att slockna om du håller din tro för dig själv. Sök dig till en församling där du trivs, där du känner att den eld som Jesus tänt i ditt hjärta kan fortsätta brinna. Tillsammans blir vi starka och blir ett allt större vittne för den värld som inte vill tro.

En kort sammanfattning: När Jesus föddes i Betlehem tändes en eld. Den flammade upp när han dog på korset och när människor får möta Jesus på olika sätt så tänds en eld i deras hjärtan. Mörkrets makter tål inte detta, så många kan få lida för sin tro. Då kan många frestas att vilja hålla sin tro för sig själv, men då är risken stor att elden slocknar. Jesus lever ännu idag och vill ge dig den eld som aldrig slocknar. Låt oss därför hålla oss nära varann och nära Jesus för att elden ska brinna och bli ett vittne för de som inte tror.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018