Förrådet:

[Aktionsgruppen Håll Smöret Slätt]

[Att bli 30]

[Att bli 40]

[Att bli 50]

[Att va' singel]

[Dikter]

[En dag i Ivar Hanärsåvis liv]

[En livs-berättelse på "Melodi-festivaliska"]

[Ny församlings-strategi?]

[Familjen Elström]

[Nyheter från GT]

[Joke Light]

[Julpotpurri]

[Lågbudgetskämt]

[Tabellen]

[Signerat]

[Vårtalet 1997]

A k t i o n s g r u p p e n
H å l l   S m ö r e t   S l ä t t

Det finns ett alltmer utbrett otyg bland dagens människor. Jag talar givetvis om detta att alltför många gräver stora gropar i smöret när de använder det. För att råda bot på detta och tillvarata smörets rättigheter till en slät tillvaro har därför Aktionsgruppen Håll Smöret Slätt (AgHSS) bildats.

[Stadgar] [På förekommen anledning]
[Exempel] [Recension av smörknivar]


Stadgar     

§ 1 Beskrivning

Aktionsgruppen Håll Smöret Slätt (AgHSS) vill verka för bevarandet av smörets naturligt släta yta.
 

§ 2 Verksamhet

AgHSS bekämpar varje form av tanklösa och illvilliga ingrepp i smöret. Detta kan ske dels genom påtryckningar mot mindre förseelser och dels genom punktinsatser mot personer som gör upprepade gropar i smöret.
 

§ 3 Medlemsskap

De exklusiva medlemmarna är noga utvalda, kontrollerade och godkända av AgHSS.
 


På förekommen anledning     
Det har inträffat ett antal smöre incidenter som renderat berörda parter vederbörliga reprimander. För att visa att vi inom AgHSS menar allvar tänker vi därför här nedan publicera ett brev som skickades till en obetänksam far som genom sina tilltag med smörkniven renderat inte bara smöret utan även sin yngsta dotter djupa sår. Vi bör kanske påpeka att de inblandades namn är ändrade för att skydda deras identitet.

På förekommen anledning...

Det har kommit till vår kännedom att Du, Karl Isaksson, på ett obetänksamt sätt gör livet surt för Din yngsta dotter Anna, samt ignorerar hennes försök till tillrättavisning. Ditt nonchalanta handlande försvårar Annas längtan och strävan efter ett harmoniskt liv. Anledningen är givetvis de gropar Du gör i smöret.

Det finns, Karl Isaksson, två sorters människor: perfektionisten och slarvern. Under långa tider har slarvern varit den dominerande och förtryckande. Perfektionisten har, djupt plågad i sitt inre, tvingats betrakta slarverns beteende vid fikabordet när denne, utan tanke på sin omgivning, sträckt ut sin hand, greppat smörkniven och åsamkat det stackars smöret ett djupt sår i den tidigare så släta och vackra ytan. Det kan tyckas som en bagatell, men undersökningar visar att samma sår samtidigt uppträder i perfektionistens inre. Dessa sår är dock inte lika lätt att behandla. Det bör poängteras att alla människor inte är lika känsliga för denna djupa kränkning av smörets rättigheter, men särskilt tonåringar har visat sig ta stor skada. De har en speciell förmåga till empati, eftersom de är vana att smöra för sina lärare. När slarvern dessutom, trots varsamma och försynta påpekanden om följderna från de drabbade, upprepade gånger och högst medvetet fortsätter sin vandalism måste vi kraftfullt säga ifrån: Dessa trakasserier tolereras inte! Om Du, Karl Isaksson, fortsätter är det inte bara smöret som härsknar till. Förstår Du inte att Din yngsta dotter Anna känner sig fleromättad, f´låt, förorättad? Även om smöret är köpt med Dina pengar så är den väl tänkt som familjeoffentlig egendom?!! Kort sagt: Smörasken är inte bara Din smörask!

Även om den emotionella biten är den allvarligaste orsaken till denna reprimand vill vi poängtera att det även finns ekonomiska vinster att göra om man håller smöret slätt: Tänk Dig, Karl Isaksson, att smöret har fått stå oanvänt några dagar. Ytan kan då vara aningen gul. Det går fortfarande att äta, men vissa känsliga personer tycker att det är oaptitligt. De undviker därför antingen att ta sitt smör från dessa angripna ställen med följden att smöret till slut härsknar, eller också skrapar de bort den gula beläggningen och kastar bort den. Om man i dessa lägen har så liten angreppsyta som möjligt, dvs att smöret är slätt, blir svinnet mycket mindre och smöret håller sig fräschare längre. Det finns alltså stora ekonomiska vinster att göra för Dig, Karl Isaksson.

Vi måste också nämna en praktisk fördel med att smöret är slätt. Om smöret är hårt och närmast fruset är det alltid svårt att ta sin smörklick, men om man tar ett tunt lager smör med ytskrapningstekniken (se nedan) då kommer smöret att vara mycket mer lätthanterligt och brödet går inte sönder lika lätt...

Det är alltså av högsta vikt att Du, Karl Isaksson, tar denna vädjan till Dig, begrundar den och så fort som möjligt tar beslutet att Du från och med nu bara ska göra plana ingrepp i smöret när Du breder dig en smörgås. (Använd gärna vitt bröd så blir det både vitt och brett). Fördelarna med denna nya inställning är många, inte minst en harmonisk dotter som Du kommer att få ännu större glädje av i framtiden.

För att underlätta Ditt närmande av smöret i fortsättningen ska Du, Karl Isaksson, helt utan kostnad, få ett par tips på hur Du på bästa sätt ska kunna tillämpa den s k ytskrapningstekniken.

1. Om du har en smörkniv med plan skrapkant:
Håll smörkniven lätt i handen. Låt den plana kanten på kniven följa smörets naturligt släta yta med ett lätt tryck. Om du tycker att du har fått för lite smör på kniven kan du göra om proceduren, men observera att du då måste flytta kniven aningen åt sidan så att du inte skrapar i samma spår som du gjorde nyss.
Grundregel: Skrapa där smöret sticker upp mest. På så sätt hålls en någorlunda jämn nivå.

2. Om du har en smörkniv med rund skrapkant:
Håll smörkniven lätt i handen. Låt den runda kanten på kniven följa smörets naturligt släta yta med ett lätt tryck. Om du tycker att du har fått för lite smör på kniven kan du göra om proceduren, men observera att du då måste flytta kniven aningen åt sidan så att du inte skrapar i samma spår som du gjorde nyss.
Grundregel: Skrapa där smöret sticker upp mest. På så sätt hålls en någorlunda jämn nivå.
 

Lycka till!

Malå 14 mars 1995

Aktionsgruppen Håll Smöret Slätt
gm Sven-Bertil Grahn

PS. Må så bregott!

 

Exempel     

Detta är en exemplariskt slät yta.
Högsta poäng!

Ett grovt ingrepp som enbart
förtjänar en reprimand.
Usch! Ta bort det!

 

Recension av smörknivar    

Självklart spelar det stor roll vilken typ av smörkniv man använder. Här kommer några exempel och ett omdöme.

"Missfostret"

Omdöme:
Tanken var ju god, en hemsnidad trävariant i egen design, men ack så misslyckat!

"Snyggingen"

Omdöme:
Fantastisk snygg design, men totalt värdelös för sin uppgift. Får dock en extra grahn för sitt utseende.

"Bordskniven"

Omdöme:
När man går efter principen "Man tager vad man haver" kommer bordskniven fram. Den är bra till mycket, men inte till att smöra mackor!

"Redskapet"

Omdöme:
Här snackar vi om ett redskap som många husmödrar genom årens lopp använt vid bakning av kanelbullar. En del använder den även idag till att breda sina mackor. Lite för stor och otymplig i vår smak. Otroligt svårt att bibehålla slät yta i smörasken.

"Svensson"

Omdöme:
Fabrikstillverkad träsmörkniv. Fullgör sin uppgift med glans, hade fått högre betyg om den varit hemsnidad.

"Up-to-date"

Omdöme:
En av favoriterna. Modern design i plast som är stabil och håller i längden. Enda problemet är väl att den saknar en helt plan skrapkant.

"Smartingen"

Omdöme:
Här har designern verkligen tänkt till. Formgjuten plast som gör att smörkniven går att klämma fast mellan smörasken och locket. Plan skrapkant som möjliggör bästa möjliga ytskrapning. Enda minus är den känns lite sladdrig, främst när man ska smöra med lite hårdare smör.

(PS. Jag får då och då förfrågan om vart jag köpt den och det var en gåva när någon smörfabrikant skulle lansera en ny produkt. Jag har försökt få tag på dem, men misslyckats. Hör gärna av dig om du lyckas.)

"Klassikern"

Omdöme:
Klassikern av trä, utsökt design och med en bredningsfunktion som är det närmaste perfektion man kan komma.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2018