Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


8:e söndagen efter Trefaldighet
Malå kyrka
28 juli 1996
Tema: Andlig klarsyn
Text: Matt 7:13-14


När jag var barn så brukade vi en gång varje sommar fara och hälsa på några bekanta som hade en sommarstuga vid sidan av E4:an. Vi hade fått en vägbeskrivning, men det var ändå lite krångligt, eftersom det är lätt när man kör på E4:an att köra så pass fort att man inte ser skylten som visar var avtagsvägen är. Det var flera somrar vi hade problem med det där och när vi väl upptäckt vårt misstag fick vi vända vid närmaste parkeringsplats.

Dagens evangelietext talar just om detta att det är så lätt att komma fel, för vägen är bred som leder till fördärvet. Det är så lätt att vi inte är tillräckligt uppmärksamma när vi blåser på mitt i livet och då missar vi avtagsvägen, den smala vägen som leder till livet, den rätta och enda vägen till himlen som är vårt himmelska mål. Den breda vägen är givetvis mycket lättare köra, men varför ska jag köra till Skellefteå, när jag vill till Norsjö?

Men hur ska vi då hitta rätt? Hur ska vi kunna hitta vägen som leder till livet, så att vi kan få gå in genom den trånga porten till härligheten?

Jo, för det första måste du följa vägkartan, den karta som Gud själv har gett dig. Terrängen är beskriven i Bibeln, Guds ord till dig. Där står det beskrivet hur vi människor är, att ”alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom 3:23). Det är den första grundsanningen, att inte kan komma till Gud i egen kraft. Gud är helig och den synd som jag, vare sig jag vill det eller inte, dagligen begår utgör en avgrund mellan Guds krav och mina överträdelser, mellan mig och Gud.

Jag har placerat mig själv på den stora motorvägen som leder till fördärvet och det törs jag påstå att även du har gjort. Men den andra grundsanningen är att trots att vi inte har ”förtjänat det blir vi rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt oss genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror. Så ville han visa sin rättfärdighet.” (Rom 3:24-25)

Gud vill hjälpa oss att hitta den rätta vägen. Men den som inte tar av från vägen, den som inte sätter sin tro och tillit på Jesus kommer aldrig att hamna rätt. Det är Jesus som är Vägen, Sanningen och Livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom (Joh 14:6). Det är två viktiga grundsanningar som Gud ger oss i vägkartan - Bibeln: Att vi genom vår synd är förtappade, men att genom Jesus blir vi förklarade rättfärdiga.

Tilläggas bör att Bibeln även innehåller övrig vägledning för oss och våra liv. Som det står i Ps 119:105: ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”. Läs bibeln under den Helige Andes ledning och du får vägledning för ditt liv.

Första punkten på frågan om hur vi ska hitta vägen är alltså att vi ska följa vägkartan. Den andra punkten är att vi ska följa vägmärkena. Det är inte alltid lätt att förstå en karta. Jag var som ett exempel i Sundsvall tidigare i sommar och hälsade på ett par kompisar och jag visste precis hur jag skulle köra för att komma ut ur stan mot norr på väg hem, men när jag väl var på E4:an så blev jag helt vill. Det kändes som att jag var på väg söderut, men skyltarna sa mig att jag var på rätt väg. Så vad skulle jag lita på: mig själv, eller skyltarna? Jag fortsatte och till slut förstod till och med min hjärna att jag var på rätt väg.

Följ alltså vägmärkena, de skyltar som har satts upp i livet. Det finns andliga auktoriteter som vi kan lita på och sätta vår tilltro till. Det är de som gått före på vägen, känner vägen och förmår hjälpa oss vidare. Dessa grundar sig på bibeln, på kartan och de känner terrängen, livets omständigheter.

Det behövs verkligen vägvisare t ex Luther som sätter upp stoppskyltar: Vänd om! Kom tillbaka till den rätta vägen! Det behövs också vanliga kristna som i all enkelhet vägleder sina vänner och bekanta. Det är en viktig uppgift för att vi alla ska komma på rätt väg. När du hamnat på ett ställe där du inte vet hur du ska ta dig vidare, fråga då någon som läst kartan och känner vägen, för att få vägledning.

Men, och nu kommer vi till den tredje och sista punkten: Var uppmärksam. Det finns falska profeter som leder oss fel. Dessa känner du igen framför allt på att de inte grundar sig på bibelns sanningar. De som förenklar och stryker medhårs. Det är inte sant att om man bara är snäll och är som folk är mest så kommer man till himlen, att det räcker med att inte mörda, stjäla och lura staten på alltför mycket pengar så förtjänar man att komma till himlen.

Det hjälper inte om man vinner hela världen med sin snällhet och rättskaffenhet. Den som inte har Jesus har inte heller livet. Det är inte alls säkert att dessa är medvetna om att de leder andra fel, eftersom de själva är vilseledda, men den som inte har vikit av från den stora breda vägen kommer att fortsätta fram till fördärvet och drar många med sig. Var uppmärksam.

Tyvärr kommer inte alla att hitta vägen hem till himlen. Det är därför Jesus säger att porten är trång och att vägen är smal. Men det innebär inte att det är svårt att bli kristen. Det handlar om att lämna sitt liv i Jesu hand, att tro, lita på att han har öppnat porten. Att tro på Jesus är den enda vägen till himlen, för han är den ende som har dött för våra synder och gjort oss rättfärdiga inför Gud.

En kort sammanfattning:
För att hitta rätta vägen till livet måste du följa vägkartan, förstå bibelns sanning att du behöver Jesus. Du får följa vägmärkena och skyltarna som andra kristna som gått vägen har satt upp, men var uppmärksam, för om de inte följer Bibelns grundsanningar så leder de fel. Men följer du Jesus, så går du på livets väg.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016