Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


8:e söndagen efter Trefaldighet
Högmässa i Backens kyrka
11 augusti 2019
Tema: Andlig klarsyn
Text: Matt 7:22-29


En del människor tror att deras liv styrs av ödet. En del tror att deras liv styrs av stjärnorna. En del tror att de kan påverka sin egen och världens framtid, andra har resignerat.

Jag är övertygad om att du styr ditt liv själv. Du gör det genom dina val i olika situationer, ibland till och med utan att göra nåt val. Givetvis är detta kopplat till arv och miljö, vad andra människor gör och att vi många gånger är påverkade av olika krafter i oss själva och i vår omgivning. Men det är ingen tvekan om att du själv har möjligheten att styra över ditt liv i mycket hög utsträckning.

Frågan är då vad du gör av detta. Det är vad Jesu liknelse handlar om och som formar den fråga som vi ställs inför. Vad är grunden för ditt liv? Vilka val gör du när du bygger ditt liv. Jesus berättar egentligen om hur de två människorna bygger sina liv i form av varsitt hus.

Alla som har lite insikt i husbygge inser att grunden för byggnaden är det viktigaste. Grunden måste vara stadig, annars är resten av bygget meningslöst. De båda männen väljer att bygga sina liv helt olika ända från grunden. Vi ser också vad som blir konsekvenserna av deras olika val.

Själva livet är ungefär desamma för oss allihop. Det är soliga dagar och det är regniga dagar. Ingen kan komma ifrån livets växlingar. Alla människor får svåra tider ibland. Det kommer stormar. Det kommer skyfall. Det kommer floder av olika slag som hotar hela vår tillvaro. Det kan handla om att en nära vän eller ens livskamrat dör. Det kan handla om återkommande depressioner, ensamhet, arbetslöshet, ja, massor av olika situationer på olika nivåer som blir som naturkatastrofer i våra liv.

Tyvärr kan vi aldrig värja oss mot detta. Det hör till livet på nåt sätt. Det finns inga garantier att vi ska kunna gå genom livet i idel idyll, med en ständigt lysande sol ovanför oss och där vi kan sitta i hammocken hela dagen och dricka läsk och äta ballerinakex. Livet kan i och för sig vara på det sättet många dagar, men det finns även sämre dagar.

De här två husbyggarna har samma livsvillkor och samma förutsättningar. De kan välja fritt vart de vill att huset ska stå, ändå väljer en att placera sitt hus på sanden. Självklart skulle det vara underbart att bygga en bungalow på sandstranden och leva ett paradisliv, men även där kommer som sagt monsunvindarna, slagregnet och flodvågorna. Då undermineras hela huset och det kommer att rasa, förr eller senare.

Nej, Jesu liknelse vill få oss att se verkligheten. Att livet är svårt många gånger, svårt för alla. Vi kommer att möta smärta och sorg, och det viktigaste är då om vi vill att Jesus ska vara med. Det vill han förstås gärna vara. Han vill vara grunden för ditt liv, den som du bygger ditt liv på, den som bevarar dig mitt i livets oväder. Han är den fasta klippan.

På vilket sätt kan Jesus bli grunden i våra liv? Jo, enligt texten är det att höra hans ord och att göra det, att höra och göra. Höra och göra.

Jag tror att det är precis som att få byggnadsritningarna av Jesus, att få varningar och råd. Den dåraktige mannen kanske tittade på ritningarna, men ratade dem direkt. Det fick ödesdigra konsekvenser. Hans hus rasade när svårigheterna kom.

Den kloke mannen följde ritningarna till punkt och pricka. Han lät Jesus bli byggnadsingenjören för sitt liv. Han hörde Jesu ord och han följde anvisningarna. Det fick också konsekvenser, men helt annorlunda. Huset stod kvar, trots stormarna, skyfallet och floderna. Varför? Jo, för att hans hus stod på den fasta klippan, på Jesus Kristus, han som kan, vill och ska bevara oss mitt i livets oväder.

Det finns slutligen några grundläggande principer i den här berättelsen som kan tjäna som sammanfattning och rannsakan av vårt eget husbygge.

Om du bara hör och läser Guds ord så är du inte beredd när livets stormar kommer. Det kan du bara bli genom att ta till dig orden i hjärtat och göra efter dem. Att både höra och göra.

Både den dåraktige och den kloke mannen hörde, men skillnaden var vad de gjorde av det. Jesus sa vid ett flertal tillfällen: ”Hör du som har öron att höra med”. Att höra utan att göra är att missa poängen med Jesu undervisning.

Kristus kom inte för att bara bli iakttagen och beundrad, utan för att förändra ditt liv. Jesu undervisning handlar inte om att du bara ska få höra några vackra ord. Nej, det är ord som kan förändra ditt liv. Det handlar inte om att du ska vaggas till sömns här i kyrkan, utan om att du ska få bli utrustad för den här dagen – och förberedas inför evigheten.

Om du hör Jesu ord och följer hans anvisningar i livets husbygge så kommer ditt hus att bestå. Regnet kommer fortfarande att ösa ner ibland, utan tvekan, för sånt är livet. Floderna och stormvindarna kan komma och hota dig, men det glada budskapet idag är att ditt liv inte kommer att falla samman, eftersom ditt hus då står på den fasta berggrunden. Och klippan Kristus – Jesus själv – håller att bygga livet på, här i livet och sen för evigt.

Som det står i Psaltaren 121

Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få hjälp?
Hjälpen kommer från Herren,
som har gjort himmel och jord.
Han låter inte din fot slinta,
han vakar ständigt över dina steg.
Han sover aldrig, han vakar ständigt,
han som beskyddar Israel.
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från allt ont,
från allt som hotar ditt liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften,
nu och för evigt.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019