Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


5:e söndagen i Fastan
Högmässa i Ålidhemskyrkan
29 mars 2020
Tema: Försonaren
Text: Joh 3:11-21


Känner ni igen den här loggan? [håller upp loggan för Apoteket] Har ni tänkt på vad den föreställer? Jo, det är faktiskt en orm, formad till ett A.

Faktum är att det ofta finns en orm inblandad på något sätt inom det som rör det medicinska området. Varför? kan man fråga sig. Jo, det har med kopparormen att göra. Vi läste ju om den i dagens gammaltestamentliga text.

Det hade kommit in ormar i lägret och de bet israeliterna. Många dog. Men Mose bad till Gud för folket. Och då står det: ”Herren sade till Mose: ” Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva”. Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.” (4 Mos 21:8-9)

Kopparormen blev räddningen för Israels folk under ökenvandringen. På samma sätt har mediciner och annan läkarvetenskap blivit räddningen för många människor världen över. Kopparormen vittnar alltså än idag om hopp om räddning.

Idag handlar det om försoningen, eller rättast sagt om Försonaren – om Jesus som sändes till världen för att försona oss med Gud. Jesus kopplar ihop sig själv med kopparormen när han säger: ”Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv”.

Jesus talar här om korset, det som är vår räddning. Jesus måste spikas upp på korset, offras, för att rädda oss, för att ge oss försoning med Gud själv.

Men varför behövs försoningen? Varför behöver vi bli räddade? Jo, faktum är att även vi är ormbitna. Vi har syndens gift inom oss. På samma sätt som ormen lurade Adam och Eva i paradiset, så lurar han dig och mig dagligen till att ifrågasätta Gud, att vända Gud ryggen och själva ta Guds plats. Vi tror att det är ofarligt, med det är det inte. Vi är som ormtjusare, som tror att vi kan leka med sånt som vi inte borde befatta oss med, men gång på gång blir i ormbitna. Vi bär syndens och dödens gift inom oss och Jesus är enda botemedlet.

Ja, Jesus uttrycker det så här: ”Den som tror på honom [alltså på Jesus själv] blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn.”

Vi kan jämföra det med de som hade blivit ormbitna i öknen. De som såg på kopparomen blev botade, men samtidigt kunde ingen tvingas till detta. Den som valde att inte ta vara på sin möjlighet dog där i öknen, eftersom de hade det dödliga giftet i sig. På samma sätt är det med oss. Utan Jesus är vi dömda. Utan Jesus är vi döende i ett evighetsperspektiv.

Paulus skriver: ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre” (Rom 6:23)

Ja, räddningen, försoningen, det eviga livet är Guds gåva. På samma sätt som Gud förbarmade sig över folket i öknen, så förbarmar han sig över dig och mig. Nu ska jag läsa de viktigaste verserna som finns: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom”

De som tror ska inte falla under domen. De som tror ska inte gå under. De som tror ska ha evigt liv. Vad är det då att tro? Jo, en väldigt bra beskrivning är, återigen, berättelsen om kopparormen. De som lyfte sin blick och såg på kopparormen blev räddade.

På samma sätt blir vi räddade när vi vänder oss till Jesus, när vi lyfter vår blick från vårt eget, från våra hopsnickrade går-det-så-går-det-frälsningsläror. Nej, fäst dina ögon på Jesus. Det är en troshandling, att vända sig till Jesus, att lyfta sin blick och längtande se på honom som ger oss motgiftet mot undergången.

För Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss sin frid.

Paulus sammanfattar det här så bra i Romarbrevet: ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud, och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd, eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Gud har låtit hans blod bli ett försoningsoffer för dem som tror” (Rom 3:23-25a)

Och i 2 Korinthierbrevet skrivet Paulus: "Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit. Allt detta har sitt upphov i Gud, som har försonat oss med sig genom Kristus och ställt mig i försoningens tjänst. Ty Gud försonade hela världen med sig genom Kristus: han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser, och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet." (2 Kor 5:17-21)

Låt försona er med Gud! Allt är förberett från Guds sida. Lyft din blick! ”Fäst dina ögon på Jesus, se in i verkligheten själv. Se upp till Hans kors och du ser Hans triumf, i den död som blev livet för dig”.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2020