Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


4:e söndagen i Påsktiden
Piteå kyrka
11 maj 2014
Tema: Vägen till livet
Text: Joh 13:31-35


Jag minns en gång när jag hade lovat skjutsa en kompis till en sommarstuga nånstans ute i obygden. Hon hade inte varit där förut och hade fått en mycket diffus vägbeskrivning. Då var det sannerligen inte lätt. För att göra en lång historia kort, så är jag fortfarande förundrad över att vi till slut hittade rätt efter långt letande.

 Av det kan man lära sig att det givetvis är otroligt viktigt att veta vart man ska och hur man ska göra för att ta sig dit. Det gäller också våra liv.

 Jag tror att vi människor många gånger är ute på villovägar, ute i obygden och på ett eller annat sätt, medvetet eller omedvetet, letar efter livet, nåt mer och nåt annorlunda mot det liv vi alltför ofta lever, nåt bestående, nåt som ger en mening, ett sammanhang – ja, det verkliga livet. För jag tror att det är det som de flesta av oss djupast sett längtar efter.

 En av psalmerna i psalmboken säger: ”Säg mig den vägen som drager till livet, den som är en gång utstakad av Gud” (Sv Ps 266:1)

 Ja, jag tror verkligen att det finns en väg som Gud har stakat ut för oss, en väg som han har förberett för oss var och en – och det är livets största utmaning att försöka hitta denna väg.

 Då är det skönt att veta att det faktiskt inte är någon diffus vägbeskrivning vi har fått. Vi behöver faktiskt inte leta länge, enligt Bibeln, eftersom vägen är så nära oss. Jesus är så nära oss. Jesus säger nämligen: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).

Men nu kanske nån som läst dagens text har lite invändningar: ”Det står ju faktiskt att Jesus säger ”Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sade till judarna: Dit jag går kan ni inte komma”. Hur förklarar du det, Sven-Bertil?”

 Jo, det är inte så svårt, faktiskt. Dagens text är från avskedstalet, alltså innan Jesus korsfästes. Då var den vägen var stängd. Dödens port var låst och igenbommad. Men nu lever vi i Uppståndelsen, när det är helt nya förutsättningar. Jesus säger själv i Uppenbarelseboken att han ”har nycklarna till döden och dödsriket”. Han har låst upp porten till det liv som aldrig dör och ut från den öppnade porten flödar livet ut: det nya livet, det sanna livet, det eviga livet, det förvandlande livet, det gudomliga livet, Livet med stort L. Det omges av ett varmt, starkt och vänligt ljus. Den röda mattan har rullats ut, inte bara en kort bit, utan ända fram till dig, över stock och sten, just till den plats där du just nu befinner dig.

 Och Jesus har gått emot dig och han säger till dig samma ord som han sa till de första lärjungarna: ”Följ mig”. Det är samma ord, samma kallelse, samma möjligheter. Följ mig!

 Detta har varit Guds plan hela tiden: att öppna vägen till livet, för att få en personlig och nära relation med dig. För som det står i Episteltexten: ”Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden utan till att vinna frälsning genom vår herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover” (1 Thess 5:9-10)

 Ja, är du vaken eller sover du? Nu tänker jag inte i första hand under den här gudstjänsten, utan när det gäller livets möjligheter, ditt livs möjlighet. Hur det än är, så gäller detta för dig: Gud har bestämt dig till att vinna frälsning genom Jesus Kristus. Han har bestämt dig till detta! För Jesus har dött för dig, för att du ska leva tillsammans med honom.

 Det är så underbara ord!

 Ja, ”följ mig”, säger Jesus. ”Jag vill leva med dig och leda dig genom livet”.

 

 Livet med Jesus

Hur ser då vägen till livet ut? Jo, jag skulle vilja lyfta fram sju sanningar ur Bibeln, som beskriver hur livet tillsammans med Jesus är tänkt att se ut, några sanningar som vi, alltså även prästen, har så lätt för att glömma bort:

 1. Du får leva i Uppståndelsens kraft!

Du är vän med den Uppståndne. Han som har dött för dig och uppstått för dig vill vara din vän! När du lever med honom får du lära känna Uppståndelsens kraft, alltså den kraft som uppväckte Jesus från de döda:

 Paulus skriver i Efesierbrevet: Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen.” (Ef 1:17-20)

 När du lever med Jesus får du alltså leva i Uppståndelsens kraft.

 

 2. Du får leva i trygghet

Även om vi följer Jesus och går på livets väg, så kan vi hamna i mörker. Men glöm då inte bort att vi aldrig är ensamma. Även om du vandrar i dödsskuggans dal behöver du inte frukta något ont, eftersom Jesus går vid din sida (Ps 23). Han beskyddar dig och bevarar dig. Hoppets ljus lyser i mörkret och gryningen kommer. Det kan vi vara säkra på. Fram till dess får vi leva i trygghet tillsammans med Jesus.

 Du behöver inte oroa dig för morgondagen, för Jesus är redan där. Han vet vad som väntar och han har en plan för dig och ditt liv.

 När du lever med Jesus får du alltså leva i trygghet.

 

3. Du får leva i glädje

Häromdagen mötte jag en man som uttryckte det som så att ”Jag är glad i min tro”. Det var så härligt höra dessa ord: ”Jag är glad i min tro”. Jag önskar så att vi var och en kunde få vara det, att vi alla hade en glädjekälla inom oss som får prägla våra liv. Jag är övertygad om att vi alla har den möjligheten, eftersom Jesus säger: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten” (Joh 7:37b-38a)

 Just detta enkla vittnesbörd häromdagen hjälpte mig att lyfta min blick från mitt eget, till att se Jesus, allt som han har gjort för mig. Och när jag då såg möjligheterna som finns hos honom, då öppnades källsprånget inom mig på nytt och den djupaste glädjen fick flöda fram. Svårare än så behöver det inte vara.

 När du lever med Jesus får du alltså leva i glädje.

  

4. Du får leva i frihet

Jesus är en verklig befriare. Det är inte bara dödens bojor som han har krossat. Nej, Jesus kallar oss till frihet från allt som binder oss:

  • Frihet från synd – för hos Jesus finns förlåtelse för allt.
  • Frihet från modlöshet – för ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens” (2 Tim 1:7)
  • Frihet från smärtsamma minnen – Jesus vill hela dig i ditt inre.
  • Frihet från rädsla – Jesus är starkare än all världens makter. Han är med dig och han vill locka dig till att våga lite mer.

 Här skulle vi förstås kunna fortsätta räkna upp många fler områden där vi kan vara bundna på olika sätt. Men ingenting är omöjligt för den Uppståndne! Till och med döden är besegrad.

När du lever med Jesus får du alltså leva i frihet

 

5. Du får leva i kärlek

Jesus älskar dig över allting. Han har gett sitt liv för dig. Så mycket älskar han dig. Det är en evig kärlek och ingenting kan hindra dig från att ta emot denna kärlek, om du själv vill det, förstås.

 Nu är det vårt uppdrag att ge denna kärlek vidare, att verkligen leva i kärlek. Jesus säger i dagens text: ” Ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra.”

 Försök se på varandra med Jesu ögon. Var Jesu utsträckta händer, till upprättelse, till hjälp och stöd. Det är en utmaning, en viktig utmaning, inte minst i denna tid, när kärlekslösheten dominerar.

 Och glöm inte Johannes ord, att ”Vi älskar därför att han först älskade oss.” (1 Joh 4:19)

 När du lever med Jesus får du alltså leva i kärlek.

 

6. Du får leva i frid

Tack vare Jesu död är vi försonade med Gud. Vi får därför leva i frid med vår himmelske Fader, i ett avslappnat och förtroligt förhållande. När du öppnar ditt hjärta för Jesus, så får du även frid i ditt inre. Jesus säger: ”Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet.” (Joh 14:27)

 När du lever med Jesus får du alltså leva i frid.

 

7. Du får leva i förväntan

Du får också leva i förväntan på vad Jesus har för planer för dig framöver. Det står i Jeremia 33:3: ”Ropa till mig, så ska jag svara dig och förkunna stora och förunderliga ting som du inte känner”. Jag tycker det låter som ett spännande äventyr. Han vill följa dig och leda dig genom livet, men han har överraskningar på gång, sånt vi kanske aldrig trodde var möjligt. ”Följ mig”, säger Jesus. ”Följ med och se!” Är det nån fler än jag som blir nyfiken?

 När du lever med Jesus får du alltså leva i förväntan.

  

Avslutning

 Det är dags att knyta ihop säcken. Men vad är det då jag har försökt säga? Jo, att vår största utmaning är att hitta vägen till livet. Det är inte svårt, eftersom Jesus är nära oss och vill leda oss. När vi funnit Jesus har vi funnit livet. När vi sen lever tillsammans med Jesus får vi leva i uppståndelsens kraft, trygghet, glädje, frihet, kärlek, frid och i förväntan på ett stort äventyr tillsammans med den Uppståndne.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016