Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


4:e söndagen i Advent
Högmässa i Piteå kyrka
20 december 2015
Tema: Herrens moder
Text: Fil 4:4-7


Har ni skrivit önskelistan än inför julen? Kanske inte nu längre, men det gjorde ni säkert som barn. Jag minns själv hur otroligt noggrann jag var när jag gick igenom leksaksdelen i katalogerna och skrev ner allt som var av minsta lilla intresse. Det kunde vara allt från pennor och pussel till tennsoldater, sällskapsspel och bilbana – allt i en enda lång önskelista.

På önskelistan fanns aldrig något som riskerade att bli till mjuka paket. Men ändå fick man ju mjuka paket. I början, när jag var riktigt liten kastade jag dem snabbt åt sidan för att leka med nån bil eller nåt annat roligt man hade fått. De mjuka paketen var inte alls uppskattade.

Det tog ju lång tid, många år egentligen, innan jag förstod varför jag var tvungen att även få mjuka paket. Mamma och pappa visste ju vad jag behövde.

Vi läste i episteltexten att vi ska låta Gud få veta alla våra önskningar. Det låter ju fantastiskt. Men ibland frestas vi att tro att det enbart handlar om att skriva en önskelista och att Gud bara prickar av i listan och går och plockar ner från hyllorna och ger oss allt vi pekar på. Men så funkar det ju inte. Då skulle vi bli bortskämda.

Men Gud känner oss var och en och vet precis vad vi behöver. Gud vill ge oss så mycket av sina goda gåvor, men vi behandlar ofta hans gåvor som mjuka paket. Vi lägger dem åt sidan, blir besvikna och kanske inte ens öppnar dem.

Ändå präglas våra liv ofta av så mycket oro för saker och ting. Vi bär på så mycket bekymmer att vi till och med glömmer bort att Gud inte alls har nekat oss hjälp. Nej, ”låt honom få veta alla era önskningar”, stod det. Bekymra dig inte, för Gud är nära och vill ditt bästa.

Bekymren är ibland så stora att allt annat slutar att fungera. När vi ser på de höga murarna av omständigheter förstår vi inte hur det ska kunna lösa sig.

Men Jesus vill bryta sig igenom dessa murar, riva ner dem helt och hållet och det sker genom att du vänder dig till honom i bön och släpper in honom i ditt hjärta. Låt honom få veta alla era önskningar.

Nu kan det ju vara så att du ser på Jesus som ett mjukt paket. Det kanske inte är den lösning du hade tänkt dig. Det är mycket roligare med hårda paket. Men glöm inte bort att Gud ser till ditt bästa, ser vad du behöver, vad du skulle må bra av och vill ge dig detta. Jag tror att det som Gud främst vill ge är frid i ditt hjärta, den frid som inte världen kan ge.

Även om Guds lösning på dina bekymmer kanske i dina ögon är som ett mjukt paket, så måste jag säga att jag har svårt att tänka mig att frid skulle vara något annat än mjukt. Ändå är det det bästa vi kan få. Frid med oss själva, frid med varann och frid med Gud.

Och vem har sagt att Gud inte har några hårda paket i beredskap till dig också? Det vet du inte förrän du har tagit emot de gåvor som Gud vill ge dig.

Till sist vill jag kommentera den sak som Paulus började detta stycke med att skriva: Han skrev: ”Gläd er alltid i Herren, än en gång vill jag säga: Gläd er.”

Om vi jämför detta med ett par verser ur Johannesevangeliet så tycker jag att budskapet både blir tydligare och förstärks. Jesus säger nämligen i Joh 15:11: ”Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje bli fullkomlig”.

Guds mål är att vi ska vara lyckliga, att vår glädje ska bli fullkomlig, men vad var det då Jesus hade sagt? Hur skulle det kunna vara möjligt? Jo, vi går tillbaka några verser till vers 7 där det står: ”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni ska få det”.

Nyckeln finns alltså hos Jesus – Min glädje ska vara i er. Gläd är alltid i Herren. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det – ta emot mig, ta emot mina ord – då kommer ”er glädje ska bli fullkomlig” och då ska också den ”frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus” – där har vi det igen ”i Jesus

Alltså – glädjen och friden finns i Jesus och när du tar emot honom, så kommer denna glädje och frid att finnas i ditt hjärta och prägla ditt liv – Det är det bästa som kan hända dig, även om du tycker att det bara är ett mjukt paket!

 

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016