Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 


 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till predikoarkivets huvudsida]


3:e söndagen efter Trettondedagen
Piteå kyrka
25 januari 2015
Tema: Jesus skapar tro
Text: Matt 8:5-13


Den här texten är riktigt intressant, eftersom det kan vara lite svårt att förstå vad det riktigt handlar om, åtminstone vid första anblicken. Vad var det som var så starkt med den romerske officerens tro? Vad menade han med det här pratet om att alla lydde honom. Vad hade det med tron och tilliten till Jesus att göra?

Ja, den här officeren hade det nog inte så lätt. Han brydde sig verkligen om tjänaren som låg sjuk hemma och säkerligen hade han prövat ganska mycket för att hjälpa honom. På något sätt hade han hört talas om Jesus och att Jesus kunde bota. Men samtidigt visste officeren att en rättroende jude inte fick komma hem till en hedning, eftersom denne då skulle bli oren. "Men, Herre, det räcker bara med ett ord från dig. Jag vet att du kan".

Det här är den första byggstenen i den starka tron: Den totala tilliten till Jesu makt att hjälpa och förvandla en människas liv.

Den andra biten är faktiskt ödmjukheten. Jag har ibland tänkt att denne officer verkligen var skrytsam när han berättar om hur andra minsann lyder honom, därför borde även Jesus lyda honom. Men så är det ju inte. Officeren har insett att Jesus är oändligt mycket mäktigare än han själv och när det nu räcker med en liten viftning med fingret för att alla ska lyda honom själv, han som egentligen bara har en titel, hur mycket lättare ska det då inte vara för Jesus att säga ett ord som helar tjänaren hemma. Officeren har insett att det är Jesus som har den verkliga makten.

Den starka tron handlar alltså om en total tillit till att Jesus kan hjälpa. Tron kommer av att mannen har sett vad Jesus kan göra och vill själv komma in i dess kraftfält, låta den få verka i honom, och i hans närhet, att lämna allt detta i Jesu händer.

Vad kan vi då lära oss av det här?

Jo, jag tror att vi ofta glömmer bort att tron inte är något man äger och besitter, utan att det är ett sätt att öppna sig i sin svaghet och ta emot styrkan från Jesus. Det är alltså inte på vår tro vi ska tro. Det är så många som brukar göra så. De ser ängsligt på sin tro och undrar om den duger, om den är stark nog så att den kan belönas.

Men det är ju då som vi bygger på vår egen styrka och gör vår tro till en prestation och en gärning. Det är ju inte tron som frälser – Det är Kristus som frälser. Det är inte tron som försonar – Det är Kristus som försonar. Det är inte tron som helar – Det är Kristus som helar. Tron kommer från Jesus själv, som en gåva till var och en som vill ta emot.

Så "låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare" som det står i Hebr 12:2a

Samtidigt är det så lätt att vi försöker klara oss själva, att vi litar för mycket till vår egen kapacitet. Vi famlar så lätt i mörkret.

För en tid sen, när jag hade släckt TV:n på kvällen och skulle gå och lägga mig, så var det mörkt både ute och inne. Jag tänkte att jag vet ju var sängen finns, så jag ides inte tända lyset. Men det var mörkare än jag trodde, så jag fick treva mig fram. Det gick bra en bit, men sen började jag stöta mot lite saker, sparkade rakt in i en väska som stod där den inte borde ha stått och så vidare. Då försökte jag leta efter lysknappen till sänglampan, men den hittade jag inte heller direkt. Jag höll på att få panik. Ska jag då aldrig få sova... efter ett par timmar...

Nej, allvarligt talat: Tänk om jag hade tänt taklampan med en gång, då hade jag sluppit försöka treva mig fram. Då hade jag hittat rätt väg.

Men så tror jag det är: Vi försöker klara oss själva, lita på vårt eget huvud, vad som är rätta vägen. Vi tror på vår egen tro, i stället för att låta taklampan lysa och ha vår blick fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.

Jesus skapar tro när vi ser bort från oss själva och litar på att det som Jesus gjort gäller mig, att han förmår förvandla mitt liv och ge mig ett hopp om att det finns något mer i livet. Livet har så mycket mer att ge och tron har så mycket mer att ge än vad vi kan ana.

Men ingen kan uppenbara detta för oss, utom den Helige Ande. Han är Livgivaren, den som Fadern skulle sända efter Jesu löfte till lärjungarna, till var och en som döps i Herrens namn. Hans uppgift är att peka på vad Jesus har gjort för oss, att upprätthålla den tro som fötts inom oss, att hålla tron vid liv. Ja, han är bokstavligen livgivaren.

Ofta kan vi känna oss vissna som kristna. Tron slokar som mina krukväxter gjorde hemma, som jag inte hade vattnat på alltför lång tid. När jag så kom med vattenkannan och hällde i rejält, tycktes det som om de verkligen hade törstat och längtat efter vatten. De sög i sig och rätade på sig oväntat fort. På samma sätt behöver vi låta oss överströmmas av den Helige Ande, han som kan, vill och ska göra den torra "öknen rik på vatten”, han som ”gör det torra landet till oaser", som det står i Jesaja 41:18

Herren säger: Jag skall gjuta vatten över törstande mark, floder av vatten över torrt land, och jag skall utgjuta min ande över dina barn, min välsignelse över dina ättlingar.” (Jes 44:3)

Det är bara så våra liv kan förvandlas från trosvissenhet till trosvisshet.

Innan jag sammanfattar skulle jag vilja lära er en sång som jag skrev en söndagsmorgon för många år sen, just på denna söndag.

Jesus, jag vill tro på dig.
Tro att du finns till för mig.
Föd i mig den tro som bär
Tron att du vill vara när
Låt din Ande leda mig
så att jag kan tro på dig

Jag sammanfattar:

Den starka tron, som officeren gav uttryck för kännetecknas av två saker:

  1. Den totala tilliten till Jesu makt att hjälpa och förvandla en människas liv.
  2. Ödmjukheten, vissheten att själv kan jag inget göra, utan att man lämnar allt i Guds händer.

Denna tro kan bara Jesus skapa hos oss och det är bara den Helige Ande som kan hålla denna tro vid liv hos oss. Han är den som påminner oss om allt som Jesus gjort, han som kan, vill och ska förvandla den torra öknen inombords så att det blir en källa som flödar av livgivande vatten. Det är endast genom den Helige Ande som vår trosvissenheten kan förvandlas till trosvisshet.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016