Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


3:e söndagen i Påsktiden
Gudstjänst i Ålidhemskyrkan
26 april 2020
Tema: Den gode herden
Predikotema: Den gode innebandytränaren
Text: Joh 10:22-30


dag handlar det alltså om den gode herden. Vi har läst den välbekanta Psaltarpsalmen och hört texter som beskriver den gode herden.

Jag fick veta tidigare i veckan att det skulle komma ett antal konfirmandledare för innebandykonfirmanderna idag, och då fick jag, med tanke på dem, lite annorlunda tankar kring dagens tema, en lite annan vinkel på bilden av Jesus som den gode herden.

Tänk om Jesus hade bytt ut herdestaven mot en innebandyklubba.

Tänk om vi hade varit spelare i ett innebandylag och att Jesus var den gode tränaren, coachen, lagledaren. Det är vad dagens predikan kommer att handla om. Kanske kan vi som konfirmandledare och vi som församling lära oss nånting nytt kring detta. Jag hoppas det.

Först av allt ska vi fråga oss: Vem är tränaren?

Ja, det är Jesus det handlar om. Om vi läser evangelietexten i sin helhet, alltså hela kapitlet, så blir det tydligt av den bild som Jesus målar upp att han är den gode Herden som gör allt för sina får. Och om vi använder bilden av Jesus som den gode innebandytränaren, så skulle inledningen av kapitlet kunna låta så här:

(Observera att blå text innebär att jag har ändrat orden och att lila text är tillagda ord, för att vi ska förstå aningen bättre)

”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i sporthallen genom huvudingången utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. 2Men den som går in genom huvudingången är spelarnas tränare. 3För honom öppnar vaktmästaren, och spelarna hör hans röst, och han ropar på sina spelare med deras namn och för ut dem på planen. 4När han har släppt ut sina spelare går han före dem, och spelarna följer honom därför att de känner igen hans röst. 5Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” (Joh 10:1-5 – blå text = ändrade ord, grön text = tillagda ord)

Sen säger Jesus tydligt: ”Jag är den gode tränaren” (Joh 10:11a).

Jesus är alltså den gode herden, den gode tränaren, coachen, lagledaren. Vi stannar där så länge, eftersom ni kanske undrar vilka som är fåren, vilka som är innebandyspelarna.

Vilka är innebandyspelarna?

Och för att kunna veta det måste vi snabbt återgå till den lite mer förväntade bilden av herden och fåren. Bibeln beskriver på många ställen att Israels folk, det utvalda folket, är fåren i Guds stora fårahjord och att den gode herden leder dem. På samma sätt kommer vi med i samma fårahjord när vi blir döpta och genom tron vill följa herden. Man kan jämföra det med att lösa medlemskort. Det står bland annat: ”Åt dem som tog emot Jesus gav han rätten att bli Guds barn” (Joh 1:12a)

Med andra ord: Alla som vill spela innebandy får vara med i laget! Det spelar ingen roll om du är kille eller tjej eller icke-binär, om du är ung eller gammal, stor eller liten, tjock eller smal, eller vad du nu än är: Det enda som krävs är att du vill, att du vill vara med. Så även du får vara en innebandyspelare, eller om du så vill: ett får i Guds stora fårahjord.

 

Vad kännetecknar innebandyspelarna?

Det är lätt att tänka att ett får är ett får och har ingen egen vilja, att fåret följer med herden ganska menlöst. Åtminstone tänker vi lite negativt om den bild som Bibeln ger oss, att alla Guds barn är fåren och vi bara följer med dit herden leder fårskocken. Många ser sig själva mer som katter som vill komma och gå som vi vill. Och på ett sätt stämmer det ju, för det är klart att det är annorlunda att vara människa och innebandyspelare. Vi har alla en egen vilja och vill helst bestämma själv och gå vår egen väg.

Men det är faktiskt inte så smart, i alla fall inte om man vill bli en framgångsrik innebandyspelare. Då är det bästa att underkasta sig tränarens vilja och att inte gå sin egen väg, utan vara en i laget. Då når man största möjliga framgång. Om man inte vill vara med, så behöver man inte. Om man inte följer spelets regler så funkar det inte. Om man inte följer spelidén som tränaren har lagt upp, så blir det lätt kaos på plan.

Så det som kännetecknar innebandyspelarna är att de för det första vill vara med och för det andra vill vara en i laget och för det tredje lyssnar till tränarens röst.

Varför är det då så viktigt att lära sig att lyssna just till tränarens röst? Jo, för det finns så många andra röster som klagar och bryter ner, röster från läktaren som tror sig veta bäst. Nej, lyssna bara på tränarens röst, för han vet vad det handlar om.

Så nästa fråga är: Vad kännetecknar innebandytränaren? Vad är hans egenskaper? Varför är det så bra att lyssna på tränarens röst?

Jo, den gode tränaren vet vad spelet handlar om. Jesus har själv varit människa och vet vad det innebär. Han har också en tydlig spelplan, en plan för träningarna och vart han vill komma och på vilket sätt vi ska komma dit, högst upp på prispallen. Den gode tränaren är beredd att ge precis allt för att nå dit.

Jesus säger ungefär så här, med dagens tema och ordval: ”Jag är den gode tränaren. Den gode tränaren ger sitt liv för spelarna.” (Joh 10:11)

För Jesus handlade det ju bokstavligen om att han gav sitt liv för oss på korset, för att vi ”skulle ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10), som det står lite tidigare i samma kapitel. Som den gode innebandytränaren skulle Jesus ha kunnat säga: ”Jag älskar er och jag älskar spelet. Det här är mitt liv. Jag offrar allt för er, för att ni verkligen ska få leva och spela för evigt i fullkomlig glädje”.

Sen fortsätter Jesus: ”Den som är inhyrd och inte är tränare och inte äger spelarna, han överger spelarna och flyr när han ser motståndarna komma, och motståndarna kör över dem och skingrar laget. Han är ju inhyrd och bryr sig inte om spelarna. Jag är den gode tränaren, och jag känner mina spelare, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för spelarna.” (Joh 10:12-15)

Så vad kännetecknar den gode tränaren?

  • Han är god.
  • Han kan spelet
  • Han har en tydlig spelplan
  • Han har ett tydligt mål
  • Han är beredd att offra allt för att komma dit
  • Han ger sitt liv för spelarna

Jesus, den gode tränaren, vet vilket motstånd vi har att möta i livet och han har tålamodet, drivet och engagemanget att bygga upp laget och spelarna på ett så bra sätt att vi faktiskt även kan möta de bästa motståndarna och till och med besegra dem. Men för att det ska vara möjligt måste vi träna:

Och då är frågan: Vad behöver vi för träning?

En bra innebandyspelare behöver träna upp sin kondition, sin teknik och bollkontroll, sitt samspel med andra spelare, och förstå taktiken och själva spelidén.

Jag tror att det är precis vad vi som kristna också behöver göra. Vi behöver få kondition, få uthållighet i att be och läsa bibeln, gå på gudstjänster och ta nattvarden och överhuvudtaget leva ett liv tillsammans med Jesus. Det här är ingenting som kommer automatiskt. Det kan kännas tufft och tråkigt, men det är värt varenda svettdroppe. Och vi har den gode tränaren med oss och han vill hjälpa oss med det här. För ju mer vi känner honom, desto mer kommer vi att orka med de hårda matcher vi kan möta i livet på ett mycket bättre sätt.

På samma sätt behöver vi öva upp vår teknik och bollkontroll. Det handlar om att växa både som människa och kristen, att förstå hur livet och den kristna tron hör ihop och hur den kan hjälpa oss i livet. Vi behöver få växa i tro, hopp och kärlek och genom lämpliga övningar kan den gode tränaren hjälpa oss med det här.

Vi behöver också få växa i vårt samspel med andra spelare. Det handlar om att ta ansvar för vår miljö, för djur och natur och hela vår värld, att se våra medmänniskor, se deras behov, att hjälpa de svaga, att inse att vi behöver varann för att livet ska kunna fungera på bästa sätt. Vi har alla olika roller i laget, olika förmågor, olika gåvor, och när vi använder dem för lagets bästa, så kommer det att bli så mycket bättre för alla.

Vi behöver också utbildas i att förstå taktiken och spelidén för att vi ska veta hur vi ska göra när vi är på match. Annars blir det bara som märkliga streck på ett papper.

Här är ju Jesus, den gode tränaren, en verklig förebild på alla plan. Han vet vad han talar om. Han har själv varit människa och genom att se på honom, se och lära, så kommer vi kunna växa på alla de här områdena.

Det som är så bra är att den gode tränaren lägger upp träningarna så att alla ska kunna vara med och växa i sin takt. Vi behöver aldrig jämföra oss med varann, utan Jesus vill att vi alla ska få vara med. Han skriker inte åt oss, utan stöttar oss, hjälper oss och peppar oss på ett kärleksfullt sätt.

Men allt är inte bara fysisk träning och taktik. Jesus är den gode tränaren som också ser vikten av att vi får vila. För en innebandyspelare är det viktigt att inte bara träna, utan att också få tid till vila och återhämtning, att äta bra, sova bra, leva bra. Ja, den gode herden har omsorg om hela vår varelse: kropp, själ och ande.

Och när det kommer till match kanske Psaltaren 23 kunna låta så här:  

Herren är min tränare, mig skall inget fattas, han låter mig vila på avbytarbänken när jag är trött, han ger mig vatten när jag är törstig, han peppar min själ, han ger mig rätta instruktioner, för sitt namns skull. Om jag än vandrar i formsvackans dal, fruktar jag inget ont, ty du är med mig, din kärlek och stöttning, de tröstar mig. Du ger mig allt jag behöver i motståndarlagets åsyn, du torkar svetten från mitt huvud och låter min vattenflaska flöda över av sportdryck. Godhet endast och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i Herrens sporthall, som en vinnare.

 

Vad är målet?

För det är just detta som är målet för den gode tränaren: att vi alla ska bli vinnare, att vi åter ska få ”bo i Herrens hus evinnerligen”, att vi alla ska få ta emot den himmelska pokalen – eller det eviga livets segerkrans (Upp 2:10) om vi så vill.

I vårt lag, det lag som Jesus har grundat, där han är den gode tränare, coachen och lagledaren, finns det ingen utslagning. Hans vilja är att alla ska få vara med. Alla platsar och alla kommer att bli vinnare evinnerligen.

Och Jesus beskriver till sist vägen dit på ett så bra sätt i dagens text, men med vår speciella översättning: ”Mina spelare lyssnar till min röst, och jag känner dem och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.”

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2020