Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


3:e söndagen i Påsktiden
Piteå kyrka
10 april 2016
Tema: Den gode herden
Text: Hebr 13:20-21


En av våra mest älskade psalmer lyder:

Var jag går i skogar, berg och dalar,
följer mig en vän, jag hör hans röst.
Han osynlig är, men till mig talar,
talar stundom varning, stundom tröst.
Han, min Herde, gick för mig i döden,
men han lever i all evighet.
Sina får han följer, vårdar, föder
med osägligt trofasthet.
(Sv Ps 251:1)

Dessa ord skrev Carl Olof Rosenius för 169 år sen. De flesta av oss känner igen dem och har sjungit psalmen åtskilliga gånger. Psalmen påminner oss om att vi inte är ensamma på vår vandring genom livet. Den gode herden går vid vår sida, även om vi inte kan se honom.

Jesus säger i dagens evangelietext: "Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren" (Joh 10:11). Det är ju precis vad som har skett. För ett par helger sen firade vi påsk, långfredagens budskap om att Jesus gav sitt liv för att vi skulle få leva, och påskdagens glädje vid den tomma graven. Men det har ju inte stannat vid en tom grav. Nej, Jesus har lämnat graven för att söka upp oss var och en, för att samla fåren till sin hjord.

Många av oss har mött honom, en del längtar, men jag kan lova er att ingen av oss är glömd av Gud. Jesus är inte långt borta. Han är här för att möta var och en av oss som längtar efter ett nytt möte med den Uppståndne.

En del vill inte ha med Jesus att göra och då tvingar han sig inte på, men, som Johannes skriver: "Åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn" (Joh 1:12a).

Det är detta som gör oss till Guds barn, till får i Guds stora fårahjord, att Jesus kommer till oss och att vi tar emot honom. En del kan påstå att vi är fårskallar, men hellre bli betraktad som en fårskalle än att bära hundhuvudet bland getterna på domens dag (Matt 25:31ff).

Jesus säger: "Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig" (Joh 10:14). Vilken nåd det är att känna den gode herden! Vi får leva med den Uppståndne och får träna oss i att känna igen Herdens röst, mitt bland alla andra röster. Ju närmare vi är honom, ju mer tid vi spenderar med Jesus, desto lättare har vi att höra hans röst, att höra honom tala "stundom varning, stundom tröst", som psalmen säger.

Vi får leva med den Uppståndne och levande Herden och låta honom föra oss till de gröna ängarna, till vattenkällorna, där vi får vila och hämta ny kraft för vandringen genom livet, som Psaltaren 23 så vackert beskriver.

Det är hos Jesus som vi får ta emot den välsignelse som Gud har i beredskap åt oss, den välsignelse som vi kan läsa i dagens episteltext från Hebreerbrevet 13:20-21 "Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen."

I denna bön om välsignelse finner vi några sanningar om Gud, som jag är övertygad om kommer att välsigna oss och hjälpa oss förstå mer av det underbara djup som finns i uppståndelsens källor.

1. Gud är fridens Gud
Gud längtar efter att ge oss frid, fred i världen och frid i hjärtat, frid ned varann, frid med oss själva och frid med Gud. Allt detta är möjligt genom det som Jesus gjorde på korset. Paulus skriver i Romarbrevet: "Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus" (Rom 5:1).

Det är det som är så fantastiskt med påskens budskap: nu har vi frid genom allt som Jesus gjort. När vi känner oro i vårt inre får vi påminna oss om att Jesus säger: "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet" (Joh 14:27)

Här i världen finns så mycket som oroar oss, som bryter ner oss och får oss att tappa modet. Men Jesus vill lyfta vår blick, ge oss nåt annat, nåt mer, nåt bestående. Han säger till lärjungarna: "Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen" (Joh 16:33).

Jesus talar inte tomma ord. Uppståndelsen bevisar att Gud inte bara är fridens Gud, utan även kraftens Gud.

2. Gud är kraftens Gud
Texten från Hebreerbrevet säger att fridens Gud har fört vår Herre Jesus upp från de döda och att han gör det "i kraft av ett evigt förbunds blod", i kraft av det blod som Jesus göt på korset. Allt är försonat och allt är möjligt genom Jesu död och uppståndelse. Det finns sån kraft i detta, i blodet och i uppståndelsen. Det är Jesu blod och uppståndelse som har besegrat världen, som krossat dödens makt och som förmår ge oss liv. Jesus kom ju för att ge oss liv, "liv i överflöd" (Joh 10:10b) – överflödande liv, evigt liv. När du tagit emot Jesus i ditt liv så är du en ny skapelse. "Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit" (2 Kor 5:17).

Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda finns tillgänglig för dig genom den Helige Ande. Han är uppståndelsens kraft som verkar i oss och genom oss idag. Det är här vi alltid ska ta vår utgångspunkt som enskilda kristna och som församling.

Texten säger att fridens Gud använder kraften från uppståndelsen till att "styrka er i allt gott". Han styrker er i allt gott, "så att ni kan göra hans vilja".

3. Gud har en vilja
Tanken är att vi först och främst ska bli styrkta för egen del, men att vi sen får gå ut – ja, inte bara det, vi ska gå ut! Jesus uppmanar oss: "Ni skall vittna om allt detta!" (Luk 24:48). Detta får vi göra i uppståndelsens kraft, fyllda av den Helige Ande.

Jesus säger ju till sina lärjungar innan han lämnar dem: ”Ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8) Och detta uppfylldes på pingstdagen tio dagar senare.

Gud har en vilja, ett syfte, ett mål. Gud har en plan för att hela världen, hela vårt land och vår stad ska bli frälsta och få upptäcka vad ett möte med den levande och uppståndne Jesus Kristus kan göra i deras liv. Du och jag är utrustade med uppståndelsens kraft för att vara hans tjänare. Han verkar i oss och genom oss när vi lever i hans närhet. Paulus skriver i Filipperbrevet: "Det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte" (Fil 2:13).

Som tur är behöver vi inte stå där själva, utan Gud leder oss, precis som herden leder sina får, till de människor och de sammanhang där vi får vara hans vittnen, i ord och handling. Vi får tjäna våra medmänniskor i Uppståndelsens kraft.

Vi får be den underbara bön som finns i Psaltaren 90:16-17 "Visa din makt för oss som tjänar dig, visa din härlighet för våra barn. Herre, vår Gud, låt oss känna din ljuvlighet. Låt allt vi gör krönas med framgång!" (Ps 90:16-17)

Allt detta är möjligt i Uppståndelsens kraft!

Vi blir välsignade av fridens Gud, styrkta av Uppståndelsens kraft för att göra Guds vilja – och "Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus"

Som Paulus skriver till församlingen i Filippi: "Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag" (Fil 1:6).

Det finns mycket gott här i församlingen och jag är övertygad om att Gud på samma sätt som med församlingen i Filippi ska fullborda detta goda verk.

Jag avslutar denna predikan med de avslutande orden i episteltexten: "Hans är härligheten i evigheters evighet, amen".

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016