Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


3:e söndagen i Fastan
Furubergskyrkan
28 februari 2016
Tema: Kampen mot ondskan
Text: Luk 11:14-26


 Det räcker med att slå på TV:n eller se rubrikerna i nån tidning för att se hur ondskan i världen tränger sig allt närmare. Det är svårt att värja sig. Det är svårt att inte bli orolig, pressad, rädd, skräckslagen. Det är svårt att vara oberörd.

Idag handlar det om kampen mot ondskan. Jag är glad över att Paulus lyfter vår blick på många plan i den text jag strax ska läsa. Han visar oss att det är andlig kamp, att vi inte är övergivna och att vi får hämta kraften från Gud.

Så här står det i dagens episteltext från Efesierbrevets sjätte kapitel, vers 10-18.

Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning, så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning, så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er, med den skall ni få den Ondes alla brinnande pilar att slockna, och grip frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund. Därför skall ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.”

I den här texten ser vi många viktiga saker i kampen mot ondskan.

Viktigast först:  1. Hämta styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.

Om vi inte tar avstampet hos Jesus, så har vi ingen som helst chans i kampen mot ondskan.

Vi tänker ofta att det ser ut som på den här bilden [visar upp en bild där Jesus bryter arm med djävulen]

Det är nästan som att det här vore en jämn och oviss kamp i våra tankar, men vi får inte glömma bort att Jesus faktiskt redan har besegrat ondskan genom sin död på korset och sin  uppståndelse från de döda. Som en av våra påskpsalmer säger:   ”Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset för evig tid” (Sv Ps 146:2)

Jesus påminner oss om detta i samband med sin himmelsfärd  Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden” (Matt 28:18) Makten finns hos Jesus – och han lovar vid samma tillfälle:  Jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20). Det är hos Jesus som vi kommer att bevaras, även om vi möter ondskans härjningar i världen.

2. Det andra vi kan se är att  det inte handlar om Fair Play i denna kamp. Paulus nämner ”djävulens lömska angrepp”. Det är  knivhugg i ryggen för att få oss på fall. Han sätter helst in stöten där vi har våra svagheter, för att göra oss missmodiga och lämna Jesus.

3. Men som sagt, för det tredje,  det är en andlig kamp. Paulus skriver:  Det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna”.

Den ondska vi ser och det mörker vi möter är (inom citationstecken) ”bara” djävulens dödsryckningar. Han vet att han är besegrad och därför försöker han göra så stor skada som möjligt innan slutet kommer. Som det står i Uppenbarelseboken:  djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.” (Upp 7:12). Det är därför det ser ut som det gör.

Men som Jesus säger:  Denna världens härskare har inte nån makt över Jesus (Joh 14:30) Han är dömd (Joh 16:11) och ska fördrivas (Joh 12:31). Och framför allt: Jesus står på vår sida i kampen.

Och hur ser då slutet ut – ja, i detta fall vill jag faktiskt avslöja slutet innan vi riktigt är där. [Spoilervarning!!] Det står i Uppenbarelseboken:  Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter” (Upp 20:10)

Det är viktigt att du vet om att så här blir slutet enligt Guds ord. Det är viktigt just för att du inte ska tappa modet och ge upp i kampen mot ondskan.

Men varför ska det dröja så länge? Jo,  Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig”. (2 Petr 3:9)

Just nu kommer det att vara jobbiga tider, tider av prövningar och tider av kamp. Det kommer säkert att bara bli mer och mer. Då får vi komma ihåg att vi inte är ensamma i kampen och att  Han som är i er är större än han som är i världen” (1 Joh 4:4), som Johannes uttrycker det.

En dag är allt detta borta. En dag är kampen är över och friden breder ut sig. Fram till dess behöver vi påminna oss om Paulus ord i Romarbrevet 13:

Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.” (Rom 13:11-14)

Ta på er ljusets rustning! Ikläd er Herrens Jesus Kristus! – eller som dagens text uttrycker det: Ta på er Guds rustning!

 

Guds rustning

Rustningen innehåller sex delar som vi ska titta lite närmare på.

 

Sanningens bälte

När soldaten skulle göra sig färdig till strid, måste han först ta på sig bältet, så att de lösa kläderna inte skulle fladdra runt honom och hindra honom. Många av de troende i Mindre Asien (där Efesos låg) behövde förmanas att stå fasta och inte låta sig dras med av vindkast i läran, dvs inte "vända kappan efter vinden". 

Sanningens bälte skyddar mig för lögnen och bevarar mig i Jesus som är sanningen.

 

Rättfärdighetens pansar

Pansaret var det viktigaste man hade att skydda kroppen med. Det beskyddade de mest vitala organen, inte minst hjärtat. Här ställer vi vårt stora ego åt sidan, vår egenrättfärdighet och tar på oss Kristi rättfärdighet i stället. I Jesus är vi beskyddade.

Rättfärdighetens pansar är egentligen en väldigt stor trygghet för oss. Vi behöver alltså inte kämpa själva för att försöka visa upp oss för andra.  Det handlar om vad Jesus har gjort för oss. Det är hans rättfärdighet som beskyddar oss mot djävulens angrepp.

 

Villighetens skor

Vad man har skor till är ju rätt självklart. Skorna ger stabilitet, men också en beredskap att liksom stå på tå när fienden kommer, fylld av friden som evangeliet om Jesus ger oss. I vissa lägen i striden måste vi vara beredda att gå framåt med detta budskap, att använda de gåvor, förmågor och möjligheter som vi fått ta emot av Gud.

Man kan också uttrycka det så här, som jag läste nånstans:  ”Villighetens skor skyddar mig för lättja och ängslan och bevarar mig i Jesus Kristus, som med sin Helige Ande ger mig en ny vilja och längtan att gå hans vägar och hjälper mig att gå med fasta steg genom livet”.

 

Trons sköld

En romersk soldat hade en sköld av trä som var ca 75 cm bred och 120 cm hög. Den var överdragen av linne och läder, som gjorde att de brinnande pilarna slocknade. Tron är alltså som detta linne och läder som får den ondes brinnande pilar att slockna.

Petrus skriver:  Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden.” (1 Petr 1:5)

Trons sköld skyddar mig mot den ondes alla brinnande otrospilar och bevarar mig i Guds löften. På skölden kan det också finnas  ett kors som visar på vem jag tror, på att jag tillhör det segrande laget. Det är en påminnelse inte minst för mig själv.

 

Frälsningens hjälm

En hjälm är givetvis ett skydd. Frälsningens hjälm skyddar min hjärna från alla onda och nedbrytande intryck vi möter varje dag. Den skyddar mig från alla sårande ord som riskerar att mala runt i min hjärna.  Frälsningens hjälm är till för att bevara mina tankar i Kristus och påminna mig om att jag är Guds barn, att jag är frälst i honom och står under hans beskydd, att jag bär på  "hoppet om frälsning” som Paulus skriver på ett annat ställe (1 Thess 5:8). Det handlar alltså både om skydd just nu i framtiden.

Andens svärd

Andens svärd är det enda vapen vi har. Det är  Gud levande och kraftfulla ord. Med hjälp av Guds ord kan vi mota angrepp med sanningen och själva gå till anfall. Tänk gärna på när Jesus frestades av djävulen så var Guds ord det vapen Jesus använde för att besegra djävulen.

En del brukar halvt på skämt, halvt på allvar kalla Bibeln för "Svärdet", vilket inte är helt fel benämning.  Andens svärd är ordet som vittnar om Jesus. Andens svärd är viktigt – så glöm inte bort att vårda ditt vapen.

 

Avslutning

Till sist vill jag väldigt kort påminna om några viktiga saker. Paulus inledde ju med att skriva:  Hämta nu styrka hos Herren, av hans oerhörda kraft.”.  Ta på er Guds rustning. Och inte minst:  Gör det under åkallan och bön, och be i er ande varje stund”.

Det är en andlig kamp – men, som det står i 2 Moseboken enligt gamla bibelöversättningen: ”Herren skall strida för er och ni skall vara stilla därvid.” (2 Mos 14:14). Med andra ord: Känn lugnet. Jesus har makten. Han har kontrollen. Tillsammans med honom ska vi segra i kampen mot ondskan.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016