Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


3:e söndagen i Advent
Gudstjänst i Backens kyrka
11 december 2016
Tema: Bana väg för Herren
Text: Luk 3:1-15


Även om inte vintern kommit loss riktigt än: Tänk om det inte fanns spadar. Hur skulle det gå då? Jo, då skulle vi få sitta inne hela vintrarna, alternativt pulsa i djupsnö vart vi än skulle. Men det tror jag inte att nån av oss vill. Därför är det jättebra med spadar.

Men det finns andra saker också som hjälper oss ta bort snön. Vi har traktorer, plogbilar, osv. Såna är ju nödvändiga för att vi ska kunna ta oss fram på vägarna. Det är ju samma sak där – om vi inte hade dessa hjälpmedel skulle vi inte kunna fara nånstans.

Det här är exempel på det som är dagens tema: ”Bana väg för Herren”, eller ”Vägröjaren”, som var överskriften för några år sen. Johannes Döparen som är huvudpersonen i dagens evangelietext var en sån här vägröjare. Han hade till uppgift att bana väg, att bereda vägen, att förbereda människorna på att Messias var på väg, att Jesus inte var långt borta.

I början av texten räknar Lukas upp några personer som visar på var makten låg i det palestinska samhället. Det var inget fritt land. Det var hårt, både politiskt och religiöst. Det var flera hundra år sen det hade funnits nån profet bland folket. Men nu var tiden är inne. Från denna öken kommer Johannes för att bana väg för Messias ankomst, likt en plogbil i ett översnöat landskap.

Johannes är en profet som bär fram Guds budskap. Johannes är utrustad med en gudagiven klarsyn som ger honom en självklar auktoritet. Han höjer rösten och vågar säga sanningen, även om den svider. Profeter har aldrig varit populära, men om varningen i profetens budskap träffar rätt i våra hjärtan så leder det till eftertanke och en vilja att göra bot och bättring. Det var Johannes uppgift.

Vi lever idag i ett land där det verkligen behövs profeter och vägröjare. Orättfärdigheten, ondskan och omoralen har lagt sig som ett tjockt snölager över vårt folk. Det kanske ser vitt och vackert ut när vi ser på det, men det döljer skriande behov. Vi behöver människor som skottar undan denna snö, som hjälper oss att öppna våra ögon och pekar på problemen.

Det är ingen tvekan om att såna som Johannes behövs, men det är ingen uppgift som vi bara kan ta oss utan vidare. En profet får sin gåva av Gud, annars faller hans budskap till marken.

Men låt oss i alla fall lyssna på det budskap som Johannes bär fram.

Det var hårda ord: ”Huggormsyngel, vem har sagt att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dess stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt skall huggas bort och kastas i elden”.

Det är hårda ord, men inte nåt som vi bara kan ruska av oss. Om vi rannsakar oss är Johannes budskap aktuellt även idag. Det skulle kunna låta så här: Ni måste omvända er. Det räcker inte med att ni bor i ett kristet land. Du måste omvända dig och ta emot Jesus i ditt hjärta. Du måste omvända dig och aktivt börja göra gott mot dina medmänniskor. Vänd om! Ändra din inställning. Om du har två skjortor ska dela du dela med dig åt den som ingen har. Om du har bröd skall du göra på samma sätt.

Det behöver inte handla just om bröd och skjortor, men om du ändrar din inställning och öppnar dina ögon kommer du att se de behov som finns och vad du kan göra.

Detta rop gäller även politiker och andra makthavare: Vänd om! Ändra er inställning. Se till att de som behöver pengar och stöd verkligen får det. Glöm inte de gamla och sjuka. Glöm inte barnen. Glöm inte familjerna. Glöm inte de utslagna. Glöm inte romerna och glöm inte flyktingarna. 

Johannes uppgift var även att bereda väg för Jesus och när det gäller Jesus är vi ju också väldigt insnöade: bildligt och bokstavligt. Vi sitter fast i våra åsiktdrivor och traditionshögar. På vårt hjärtas gårdsplan ligger det djup snö som hindrar oss från att ta emot det som Jesus vill ge oss: liv, frälsning och motivation att göra gott.

Jesus har många gånger skickat sina plogbilar och snöskottare för att befria oss från den snö som hindrar oss från att ta emot honom. Han vill verkligen förvandla våra liv och ge oss det vi kan kalla sparkarföre.

Jesus är här idag igen med samma erbjudande. Han pulsar fram till ditt hjärtas dörr med spaden på axeln. Han ringer på och frågar dig: Vill du att jag ska hjälpa dig?

Vad svarar du?.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016