Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


2:a söndagen i Påsktiden
Malå kyrka
30 april 2000
Tema: Påskens vitten
Gudstjänstens tema: "Ett härligt budskap för dig"
Text: Joh 20:19-31


Idag handlar texterna om påskens vittnen och när jag kopplar detta till att det är Valborgsmässoafton och majbrasan, kommer jag att tänka på en hitlåt som var populär för några år sen. Den hette ”Set The World On Fire” – Sätt eld på världen. Det handlar inte om att vi ska bli pyromaner, men jag tror ändå att själva titeln ändå är en uppmaning till oss idag: ”Set The World On Fire”.

I en av psalmerna i psalmboken finns raderna:

Den eld som vår Frälsare tände
skall föras från vän och till vän,
till alla han budskapet sände,
som själv han ju bjuder oss än:
gå ut i hela världen,
förkunnande mitt ord
för allt som Fadern skapat,
för folken på vår jord.
Än räckes Guds frälsning,
än räckes Guds frälsning
till den som sig ångrar och tror.
(Sv Ps 228:3)

När Jesus uppstod på tredje dagen hände nånting. Jesu uppståndelse innebär att dödens makt är bruten och att livet träder fram, det nya livet som inte kan dö. Petrus skriver: ”Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda, till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen” (1 Petr 1:3-4).

Jesus tände en eld på jorden. Emmausvandrarna beskrev på Annandag påsk hur deras hjärtan brann när de hade mött Jesus och hörde vad den Uppståndne berättade för dem.

Elden kommer sen tillbaka som tema när det berättas hur den Helige Andes utgjuts på Pingstdagen, Det var tungor som av eld som fördelade sig på deras huvuden och stannade kvar. De lärjungar som tidigare varit så rädda och försagda börjar frimodigt berätta om allt de varit med om, berätta om Jesus, om hans död och uppståndelse och hur han förvandlat deras liv. Orden som de talade träffade människorna i hjärtat och på samma dag ökades de troendes antal till uppemot tretusen människor.

Ända sen dess har budskapet om Jesus spridits över världen, budskapet om att Jesus Kristus tog dina synder på sig upp på korset, offrade sig själv och dog i ditt ställe, för att du skulle få leva. Att Jesus sen uppstod på tredje dagen och visade sig för lärjungarna och många fler blir själva beviset på att allt som han sagt och gjort är sant. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Jesus Kristus – Han och ingen annan – är världens frälsare. Det finns ingen annan väg till himlen, ingen annan väg än Han som själv är Vägen, Sanningen och Livet.

Detta budskap har förts vidare av påskens vittnen. ”Den eld som vår Frälsare tände skall föras från vän och till vän…”

Personligen vet jag ingen bättre känsla än när den Helige Ande får röra vid hjärtat. Mina ögon öppnas och jag känner Jesu närvaro. Jesu uppståndelses kraft får omsluta mig och hjärtat brinner. Det är då jag VET att allt detta gäller mig. Man kan säga att de spridda glödande vedträna samlas ihop och elden får liv i hjärtats majbrasa. Det är då glädjen bubblar inom mig.

Samma eld kan bli din när du söker den Uppståndne, när du längtar och ber efter att han ska röra vid ditt hjärta. Det är när detta sker som man inser att man faktiskt inte behöver förstå allt. Vissheten finns där ändå.

Vi ska aldrig vara rädda för att begära tecken från Jesus. Vi får be honom om öppnade ögon. Men det handlar om att vi måste göra oss tillgängliga. Tomas var ju inte med första gången Jesus visade sig för lärjungarna och då är det kanske inte så konstigt om han inte kunde tro. Han är så lik svensken idag. Vi måste ha hundraprocentiga bevis för att kunna tro. Han sa att han bara inte kunde tro förrän han fick se spikhålen och känna med fingret där spjutet hade stuckit upp sidan

Men Jesus kom tillbaka när lärjungarna var samlade. Han hälsade alla som fanns där med frid och sen vände han sig till Tomas. ”Tvivla inte, utan tro!”. När Tomas själv fick möta Jesus själv fanns det ingen som helst tvekan. ”Min Herre och min Gud” utbrast han. Han behövde inte ens känna efter i Jesu sår. Han visste att det var Jesus och att han var uppstånden. Med ens visste han att allt stämde. De spridda vedträna fördes ihop och hans hjärta började brinna. ”Min Herre och min Gud”. Tomas blev sen en av de ivrigaste apostlarna att föra ut budskapet. Traditionen säger att han bl a for till Persien och Indien som missionär.

Set The World On Fire – Sätt eld på världen. Sprid budskapet. Lärjungarnas uppdrag gäller även dig. Låt ditt hjärta tändas och för sen vidare elden. Berätta för människor du möter om vad Jesus betyder för dig.

Nu kommer predikans viktigaste mening: Detta uppdrag att sprida budskapet om Jesus vidare utgår alltid från det personliga mötet med den Uppståndne

Vi ber ofta om väckelse i våra församlingar, men den kommer inte förrän varje enskild människa längtar efter och ber om ett personligt möte med Jesus, ber om ett brinnande hjärta. Det börjar med dig och ditt liv. Sen kan du föra vidare budskapet.

Men hur ska vi göra sen då? Hur ska vi kunna sätta världen i brand?

Den kristna popgruppen Edin-Ådahl sjöng för över femton år sen ”Vi kan tända stora bränder, eller vinna en i sänder, för du är en Maktfaktor”. Personligen tror jag idag att det fungerar bättre med den senare varianten, att vinna en i sänder, att sitta ner vid köksbordet och tala om tron, att utbyta erfarenheter, att läsa Bibeln tillsammans och be. Det är så många gånger som mitt eget hjärta har börjat glöda och till slut brinna av detta. Jag tror det är jätteviktigt.

Den väckelse som vi hoppas och ber ska komma tror jag i första hand kommer att ske just i det personliga mötet, i det enkla samtalet, två och två eller i mindre grupper. Håll därför inte tron för dig själv. Ett ensamt vedträ brinner inte alls länge. Vi behöver varann och tillsammans kan vi brinna. Vår brinnande tro kan sätta eld på en sökares glödande vedträ. Tillsammans kan vi, brinnande av Anden, sätta eld på hela världen. ”Set The World On Fire!”

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016