Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


2:a söndagen i Fastan
Piteå kyrka
12 mars 2017
Tema: Den kämpande tron
Text: Jes 61:1-3


Dagens tema är ju ”Den kämpande tron”. Den tror jag kan se lite olika ut för oss. En del får kämpa hela tiden medan andra verkar kunna surfa ovanpå rätt så bra, åtminstone utåt sett.

I dagens gammaltestamentliga text kan vi se både hur olika den kämpande tron kan se ut och hur Gud på olika sätt möter oss och hjälper oss igenom.

I texten står det om sex stycken saker som vi människor ofta får kämpa med, både då och nu. Det handlar om

1. att vi är betryckta, nedtyngda av bekymmer

2. att vi är förkrossade och har ett trasigt inre

3. att vi är fångna

4. att vi är fjättrade och bundna

5. att vi bär på sorg

6. att vi är modlösa och inte ser någon framtid.

Det är några exempel på saker som vi får kämpa med och som begränsar oss som människor. Jag tror vi känner igen oss, att vi då och då i livet och kanske nu idag är betryckta, förkrossade, fångna, fjättrade, fyllda av sorg och modlöshet.

Men det som texten framför allt vill lyfta fram är hoppet om att Gud ska lösa allt det här.

Det som är så intressant och så livsavgörande för oss är att samma text återkommer när Jesus var i början av sin aktiva gärning och kom till sin hemförsamling i Nasaret. Det står så här i Lukas 4:

Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.” Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun. (Luk 4: 16-22a)

Jesus bekräftar här – inte helt okontroversiellt inför folket i hembyn – att han är Messias, att han är den som skulle uppfylla Guds löften som Jesaja hade profeterat om 700 år tidigare.

Jesus är lösningen på den kämpande tron. För han är uppfylld av Guds ande, han är smord och utsänd för att hjälpa oss när vi kämpar med vår tro. Han fullbordade det genom att bli korsfäst på långfredagen och uppstå på påskdagen. Jesus lever och han är här hos oss idag, så vi har samma möjligheter som bibeltexten ger löfte om.

Så ni som är betryckta, nedtyngda av bekymmer, lyssna nu:

Jesus är utsänd för att frambära glädjebud till er. Jesus säger: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila.” (Matt 11:28). Se på Jesus. Han har makten och viljan att lösa dina bekymmer och ge dig frid.

Och ni som är förkrossade och har ett trasigt inre, lyssna nu:
Jesus är utsänd för att bota dig, för att hela ditt inre. Det står bland annat: ”När han steg i land fick han se en stor skara människor, och han fylldes av medlidande med dem och botade dem som var sjuka” (Matt 14:14). Se på Jesus. Han bryr sig. Han har makten och viljan att hela ditt trasiga inre.

Ni som är fångna på olika sätt. Lyssna nu: Jesus är utsänd för att berätta för dig att du är fri genom allt som han har gjort för dig, genom att han offrade sig för vår skull. Det står i Hebreerbrevet: ”Med sitt eget blod, inte med blod av bockar och kalvar, har han en gång för alla trätt in i helgedomen och vunnit befrielse åt oss för evigt.” (Hebr 9:12) Se på Jesus. Han har makten och viljan att ge dig frihet från det som håller dig fast. Det finns ingenting som kan hålla dig fast för evigt.

Ni som är fjättrade och bundna av olika destruktiva livsmönster. Lyssna nu: Jesus är utsänd för att förkunna befrielse även för detta. Han både kan och vill knyta upp knutar av en jobbig uppväxt, från människors hårda och nedtryckande ord, din synd, dina dåliga vanor, missbruk och allt annat som binder dig. Det står i Johannesevangeliet: ”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria” (Joh 8:36). Se på Jesus. Han har dött för dig och han har makten och viljan att befria dig från allt detta.

Ni som bär på sorg och sörjer någon nära anhörig eller vän som har avlidit. Lyssna nu. Jesus är utsänd för att trösta dig och ge dig ett hopp och ett löfte om evigt liv i himlen. Han säger ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör” (Joh 11:25). Se på Jesus. Han har makten även över livet och döden. Han vill trösta dig och låta hoppet bära dig igenom det svåra.

Ni som är modlösa och inte ser någon framtid. Lyssna nu: Jesus är utsänd för att ingjuta mod i dig på nytt. Det står att ”Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.” (2 Tim 1:7). Se på Jesus. Han har makten och viljan att byta ut modlösheten mot lovsång över att vår framtid vilar i hans händer.

Det här var bara några exempel på de områden som handlar om den kämpande tron. Jesus har kommit för att hjälpa oss, både här i livet och inför evigheten. Han är här hos oss idag för att förkunna det glada budskapet, Ja, Jesus är här för att ge sig själv till oss. Det är ju han som är det glada budskapet. Vi får ta emot ett nådens år från honom och bli smorda med glädjens olja, som hjälper oss att hålla ut fyllda av hopp och framtidstro.

Till sist vill jag läsa en vers från Psaltaren 130, som sammanfattar mycket av dagens predikan: ”Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria” (Ps 130:7)

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2017