Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


2:a söndagen i Advent
Malå kyrka
7 december 1997
Tema: Guds rike är nära
Text: Mark 1:14-15


Det är en kort predikotext idag, men ändå rymmer den mycket mer än man kan ana. Jag tänkte försöka bena upp den lite grann:

För det första att Jesus kommer och förkunnar ”Guds budskap” Guds evangelium, det glada budskapet för oss.

Det är så ofta som vi hör tråkigheter. Varje dag domineras nyheterna av hemskheter av olika slag. Det är allt annat än det glada budskapet. Visserligen kan nyhetssändningarna avslutas med en liten solskenshistoria, men då är det ofta typ: katten Karlsson som varit bortsprungen i en vecka har kommit till rätta. Det är sällan vi får höra ett budskap som bokstavligen lyfter upp oss som varit nedtryckta.

Men Jesus förkunnar alltså det glada budskapet. Men vad är då det glada budskapet: Jo, vi går vidare i texten:

Tiden är inne” – Vi behöver inte vänta längre. Många människor på Jesu tid hade väntat länge på att Messias, den smorde, Guds befriare, skulle komma och nu behöver vi inte vänta längre. Nu är frälsningens tid inne, den tid som profeterna talat om.

Paulus skriver i Galaterbrevet: ”när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi få söners rätt.” (Gal 4:4-5).

Tiden är inne för räddningen. Vad innebär det då att vi skulle få söners rätt? Jo, rätt att ärva Fadern, rätten att ärva himmelriket, men inte bara sen i framtiden, utan redan idag få leva med Jesus.

Vi går vidare: ”Guds rike är nära”. Guds rike är nära! Det handlar inte om nära i tid – att Jesus snart kommer, utan nära i rum – han är redan här!! Guds rike, Gud själv, finns så nära att vi kan höra hans hjärtslag om vi är riktigt stilla inför honom. Det är ett hjärta som slår för oss, ett hjärta som slår av kärlek till var och en av oss.

Att Guds rike är nära betyder också att han vet våra villkor. Jesus levde som människa, gick in under samma levnadsvillkor som oss. Han var t ex flykting som barn, han frestades mer än oss, han var föraktad av samhällets elit, han torterades, blev oskyldigt dömd, korsfäst, dödad. Han levde ett liv som många människor idag tvingas leva. Han förstår vår situation, men mer än så: Hans hjärta slår för oss och han finns med i varje situation, men mer än så: han både vill och kan hjälpa oss.

Men för att vi ska kunna ta emot Guds rike måste vi omvända oss. Det är vår del, allt annat är Guds verk. ”Omvänd er” säger Jesus. Ni måste lämna det liv som ni nu lever. Ni är inne på farliga vägar, en väg som leder fel.

Det tror jag att de flesta människor idag kan skriva under på, åtminstone på ett allmänt plan. Vi kan inte fortsätta leva som vi gör. Vi förstör miljön - Guds skapelse. Vi struntar i de svaga i samhället. Det dras hela tiden in på stödet för barn- och äldreomsorg. Arbetslösheten breder ut sig. De rika blir allt rikare och de fattiga allt fattigare. Olika sorters droger bryter ner människor osv osv osv… De flesta människor inser att det inte kan få fortsätta så här, att vi måste vända om. Men till vad ska vi omvända oss?

Jesus säger: ”Guds rike är här – därför ska ni omvända er!” Nu finns förutsättningen för omvändelse. Det finns nåt att vända sig till. Guds rike är här – i Jesus själv.

Varför är det till Jesus vi ska vända oss? Jo, för det är bara hos honom som frälsningen finns. Ingen annan kan ge oss tillträde till himlen. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet – ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6) Petrus säger: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.” (Apg 4:12)

Gud vill ge dig all sin kärlek genom Jesus Kristus. Han ger dig denna fantastiska möjlighet som en gåva. Det enda du behöver göra är att i din tur sträcka ut dina händer för att kunna ta emot, att vända om från den onda vägen och vända dig till Jesus. På så sätt lämnar du det gamla livet bakom dig och får ta emot det nya livet som Jesus ger dig.

Omvänd er och ”tro på budskapet”. Omvändelse och tro hör ihop. Det handlar inte om hur mycket tro du har, utan det handlar om att du vänder dig till Jesus, precis som du är, att du lyssnat till hans budskap och litar på att det som han säger är sant, att du … ja, ”ansluter dig” till honom skulle man kunna säga.

”Tiden är inne” säger Jesus – jag finns här för att möta dig. Är tiden inne för dig?

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016