Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


1:a söndagen efter Trettondedagen
Backenmässan i Backens kyrka
13 januari 2019
Tema: Jesu dop
Text: Luk 3:15-17, 21-22


Vi har hört Ulrikas berättelse om hur hon ser på sitt eget dop och vi har hört låten som beskriver Lenny Kravitz syn på dopet. Och jag tycker det är så fina vittnesbörd om vad dopet kan få betyda för en människa.

Jag tror att dagens människor bär på en stor längtan och ett stort behov, att man söker en mening, ett sammanhang, en identitet – en mening, ett sammanhang, en identitet.

Det kan vara det som gör att många ropar efter bekräftelse, både med ord och i sina handlingar. ”Se mig, hör mig, älska mig!”. För är man sedd, om man känner att nån tar en på allvar och faktiskt älskar en trots allt, då får man en bekräftelse, som kan vara grunden till att få en mening med sitt liv, att man finner sitt sammanhang och en identitet.

På 90-talet skrevs en sång som speglar det denna längtan och sätter ord på vårt behov av bekräftelse. Det var låten ”Älska mej” av Ainbusk Singers. Vi kan väl sjunga den tillsammans?!

Sång Älska mej

”Min enda längtan, nu och här: älska mej för den jag är”

Jag undrar om Jesus hade samma behov. Jag skulle vilja svara både ja och nej. Ja, självklart hade han samma behov, eftersom han var född som människa och det här är ett djupt mänskligt behov. Jesus vet vad det är att vara människa. Han vet vad vi går igenom, så självklart borde han också ha haft samma behov av bekräftelse.

Samtidigt tror jag verkligen att Jesus visste vem han var. Han hade meningen klar för sig, hade funnit sitt sammanhang och hade en trygg identitet som Guds son. Men det borde ändå ha varit skönt att få höra de bekräftande orden när han döptes: ”Du är min älskade son, du är min utvalde”.

Men mest av allt tror jag att dessa ord var tänkta för oss, att de var en bekräftelse för oss att Jesus är Guds son och att han var utvald med uppdraget att rädda mänskligheten och föra oss in i Guds närhet, in i en nära gemenskap med Gud själv, som verkligen vill få oss att upptäcka vem vi är, ge oss en mening, ett sammanhang, en identitet.

Trots dessa bekräftande ord från Gud själv, finns det så många förutfattade meningar om vem Jesus är. Han får sällan någon ärlig chans bland dagens människor.

Helt plötsligt är det som att den nyss nämnda sången hörs igen, men nu från ett annat håll och med en lite annan innebörd. Jesus kommer mot oss med utsträckta armar och sjunger: "Se mej för här är jag, låt mig få komma nära, till era hjärtan så som den jag är”

Fastna inte vid de bilder som andra gett av mig och som hindrar dig från att se mig som den jag verkligen är. Lämna dina förutfattade meningar. Se mig! Låt mig få komma nära dig, som den jag är!

Men varför ska vi lyssna på Jesus? Varför ska vi låta honom komma nära våra hjärtan?

Jo, för att om du ser på Jesus, lyssnar till honom och tar emot honom i ditt liv, så kommer du att få den personliga bekräftelse du så väl behöver. Även om han inte kan ersätta den mänskliga bekräftelsen så ger han dig nåt mer, nåt som är mer värd är allt annat, nåt som övergår allting annat.

Men vad har då Jesus att ge? På vilket sätt kan han ge oss en bekräftelse som kan förändra mitt liv?

Johannes Döparen säger i dagens text att Jesus ska döpa oss med helig ande och eld. Johannesdopet var ett dop till omvändelse och rening. Det kristna dopet är ett dop i Faderns, Sonens och den Helige Andes namn.

När du döptes fick du alla förutsättningarna. Du fick, bland mycket annat, den Helige Ande, som har i uppgift att fylla ditt liv med tro och fylla din tro med liv, att i allt peka på Jesus och förklara för dig vem Jesus är och vad han har gjort för dig. Anden är Hjälparen, sanningens ande som vill uppenbara för dig vem du verkligen är.

Och vem är du då?  Jag ska ta sex punkter:

1. Du är Guds barn

Paulus skriver i Romarbrevet: "Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn". (Rom 8:16)

Det är det första och viktigaste: Du är Guds barn! Du har fått söners rätt som det står i versen innan. Du är ett kungabarn och du ska få ärva riket!. Det är grunden för allt och ingen ska ta detta ifrån dig!

2. Du är älskad

Den Helige Ande vill också uppenbara för dig att din himmelske far älskar dig! Paulus skriver: "Gud bevisar sin kärlek till oss, genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare" (Rom 5:8) Jesus gav sitt liv för dig – är inte detta bevis nog för att han älskar dig över allt annat?

3. Du är förlåten

Detta innebär att Guds kärlek är starkare än ditt uppror mot honom. När du kommer inför honom med nedböjt huvud, ångerfull och skamsen, så tar han dig i sin famn och säger. Jag förlåter dig. Du är förlåten! Du är försonad genom det som Jesus gjort för dig. Vi är sams, jag älskar dig!

När du tvivlar på förlåtelsens möjlighet, se då på Jesus, se in i hans kärleksfulla ögon när han dör för dig på korset. "Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet". Lyssna inte på andra röster som vill fördöma dig. Lyssna bara på Andens röst som vill påminna dig: "Du är förlåten!"

4. Du är aldrig ensam

När du känner dig ensam och övergiven vill den Helige Ande påminna dig om Jesu ord: "Jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:20). Du är alltså aldrig ensam, Jesus är med dig.

Det som försvårar för oss är ju att vi vanligtvis inte kan se honom. Men vi får lita på hans löfte och vi får se tillbaka på vår vandring och minnas att när vi bara ser ett par fotspår i sanden så hade han inte övergivit oss, utan det var då som han bar oss.

Du har en vän som går vid din sida, som vill ha gemenskap med dig, som vill hjälpa dig, som har enorma resurser, all makt i himlen och på jorden. Han vill vara din bäste vän och leda dig genom livet, varje dag och varje stund.

5. Du är sedd

Till och med hårstråna på ditt huvud är räknade, säger Jesus. Inte ens jag vet hur många hårstrån jag har. Jag tappade räkningen vid… fyra… Men Gud vet det. Gud ser dig och vet alla dina behov. "Gör er därför inga bekymmer" säger Jesus. (Matt 6:31a)

6. Du är fri

Jag känner en enorm befrielse. Hoppas ni känner samma sak och även om vi inte känner det, så är det så här. Vi ska ju grunda oss på fakta och inte på känslor!. Så här är det, enligt Guds eget ord: Vi är bekräftade av Gud!

När den Helige Ande rör vid mitt hjärta och påminner mig om detta känner jag att det verkligen är så som Jesus säger om Anden: "När han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen" (Joh 16:13). Andra översättningar vidgar detta begrepp ännu mer: Sanningens Ande ska "leda eder fram till hela sanningen" (1917) och "föra er in i hela sanningen" (Folkbibeln),

Jesus säger också: "Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:32)

Jag känner mig verkligen fri och jag är fri:

- fri från alla krav

- fri från mina egna strävanden efter att ständigt söka bekräftelse hos allt och alla

- fri från att ständigt hävda mig själv och mitt eget

- fri från nedvärderande tankar om mig själv

- fri från fördömelse

 Jag är helt enkelt fri att leva, fri att tjäna och fri att bekräfta andra!

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019