Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


1:a söndagen i Advent
Gudstjänst i Backens kyrka
1 december 2019
Tema: Ett nådens år
Text: Luk 4:16-23


Hur många av er tycker att bibeln är en svår bok att läsa och förstå?

Ja, jag tror nog att de flesta tycker att Bibeln är en svårläst bok. Det är kanske därför som alltför få människor tar sig tid för att läsa Guds ord och sätta sig in i vad kristen tro egentligen handlar om.

Texten jag nyss läste är faktiskt ett härligt budskap för oss som ibland tycker att Bibeln är svårläst – ett härligt budskap på två sätt. För det första den djupa innebörden av vad Jesus gör i texten och för det andra själva innehållet i vad Jesus säger.

 

1. Vad Jesus gör – den djupa innebörden

Vi börjar med den djupa innebörden av vad Jesus gör.

Vi läste att när Jesus var i Nasarets synagoga öppnade han boken. Det är ju självklart, annars skulle han inte kunna läsa. Det kan tyckas vara en bagatell, men det ligger en djupare mening här också. I profeten Jesajas bok står det "För er har all profetia blivit som orden i en förseglad bokrulle: ger man den till en som är läskunnig och ber honom läsa, så svarar han: ”Det kan jag inte, den är förseglad.”" (Jes 29:11)

Boken, lagen, profetiorna, Guds ord, Gamla Testamentet, ja hela Bibeln, är förseglad och ingen kan läsa den, ingen kan förstå den.

Men i Uppenbarelsebokens femte kapitel – det som faktiskt är dagens episteltext – står det om en syn som Johannes hade: Han såg en bokrulle som var förseglad med sju sigill, och han grät häftigt när han förstod att ingen var värdig att bryta sigillen och läsa ur den. Men då sa en av de äldste till honom: "Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill.” (Upp 5:5)

Det är Jesus det handlar om, han som segrat. Han är värdig att öppna bokrullen och läsa ur den. Med andra ord: När Jesus ställer sig upp i Nasarets synagoga och öppnar boken, då öppnas även våra möjligheter att kunna förstå Gamla Testamentet, ja hela Bibeln. Förståelsen finns i Jesus och genom Jesus. Utan Jesus har vi svårt att förstå den. Ja, den djupaste förståelsen kan vi aldrig få utan Jesus.

Det här är väl ett härligt budskap: Att Jesus har öppnat boken för oss. Nu har vi möjlighet att läsa det som Gud låter hälsa åt oss i Ordspråksboken: "Min son, lyssna till vad jag säger, hör noga på mina ord. Släpp dem aldrig ur sikte, bevara dem djupt i ditt hjärta. Ty de ger liv åt den som finner dem och läkedom åt hela hans kropp" (Ords 4:20-22).

Det är ord som ger liv och läkedom! Så vad står det då? Jo, nu kommer vi in på andra delen i min predikan om det härliga budskapet för dig: själva innehållet.

 

2. Vad Jesus säger – det härliga innehållet

När Jesus öppnar boken, läser han från profeten Jesajas bok. "Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och förkunna ett nådens år från Herren."

Waaaaoooow!! Hörde ni!!

Det här är syftet till att Gud blir människa och kommer till oss. Det är det här vi ska ta till oss för att kunna korrigera våra förutfattade meningar om Jesus och genomskåda de felaktigheter vi ofta hör om honom. Man kan säga att det här är Jesu programförklaring: Han är den smorde – Messias, Kristus – som kommer till världen för att frälsa oss. Han bär fram ett glädjebud till de fattiga, förkunnar befrielse för de fångna och syn för de blinda. Han ger de förtryckta frihet och förkunnar ett nådens år från Herren.

Det här är vad Gud sen länge lovat genom profeterna. Det är också vad som sker, rent konkret när människor mötte. De blev hjälpta på alla möjliga sätt, kroppsligt och andligt. Deras liv blev förvandlade i mötet med Messias, Herrens smorde.

Men samma sak gäller oss. Samma under sker när vi får möta den Uppståndne och levande Jesus. Jesus är den som segrat, den som är värdig att bryta sigillen och öppna boken och förklara för oss vad det hela faktiskt handlar om. Det härliga budskapet gäller även dig och mig. Och det innebär följande:

 

Jesus frambär ett glädjebud till de fattiga.

Okej, vi kanske inte är fattiga i världslig mening. Vår fattigdom ligger på ett annat plan. Folk som verkligen är fattiga räknar ofta mer med Gud än vad vi gör. De har en helt annan förtröstan på att han ska ta hand om dem, medan vi tror att vi ska klara oss utan Gud.

Däremot är vi andligt fattiga, andligt undernärda och utmärglade. En del av oss hungrar och törstar efter att få möta Gud. En del av oss känner oss hemlösa och längtar efter en tillhörighet, ett hem.

Men glädjebudet lyder: Jesus har kommit till dig. Öppna ditt hjärta för honom, så ska han mätta din hunger och din törst. Du tillhör honom.

 

Jesus förkunnar befrielse för de fångna

Okej, vi kanske inte skakar galler i ett fängelse. Vår fångenskap ligger på ett annat plan. Men hur många av oss är inte bundna av våra förutfattade meningar om Jesus, bär spår av vår uppväxt och sitter fast i livets ekorrhjul. Och alla av oss bär på skuld inför Gud, vare sig vi erkänner den eller inte. Vi kan inte skaka av oss bojorna, hur mycket vi än skulle vilja.

Men glädjebudet lyder: Jesus har kommit till dig. Öppna ditt hjärta för honom, så ska han befria dig. Jesus ger dig sin förlåtelse och vill hjälpa dig att lära känna honom, som han verkligen är. Han vill ge dig mod att lämna det som varit så att du kan leva det nya livet ute i frihet.

 

Jesus skapar syn för de blinda,

Okej, vi kanske inte är blinda i fysiskt mening. Vår blindhet ligger på ett annat plan. Alltför många har så svårt att se hur allt hänger ihop och har svårt att se sitt behov av frälsning. För en del kan livet vara ett kompakt mörker. Det finns inget ljus nånstans.

Men glädjebudet lyder: Jesus har kommit till dig. Öppna ditt hjärta för honom, så ska han öppna dina ögon så att ljuset kan strömma in i ditt liv. På så sätt kan du se livet och tillvaron på ett nytt sätt och se att Jesus älskar dig och är dig nära.

 

Jesus ger de förtryckta frihet

Okej, vi kristna kanske inte är förtryckta och förföljda som kristna på andra håll i världen, men samtidigt är det ett hårt tryck idag på den som vill leva som kristen och ta Bibeln och sin tro på allvar. En del av oss känner av det här.

Men glädjebudet lyder: Jesus har kommit till dig. Öppna ditt hjärta för honom, så ska han beskydda dig, leda dig och ge dig mod att stå upp för sanningen. Glöm inte att sanningen ska göra oss fria.

 

Jesus förkunnar ett nådens år från Herren.

Det är ingen tvekan om att hela världen behöver vändas upp och ner och skakas om för att alla orättvisor, all ondska, allt lidande, hat och alla tårar ska försvinna. Jesus är hos oss och han förkunnar ett nådens år från Herren.

Det är en ny tid och om vi tar till oss Jesu ord så skulle det innebära allt det som jubelåret står för, enligt 3 Mos 25. Den hungrige ska få gå in i den rikes fruktträdgård. Den skuldsatte blir befriad från sin skuld. Den som förlorat sin egendom ska få den tillbaka. Trälen blir fri. Det är ett glädjebudskap för hungriga, skuldsatta, fattiga och ofria människor, både på ett andligt och världsligt plan.

Det här är ett budskap som inte bara gäller idag på första söndagen i Advent, utan som håller resten av kyrkoåret, ja, resten av våra liv, in i evigheten.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019