Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


1:a söndagen i Advent
Gudstjänst i Backens kyrka
27 november 2016
Tema: Ett nådens år

Text: Luk 4:16-23


Jag kommer i min predikan att utgå från den alternativa text som finns på sidan 1266 i psalmboken. Här ger Jesus en koncentrerad sammanfattning av hela sitt uppdrag. Det är fantastiska ord. Lyssna bara:

Jesus kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.” Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun.” (Luk 4:16-23) (Vi stannar där)

Ja, visst är det ljuvliga ord?! Jesus kom ju för att frälsa världen. Ni minns säkert de välbekanta orden: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Joh 3:16). Det var grunduppdraget: att rädda oss från undergången till det eviga livet. Uppdraget fullbordades under påskhelgen när Jesus gav sitt liv på korset på långfredagen och sen uppstod igen från de döda på påskdagen. Det är korset och den tomma graven det handlar om. Jesu död och uppståndelse. Det är grunden för kyrkan och för den tro som bär till evigheten.

Men på resans gång visar Jesus gång på gång vad det här betyder för oss rent konkret redan här på jorden. Sammanfattningen jag nyss läste visar, på bara några rader, hela vidden av det uppdrag och den makt som Jesus har.

Vi ska gå igenom detta citat från Jesaja i fem korta punkter. Nyckeln till allt är första raden i bibelcitatet: ”Herrens ande är över mig”. Det är den helige Ande som har smort Jesus till att utföra allt detta. Hela treenigheten är inblandad i uppdraget: Fadern som sänder, Anden som utrustar och Sonen som utför.

 

För det första handlar det om evangeliet, det glada budskapet. Anden har smort Jesus till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Det handlar om orden som Jesus förkunnar för folket. Men det är inga tomma ord han kommer med. Det är inte utspätt som det många gånger kan vara från dagens predikstolar. Det är inte utbytt mot det kommersiella budskapet vi möter i julhandeln: köp det här så blir du lycklig.

Nej, glädjen ligger på ett annat plan. Jesus har makt bakom de hoppfulla orden, makt att verkligen förändra en människas liv, på ett konkret sätt, där det inte stannar vid bara ord. Jesus är smord för att ge ett glädjebud till de fattiga, till de behövande – och jag undrar om inte du och jag hör till dem, vare sig vi är rika eller fattiga i jordisk mening. Vi behöver bli berörda av gudomliga ord, av den makt som kan förvandla hela vår tillvaro. Vi behöver ta emot det glädjebud som Jesus vill ge oss.

På många ställen säger Jesus ”Var inte oroliga” ”Var inte rädda”. När han berättade för sina lärjungar att han skulle lämna dem, sa han, till exempel: ”Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.” (Joh 16:33)

 

Men vad innebär då detta glädjebud? Den andra punkten handlar om helande. Nu ska jag läsa en vers som inte står i våra biblar, men som finns med i några andra utgåvor. Den finns däremot i den Jesajatext som Jesus läste i Nasarets synagoga – och den är viktig, hör bara: ”Han har sänt mig att […] ge de förkrossade bot” (Jes 61:1). Eller som det ordagrant står: ”att hela de sönderkrossade i hjärtat”.

Det finns så många människor i världen som har fått sitt hjärta krossat av olika anledningar. Det kan handla om brustna relationer, splittrade hem, bruten hälsa eller att de är ekonomiskt bankrutt. Allt detta behöver helas. Det härliga budskapet är att Jesus har makten att med varsam hand föra samman bitarna av det krossade hjärtat igen och hela det.

Även om skadorna skulle vara bestående, så kan såren helas så att det går att leva vidare. Denna helandeprocess kan ta lite tid, men jag är säker på att ett helande är på gång. Varför? Jo, för att Jesus verkar inifrån. När vi bjudit in Jesus i våra hjärtan kan helandet ske inifrån. Det blir inte nåt slarvgjort fuskbygge av kosmetisk art, utan ett gediget arbete från honom som har skapat himmel och jord, från honom som har skapat dig och vill ditt bästa.

Även om ditt liv har fallit i spillror så kan Jesus hela dig på nytt. Det kan ta lite tid, men såren kommer att läka när Jesus får verka inom dig. Visst är det uppmuntrande att höra?

 

Den tredje punkten handlar om uppbyggelse. Jesus säger: ”Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda

När en människa har blivit helad av Jesus behövs en tid av återhämtning och tid att byggas upp på nytt. Bibeln använder två målande ord för ett liv utan Jesus: att man är fången och att man är blind. På samma sätt används två härliga ord som beskriver mötet med Jesus: att man blir befriad och får synen tillbaka.

När en människa har fått möta evangeliet (punkt 1) och blivit helad i sitt inre (punkt 2) så behövs uppbyggelse. Det handlar om att bygga upp, inte att riva ner. Det sker genom att berätta om Jesus, att fördjupa tron på Jesus, att hämta näringen till växandet hos honom som vill hela dig och bygga upp dig på nytt. Det är underbart, eftersom det handlar om befrielse för de fångna och syn för de blinda.

 

Målet är den fjärde punkten: livet i frihet. Jesus säger att han är sänd för ”att ge de förtryckta frihet”. Ordagrant handlar det om frihet för de som är ”slagna” eller ”brutna i stycken”. Vi kan vara förtryckta på så många sätt, av livets omständigheter, av rädsla och av våra synder som vi aldrig kommer loss ifrån. Men livet i frihet handlar om att Jesus visar på nya möjligheter, att han byter ut rädslan mot kärlek, att han möter den som syndat med förlåtelse, att han betalat skulden, att han upprättar den som fallit och utrustar oss för livet i frihet. Det vi behöver mest av allt är just förlåtelse. Jesus säger: ”Om nu Sonen befriar er blir ni verkligen fria” (Joh 8:36).

Kyrkan är inte platsen dit vi kommer för att bli påminda om vår synd. Nej, gudstjänsten är till för att vi ska bli påminda om allt som Jesus gjort för oss, så att vi kan bli förlåtna, så att vi kan leva livet i frihet, det liv vi var ämnade till redan från början. Visst kan vi ibland behöva ord som får oss att inse vår synd, men huvudmålet är alltid att det ska leda fram till Jesus, till förlåtelsen.

Det mest befriande är insikten att allt är av nåd. Det är den femte och sista punkten: Allt är av nåd. Det beror inte på vad jag har gjort eller inte gjort. Det handlar uteslutande om nåden. Jesus är smord för att, som texten säger: ”förkunna ett nådens år från Herren”, för att berätta för oss att det har kommit en ny tidsålder som bryter av alla egna ansträngningar, vår prestationsångest, alla misslyckanden, allt som bryter ner oss och begränsar oss. Det är Guds nåd det handlar om.

Så: ”Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp!” Jämna ut vägen för han som kommer med detta budskap till ditt hjärta, till dig och ditt liv. Jesus står vid ditt hjärtas dörr och vill komma in på nytt. Han kommer med det glada budskapet om att du inte behöver oroa dig: Han är nära och han vill hela ditt krossade hjärta, det liv som håller på att falla i bitar. Han vill bygga upp dig och ditt liv på nytt och befria dig så att du kan leva livet i frihet tillsammans med honom. Och bäst av allt är att det är av nåd! Du behöver bara öppna din dörr.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016