Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


16:e söndagen efter Trefaldighet
Malå kyrka
14 september 1997
Tema: Döden och livet
Text: Joh 11:28-44


Jag läste i veckan ur en bok om den italienske bilkonstruktören Enzo Ferrari. Han gjorde snygga, snabba och dyra sportbilar. På frågan om vad som var drivkraften svarade han: ”Man måste alltid arbeta, annars tänker man bara på döden”.

Den känslan tror jag tyvärr finns hos alltför många människor. Tanken på döden finns alltid som ett hot. Döden, så att säga, jagar oss som en blåslampa och vi försöker förgäves springa undan. Alltför många lever i fruktan för döden. Den blir vår fiende och den som binder oss och hindrar oss från att leva.

Och ursprungligen var det ju så. Döden kom in i världen som ett straff, som en konsekvens av att Adam och Eva lämnade den väg som Gud hade berett åt dem, livets väg. Då blev döden vår fiende, den som fångat oss och höll oss i ett järngrepp. Då fanns det inget hopp, då fanns det ingen räddning.

Men vår Gud är en kärleksfull Gud. Han blev människa genom Jesus Kristus, blev människa för att själv kunna dö. Han gick in under våra villkor, frestades och plågades som vi, hade dödsångest i Getsemane, men Jesus gick ändå hela vägen och fullföljde Guds räddningsplan.

Paulus skriver i Fil 2:6-11: ”Jesus ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Jesus Kristus är Herre! Jesus är HERRE över liv och död. Det är han som har makten. Som vi läste i episteltexten: Han har gjort ”dödens herre, djävulen, maktlös” och han har befriat ”alla dem som genom sin fruktan varit slavar hela sitt liv”. (Hebr 2:14-15)

Jag vet inte hur du känner det, men vare sig du är slav eller inte så har Jesus segrat och är han är Herre över liv och död – och han ger denna seger till dig. Han ger dig nyckeln till dina bojor, vare sig det handlar om rädsla inför döden, sjukdom, fångenskap i nedbrytande handlingar, dåligt självförtroende… ja, precis vad som helst som du är slav under. Han kan befria dig ifrån allt – allt! Han uppväckte ju till och med Lasaros från de döda – varför skulle inte han vilja och kunna hjälpa och befria dig?

Hur är detta möjligt? Jo, genom att Jesus är Herre! Herre över liv och död. Han kan och vill ge dig nåt nytt. Han ger dig nyckeln till dina bojor – nyckeln till friheten, nyckeln till det eviga livet, redan här och nu. Denna nyckel är tron.

Jesus sa: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig nånsin dö” (Joh 11:25).

Men hur är det möjligt? Jag har så svårt för att tro. Jag har inte tillräckligt med tro… Nej, inte du, men Jesus har det åt dig. Det står i Hebr 12:2: ”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare”.

Det är detta du behöver göra – se på Jesus, kom till honom, lita på honom och låt honom ge dig den tro som bär.

Vi kan aldrig åstadkomma en rätt tro, eller tillräckligt med tro för att under ska kunna ske. Det enda vi kan göra är att fästa blicken på Jesus och säga: ”Jesus, jag kan inte förstå det, men jag litar på ditt ord. Har du som är herre sagt det så tror jag det!”

Lita då på det som han säger i Ordet, lita på att han är Herre över liv och död, lita på att han är den som är befriar dig till att leva livet med honom, ett liv i uppståndelse och seger, redan här och nu. Döden finns fortfarande med i de mänskliga villkoren, men den har ingen makt över dig. Det är Jesus som har all makt. Det är Jesus som är Uppståndelsen och Livet. Det är Jesus som välkomnar dig till nattvardsbordet med orden: ”Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta bröd skall leva i evighet.” (Joh 6:57-58)

Den som kommer till Jesus, sätter sin tro till honom, han har livet!

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016