Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


14:e söndagen efter Trefaldighet
Piteå kyrka
9 september 2012
Tema: Enheten i Kristus
Text: Ef 4:1-6


[Jag startar med att hålla upp ett par byxor]. Jag tog med mig mina jeans idag. (Var inte oroliga, jag har andra byxor på mig). Tänk att dessa jeans skulle få hjälpa oss i dagens predikan. Jag återkommer strax till dem.

Dagens text är väldigt innehållsrik och Paulus skriver bland mycket annat: ”Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten”. Det finns även andra översättningar. Svenska Folkbibeln använder orden: ”Var ivriga att bevara Andens enhet genom fridens band” och The Jerusalem Bible har översatt så här: ”Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom den frid som binder er samman”.

Denna enhet, Andens enhet, har sju beståndsdelar enligt texten: en kropp, en ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader.

Jag såg bilden framför mig av ett par byxor. Det är inte alla som har en perfekt midja så att byxorna hålls uppe av sig själva, därför använder många ett bälte, en del har hängslen och en del skulle väl behöva båda två.

För att bältet ska kunna hållas på plats har därför byxorna insydda hällor. Enhetens sju beståndsdelar är dessa hällor. Vi skulle kunna säga att genom dessa hällor går fridens band, eller sanningens bälte om du så vill. Ordet livrem är inte heller så fel när jag tänker efter. (Och om vi skärper oss kanske vi kan förstå vad det handlar om också)

Hursomhelst: Andens enhet är den enhet som den Helige Ande gett de troende. Friden är det band genom vilket enheten bevaras.

Vi ska nu lite kort gå igenom dessa hällor, dessa sju delar som Andens enhet omfattar:

 

1. En enda kropp
Detta handlar om att det bara finns en enda sann kyrka. Den har ingen samfundsbeteckning. Det är Guds kyrka det handlar om, Kristi kropp. Paulus skriver att Jesus ”är huvudet för kroppen, för kyrkan” (Kol 1:18) och vi är en del av denna kropp (1 Kor 12:12-13).

Paulus skriver också: ”Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp” (Kol 3:15a)

Jag kommer också att tänka på Paulus ord om nattvarden: ”Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är ett enda är vi — fast många — en enda kropp, för alla får vi vår del av ett och samma bröd.” (1 Kor 10:16-17)

 

2. En enda ande
Genom denna kropp strömmar den Helige Ande. Hans uppdrag är att se till att varje cell i kroppen får liv, att varje del av kroppen får del av det försonande blod som Jesus göt för oss på Golgata.

Paulus skriver att ”Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn.” (Rom 8:16). Det innebär att vi är syskon, vilket är ytterligare en dimension av Andens enhet.

I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning — i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk skall bli friköpt och Gud få pris och ära.” (Ef 1:13-14)

 

3. Ett och samma hopp
Vi är kallade ”till ett och samma hopp”, skriver Paulus i dagens text. Det kan ingen annan än Jesus ge oss. Paulus skriver i Kolosserbrevet: ”Detta är den hemlighet som har varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet: Kristus finns hos er, hoppet om härligheten.” (Kol 1:26-27)

Kristus finns hos oss. Han är garanten för att hoppet om härligheten ska uppfyllas.

 

4. En är Herren
I kyrkan finns det bara en Herre. Det står att ”Gud har köpt er och priset är betalt” (1 Kor 7:23). Vi är inte längre slavar under synden. Vi är friköpta av Jesus. Det är bara han som är vår Herre.

Petrus skriver: ”Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod.” (1 Petr 1:18-19)

Jesus är vår herre och en dag ska alla människor inse detta. Paulus skriver: ”Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.” (Fil 2:9-11)

 

5. En är tron
Den enklaste trosbekännelsen som finns är orden: ”Jesus är Herre”. Här handlar det om vår personliga tro på vår Herre. ”Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning.” (Rom 10:9-10)

Denna tro är det extra viktigt att värna om i dagens läge när det inte är så självklart att Jesus är Herre. I Judas brev finns en viktig uppmaning: ”Mina kära, i min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning känner jag mig tvungen att sända er en maning att kämpa för den tro som en gång för alla har anförtrotts de heliga.” (Jud 1:3)

 

6. Ett är dopet
Vi är döpta in i Kristi kropp. Paulus skriver: ”Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka.” (1 Kor 12:13)

Han skriver också: ”Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. [svenskkyrklig eller pingstvän, EFS-are eller missionare, skulle vi kunna lägga till] Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet.” (Gal 3:26-29)

Dopet öppnar oändliga dimensioner, både i de välsignelser som Gud vill låta flöda i oss och genom oss – och i oss själva. Vi blir mottagliga på ett sätt som vi aldrig skulle kunna vara annars. Som döpta tillhör vi Kristi kropp, vi är ett i Kristus och vi är ska få ärva himmelriket, enligt Guds eget löfte.

 

7. En är Gud och allas fader
Så kommer vi slutligen till Gud Fader själv. Profeten Malaki uttrycker det så här: ”Har vi inte alla en och samme fader? Är vi inte skapade av en och samme Gud? ” (Mal 2:10)

Och Gud själv säger: ”Jag är Herren, ingen annan finns, ingen är Gud utom jag.” (Jes 45:5a)

Denna sista vers i dagens text lyfter fram treenigheten på ett sätt som jag tycker är värt att uppmärksamma. ”Gud är över alla” handlar om Fadern, ”genom alla” handlar om Sonen ”och i alla” handlar om Anden . ”Gud är över alla genom alla och i alla” – eller som Bibel 2000 uttrycker det: ”han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt.”

 

Avslutning

Det är så Gud vill vara verksam i våra sammanhang. Det är så Andens enhet växer fram och bevaras. Det är som sju hällor som är fastsydda i byxorna: en kropp, en ande, ett hopp, en Herre, en tro, ett dop, en Gud och allas Fader.

Dessa hällor förenar oss som kristna. Då spelar det ingen roll om vi är svenskkyrkliga, pingstvänner, EFS-are, missionare, livetsordare, EFK-are, frälsningssoldater eller vad vi än är.

Genom dessa hällor går friden som band. Enheten bevaras genom detta fridens band, genom den frid som bara Jesus kan ge!

Som den gamla sången lyder: ”Genom allt Guds folk går ett band av kärlek och det håller oss tätt intill varandra. Det bevarar oss vid vår Faders hjärta, slutna i Jesu namn”.

Så får vi avsluta predikan som man brukade göra förr i tiden: Må så Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara edra hjärtan och edra tankar, i Kristus Jesus, vår Herre. Amen.”

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016