Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


12:e söndagen efter Trefaldighet
Backenmässa i Backens kyrka
8 september
2019
Tema: Friheten i Kristus
Text: Luk 13:10-17


Idag handlar det om ett av mina absoluta favoritord, nämligen frihet. Det får mig att tänka på frid, lugn och ro, porlande bäckar och öppna vidder, inget hot från något håll och total kravlöshet.

Men frihet är inte bara ett ord som ger härliga associationer, nej, frihet är en verklighet som du kan leva i – om du vill.

Nyckeln till friheten är nåt som står i Johannesevangeliets 8:e kapitel, en text som tyvärr tagits bort ur vår evangeliebok. Det är synd, eftersom den är väldigt grundläggande just för friheten, ja, helt enkelt nyckeln till frihet. Jesus säger: ”Om ni förblir i mina ord, är ni verkligen mina lärjungar. Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria” (Joh 8:31b-32). Om ni lyssnar, verkligen lyssnar, på vad jag säger och följer mig ska jag leda er till sanningen. Sanningen ska göra er fria, när ni förstår vem jag är och vem ni är i mina ögon.

Jesus kom till världen för att frälsa oss. Ordet frälsning, som många av er säkert känner till, kommer från det gamla ordet ”frihalsa”, vilket betyder att Jesus tar bort slavbojorna. När Jesus uppstod från de döda på tredje dagen hade han besegrat döden, djävulen och ondskans makt. Den har inte längre nån makt över oss. Vi är frihalsade, frälsta, från allt som binder oss och allt som hindrar oss från den verkliga friheten i himlen.

Fram till dess får vi också leva i frihet. Jesus är garanten för att det ska kunna vara möjligt. Friheten finns hos Jesus. ”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria”, sa Jesus. Friheten finns hos Jesus.

 

8  Friheten i Kristus innebär fyra saker. Jag har byggt upp predikan kring fyra F som kan hjälpa oss att minnas det här. Det första har vi just pratat om: 8  FRÄLSNING

Frälsningen är tillgänglig för alla. Det står till och med i 1.a Timotheosbrevet: ”Gud vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen” (1 Tim 2:4). Gud vill att vi ska räddas och komma till insikt om… om vadå? Sanningen. Komma till insikt om sanningen – och då minns vi Jesu ord: ”Sanningen ska göra er fria

Frälsningen innebär den ultimata friheten. Utan Jesu död och uppståndelse är vi bundna till döden, till rädsla, till olika sorters begär, till missbruk och allt annat som kan hålla oss fångna. Men när vi lär känna Jesus innebär det att vi har möjligheten att bli fria från detta. ”Om nu Sonen befriar er, blir ni verkligen fria” (Joh 8:36)

När du tagit emot Jesus i ditt hjärta får du leva i frihet – total och villkorslös frihet.

 

Men nu kommer vi till det andra F:et: 8  Det finns en FARA i friheten.

Vi människor har ju en benägenhet att hela tiden testa gränser. Hur långt kan vi gå? Hur många cigaretter kan vi röka innan vi får lungcancer? Hur många dagar i veckan kan jag ta den där drinken utan att bli alkoholist? Hur fort kan jag köra med bilen utan att den sladdar av vägen? Hur länge kan jag predika innan församlingen somnar?

Som Paulus skriver i 1:a Korinthierbrevet: ”Allt är tillåtet för mig — men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig — men ingenting får ta makten över mig” (1 Kor 6:12).

Det finns en fara i friheten och om man tänker på farorna är det lättare att förstå varför det i friheten också finns gränser.

Varningarna, levnadsregler, tio Guds bud och liknande finns ju till för att hjälpa oss att leva så att vi inte missbrukar friheten, så att vår frihet inte leder oss in i andra typer av fångenskap och slaveri. "Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt".

Men ofta händer det ju att vi ändå går för långt, att vi missbrukar vår frihet, att vi tar oss friheter som drabbar andra människor, oss själva och inte minst vår relation med Gud. När vi kommer bort från Jesus kommer vi också bort från friheten. Det är hos Jesus som friheten finns.

 

Det tredje F:et handlar därför om att det även finns 8  FÖRLÅTELSE. Det finns alltid en väg tillbaka till Jesus. När vi har trasslat in oss i vår frihet kan han skära loss oss. När vi fallit vill han resa oss upp. När vi misslyckats vill han ge oss nytt livsmod igen.

Han förlåter dig, han befriar dig och du får springa ut på frihetens ängar på nytt, förhoppningsvis med en liten större erfarenhet i bagaget så att du inte gör om samma misstag. Håll dig nära Jesus där friheten finns.

 

Det sista F:et är en utmaning: 8   FÖRVÄNTAN

När kom du hit till kyrkan senast med en förväntan på vad Gud kan och vill göra med dig personligen och med oss som församling?

Utan en längtan, förväntan och öppenhet kommer absolut ingenting att hända.

Gud är här, söndag efter söndag, ja inte bara söndagar i och för sig. Gud finns nära dig varje dag, varje stund och är beredd att välsigna dig, inte bara en gång, utan hela tiden, rikligt. Gud vill göra dig verkligen fri. Han vill låta ditt kristna liv få blomma på nytt. Han vill använda dig i församlingens mitt och ute i samhället som en glädjens och frihetens ambassadör.

Som jag upplever det finns det en längtan hos många av er, både ni som sitter här och människor som inte går i kyrkan så ofta. Men vad gör vi av denna längtan? Vad ska vi göra för att komma vidare?

Som en psalm i vår psalmbok säger: ”Våga vara den du i Kristus är” (Sv Ps 87).

  • Jesus har gjort dig fri. Du är fri – lev då i friheten.
  • Jesus har frihalsat dig. Du är frälst – lev då i frälsningens glädje.
  • Jesus har kallat dig – lev då i öppenhet för hans ledning, i förväntan på vad han vill använda dig till.

Ofta begränsar vi Gud, i våra egna liv och i våra gudstjänster. Vi ger egentligen inte Gud det utrymme han behöver. När vi börjar göra det är jag övertygad om att väckelsen kommer. Då kommer kyrkorna att fyllas. Då kommer glädjen att bryta igenom och människor kommer till tro. Vi kommer att häpna! Då blir vår kyrka och våra gudstjänster levande och sprudlande. Då lever vi i den frihet som Jesus har kallat oss till.

Umeå landsförsamling: kyrkopolitiker, präster och andra anställda, enskilda medlemmar. Det här är ingen utopi. Det är hög tid att vi lämnar begränsningarna och bundenheten. Det är dags att vi på allvar kommer till Jesus, att vi lämnar det som varit och börjar leva i den frihet som Jesus vill ge oss, i öppenhet och förväntan på vad Jesus kan göra. (Låt oss ta en stund i tystnad, bön och eftertanke.)

 

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2019