Andaktsrummet:

[Predikan]

[Postillan]

[Predikoarkivet]

[Guldkorn ur Bibeln]

[Bibelord]

[Påskdramat]

[Vägen]

 

 

P o s t i l l a n

[Tillbaka till postillans huvudsida]


12:e söndagen efter Trefaldighet
Piteå kyrka
26 augusti
2012
Tema: Friheten i Kristus
Text: Mark 7:31-37


Det berättas om en pilot som flög sitt flygplan genom en dal med ett vattendrag som slingrade sig genom en stor bergskedja. Andrepiloten la märke till hur piloten hela tiden tittade ner på en speciell plats nere i dalen. ”Vad är det som är så intressant med den där platsen? ”Jo”, svarade piloten: ”Ser du det där vattendraget? När jag var barn brukade jag sitta där nere på en stor sten vid vattnet och fiska. Varje gång det flög förbi ett flygplan uppe i luften, brukade jag titta upp och önska att jag satt i flygplanet och flög. Nu, när jag tittar ner, önskar jag att jag satt där nere på stenen och fiskade”.

Det här handlar om frihet, om längtan efter frihet. Jag skulle tro att väldigt många människor känner detta, en längtan efter frihet, en längtan efter nåt annat, nåt mer, efter frihet eller en större och djupare frihet än där man befinner sig just nu.

Paulus skriver i Galaterbrevet att vi är ”kallade till frihet” (Gal 5:13a). Dessa ord säger oss att det finns en frihet och att vi har möjligheten att leva i denna frihet, eftersom någon med makt har kallat oss till denna frihet, en som har förmågan och viljan att befria oss från allt som binder oss. Det är förstås Jesus jag talar om. Vi återkommer till befrielsen om en stund.

En del av oss har säkert upplevt denna frihet och kanske lever i den, men de flesta av oss upplever nog att det ofta finns sånt som hindrar oss från att vara verkligen fria. Så vad är det egentligen som står i vägen? Vad är det som hindrar oss från att vara fri?

Jag har skrivit upp några ord på blädderblocket här. OFÖRSONAD, ORÄTTFÄRDIG, Det fantastiska norrländska uttrycket OI, OHÖRD, OENGAGERAD, OTACKSAM

De här orden, sakerna, är några av de saker som ofta hindrar oss från att leva i den frihet som vi är kallade till.

Du kan vara OFÖRSONAD.Det kan finnas saker i ditt liv som gör att du sluter dig och blir oåtkomlig både för andra människor och för Gud. Det kan vara händelser från din uppväxt som andra gjort mot dig, eller du gjort mot dem, som gör att det knyter sig inom dig och det gör det så otroligt svårt att vara fri på djupet.

Synden i ditt liv kan också vara en sån sak som hindrar friheten. Du är oförsonad med Gud och även ORÄTTFÄRDIG.

Paulus skriver i Romarbrevet: "Låt inte synden bruka era lemmar som redskap för orättfärdigheten, utan låt Gud bruka er, ni som ju har återvänt till livet från döden; låt honom använda era lemmar som redskap för rättfärdigheten." (Rom 6:13)

Det är synden som gör att du är orättfärdig inför Gud och inte har tillträde till den frihet som vi är kallade till.

Det tredje ordet, OI, är inte bara ett småroligt, aningen konstruerat norrländskt uttryck. Det beskriver också att när vi inte lever i Jesus Kristus, i hans närhet, när vi inte har kontakten istoppad, så är vi ”oi”. Då har vi inte del av allt som Jesus har att erbjuda oss människor, bland annat friheten.

Du kan, för det fjärde, känna dig OHÖRD, att ingen ser dig, ingen hör dig, ingen är intresserad av vem du är, vilka frågor du har, vad du har att ge, och så vidare. Självklart hindrar det här dig från att leva i friheten. Det kan skapa en bitterhet som är förlamande och binder dig.

Du kan också vara med i kyrkans sammanhang, sitta i gudstjänsten och liknande och vara OENGAGERAD. Ingenting griper tag i dig. En del av detta kan bero på andra och en del beror säkert på dig själv och din inställning. Att vara oengagerad hindrar friheten, eftersom det innebär att man bara är halvhjärtad, lite bekväm av sig. Man vill inte bjuda till och tar inte vara på de möjligheter som finns. Därför går man också miste om friheten.

Sista ordet handlar om ouppmärksamhet, att man inte ser allt som Gud är och allt som Gud gör med oss dagligen. Man blir helt enkelt OTACKSAM.

Paulus skriver så här i början av Romarbrevet: ”Det man kan veta om Gud kan de ju själva se; Gud har gjort det uppenbart för dem. Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns det inget försvar för dem; de har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades.” (Rom 1:19-21)

Denna ouppmärksamhet och – ja, vi kan kalla det blindhet – gör oss otacksamma och gör att vi missar mycket av det Gud vill ge oss.

 

Ja, det här är alltså exempel på sånt som hindrar oss från att leva i den frihet som vi är kallade till. Det finns givetvis fler saker och många är ju individuella. Det är olika för oss. Men vi nöjer oss med de här sex orden som hindrar oss.

Men det viktigaste är att Guds tanke med våra liv inte är att vi ska leva begränsade, inte vara bundna och ofria. Vi behöver inte leva oförsonade, orättfärdiga, vara oi, ohörda, oengagerade och otacksamma. Vi är kallade till frihet, men för att komma in i denna djupa frihet, behöver vi en befriare, en som befriar oss.

Det var därför Gud blev människa. Det var därför Jesus kom till världen för att befria oss från allt som binder, genom att ge sitt liv på korset. Det är därför den Helige Ande idag finns i församlingen, för att vittna om det som Jesus har gjort. Den Helige Ande är sanningens ande och Jesus säger: ”Ni skall lära känna sanningen, och sanningen skall göra er fria.” (Joh 8:32)

Evangelietexten idag visar på ett av många exempel när en människa möter Jesus och blir befriad. I det här fallet blev mannen fri från sina kroppsliga hinder. Han kunde höra och tala efter mötet med Jesus. På samma sätt vill Jesus ta dig avsides, få tid med dig, kvalitetstid, utan att någon och eller något annan stör. Då kan Jesus lyfta av dig dina bojor, allt som binder dig, så att du personligen får höra orden ”Effata!” – öppna dig!, eller ”var fri!”, som det också kan betyda.

Jesus vill befria dig, längtar efter att göra dig fri, fri till kropp, själ och ande. Och vad händer då i denna befrielse? Jo, då kan vi plocka bort första bokstaven i de ord som står skrivna på blädderblocket. Bort med o:et.

Kvar blir då: att du genom Jesus är FÖRSONAD. Du är RÄTTFÄRDIG. Du är I honom. Du är HÖRD, Du blir ENGAGERAD och förhoppningsvis otroligt TACKSAM.

Några korta ord om vad det här innebär.

Du är FÖRSONAD med Gud. Det blod som Jesus göt på korset är ett försoningsoffer, som sonar din synd och skuld. Du är försonad med Gud och du är också förklarad RÄTTFÄRDIG inför honom. Det finns ingenting som kan hindra dig från att leva i friheten tillsammans med Jesus. Du lever I honom. ”I honom är det vi lever, rör oss och är till” (Apg 17:28), som Paulus säger. Du har kontakten istoppad. Du har del i kraften från Jesu uppståndelse, del i livet, glädjen, friheten, och så vidare.

Du är också HÖRD, hörd och sedd. Även om ingen annan ser dig där du sitter i kyrkbänken, så ser Jesus dina tårar på insidan. Eller när du sitter hemma i förtvivlan och ensamhet, Jesus hör dina böner och ser dina behov. Även om ingen annan vet, så vet Jesus. Även om ingen annan har tid, så har Jesus alltid tid med dig.

Befrielsen handlar också om att när du har mött Jesus, så blir du ENGAGERAD. Jag törs säga att du inte längre klarar av att vara oengagerad, för Jesus engagerar dig, bildligt och bokstavligt. Han tar dig nämligen i sin tjänst. Det hänger inte på dig och din inställning. Det hänger inte heller på hur mycket du orkar, kan och törs. Nej, Jesus engagerar dig och vill uppmuntra dig att fortsätta söka honom, att leva i friheten tillsammans med honom, för då kommer han också att utrusta dig till de uppdrag han ger dig i tjänsten för honom.

Sista ordet: TACKSAM. Ja, kan man bli nåt annat? Effata – öppna dig! Allt öppnas när Jesus kommer och befriar oss. Vi ser, vi hör, vi förstår hur stor hans kärlek är och hur djup hans vilja är att vi alla ska få leva i friheten tillsammans med honom.

Det står i Kolosserbrevet: ”Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda.” (Kol 2:6-7)

 

Till sist: De här orden som står på blädderblocket är några av de ord som friheten innebär. De är inte tagna ur luften. Det finns en tanke bakom. Jag vet inte om ni har lagt märke till det, men första bokstaven i dessa ord bildar ordet FRIHET, för det här är vad frihet, den verkliga, djupa friheten handlar om. Plus mycket mer förstås. Men det kan du ju använda din frihet till att undersöka på egen hand. Jag är säker på att du kommer att upptäcka mer och få ännu mer att glädjas över.

 

© Sven-Bertil Grahn 1999-2016